fadi332e 23
Postad: 31 okt 2020

Källkritikens grunder

Är videoklippet trovärdig och tillförlitlig för att avgöra om Bruce Lee kunde spela bordtennis med nunchucks? Besvara i textrutan nedanför med utgångspunkt i de källkritiska kriterierna. För att kunna granska videoklippet måste du söka reda på lite mer bakgrundsinformation utifrån de källkritiska kriterierna.

äkthetskriteriet

tendenskriteriet

tidskriteriet/närhetskriteriet

beroendekriteriet

Vad kan jag svara på? 

Tack för hjälpen!

Har du klart för dig vad de fyra kriterierna innebär?

ConnyN 1693
Postad: 1 nov 2020

Har du sett detta? Länk

Tyvärr måste man även kolla om den länken är trovärdig, men i alla fall en början.
Det är också viktigt som Smaragdalena skriver att du vet vad som menas med frågorna.

Svara Avbryt
Close