3 svar
67 visningar
Meri 10 – Avstängd
Postad: 16 apr 2019

Källkritik

Nu är jag på källkritiken i min gymnasiearbetesuppsats så kom jag och tänka på vad för olika punkter det finns att använda sig utav vid en källanalys från statistiska centralbyrån. Jag känner att SCB är näst intill klanderfri? Kommer ni på någon kritik man kan lyfta fram? Generaliseringar? 

Generellt sett så finns inga problem med Statistiska centralbyrån vad gäller tendensiositet eller partiskhet; det är såklart också en slutsats. En källkritisk analys måste inte komma fram till att källorna har brister.

Däremot kan du med de specifika undersökningarna diskutera tidsaspekten. Hur länge sen var det undersökningarna gjordes  Är källan fortfarande aktuell eller kan saker ha förändrats på området sen dess som är viktigt att ta hänsyn till? Exempelvis om statistiken handlar om ungas miljöengagemang så kan man nog vänta sig ganska olika resultat före och efter den uppmärksamhet som skett med skolstrejkerna för klimtatet.

Om det gäller enkäter som människor hat svarat på, så kan man diskutera om det är sannolikt att alla svarat riktigt och korrekt. SCB:s undersökningar är ofta långa och tidskrävande med många frågot och det har hänt mig personligen att man ibland inte anstränger sig för att svara ärligt på alla frågor utan ibland höftar eller svarar slentrianmässigt. Du kan också titta på frågorna de ställt, skulle de kunna misstolkas? Har hur frågorna är ställda kunnat påverka hur folk svarat?

Om det gäller statistik så kan man luras av statistik. Är statistiken represntativ för det du vill beskriva? Hur många omfattar statistiken? Är antalet i statistiken tillräckligt för att konstatera något? En studie på 10 000 personer ger mer represntativa resultat än en studie på 1000 personer. Kan det finnas ett mörkertal som påverkar? Exempelvis kan kanske statistik om anmälda våldtäckter av kvinnor inte säga fullt allt om kvinnors utsatthet flr våldtäckter eftersom de våldtäkter som aldrig anmäldes inte ingår i statistiken.

Meri 10 – Avstängd
Postad: 16 apr 2019

Tack för svaret. Det var hjälpsamt. 

Kul att höra! Lycka till!

Svara Avbryt
Close