jowathan är nöjd med hjälpen
jowathan 51
Postad: 17 nov 2020 16:34

Källförteckning

Hallojj!!

Jag har en hemma examination där den sista uppgiften handlar om att man ska argumentera till varför man valt sina källor. 

Jag känner att man kan ha med punkter som första, andra, tredjehandsval källor och att man har valt källor som används som läromedel t.ex So-rummet eller svenska universitets hemsidor då de studier har mycket goda kunskaper inom ämnet. Men vad mer kan man ha med så att texten blir fylld och perfekt??

Jonto 7401 – Moderator
Postad: 17 nov 2020 16:46

Du kan ju också beskriva vilken information som du hämtat från sidorna och varför de sidorna har den informationen du behöver. SO-rummet har exempelvis bra tydliga sammanfattningar med det viktigaste, vilket kanske ör relevant för din hemexamination där man inte ska gå in så mycket på djupet.

När du pratar om att de som skrivit på sidorna har goda kunskaper så kan du nämna begreppet "trovärighet", att detta gör källorna trovärdiga. En annan viktig sak med ex SO-rummet och studier på universitetsnivå är att det finns flera personer som granskat texterna, vilket gör dem mer trovärdiga.

Jonto 7401 – Moderator
Postad: 17 nov 2020 16:47

Du kan också resonera kring om källorna är neutrala eller inte. Har de någon avsikt att tycka någonting eller behandlar de ämnena opartiskt? Detta är också viktigt när man väljer källor.

slash 6
Postad: 17 nov 2020 22:09

Du skulle också kunna skriva varför du valt källorna - är de trovärdiga? Du kan också jämföra olika källor för att kolla om faktan stämmer :)

Svara Avbryt
Close