15 svar
255 visningar
Amund är nöjd med hjälpen
Amund 6
Postad: 28 mar 17:05

Kan betyg nedsänkas pga. längd?

Hallå! Mitt namn är Amund och jag går i 8:an. Min lärare i engelska säger att jag kan få nedsänkt betyg om jag lämnar in en för lång uppgift. Jag hade fått ett par "varningar" av henne förut där hon lät mig lämna in min redan färdiga uppgift som hade gått över hennes gräns (t.ex. en gång när jag lämnade in en uppgift där jag hade skrivit 600 ord men hennes gräns var 300.) Uppgifterna var inte sammanfattningsövningar heller, utan övningar där man skulle skriva egna texter/berättelser.
Jag undrar om hon får sänka mitt betyg när jag har skrivit för mycket på en uppgift eller om hon kanske har misuppfattat någonting.
Jag har försökt att hitta svar på internet genom att söka upp "nedsänkt betyg pga. för lång uppgift" och gått igenom ett par sidor på forumet med sökningen "nedsänkt betyg" men har inte hittat någonting.
Tack på förhand!
//Amund

Välkommen till Pluggakuten!

Ja, det kan hon göra. Det är väldigt vanligt att det finns både en undre och en övre gräns för hur lång en text får vara, och om man inte håller sig inom dessa gränser så kan läraren till och med helt underkänna arbetet. Sådana gränser finns ofta även på gymnasiet, på universitet och till och med i arbetslivet.

En av anledningarna till att det är bra att träna på att skriva korta texter är att det tvingar en att sammanfatta saker på ett klart och tydligt sätt. Det är ofta mycket lättare att förklara något med en jättelång text än med en kort text, för när man skriver en kort text så måste man verkligen ha förstått precis vad det är som är viktigt i det man ska beskriva.

Det finns ett uttryck som lyder "om man inte kan säga det enkelt så har man inte förstått det själv" och det ligger mycket i det. :)

Jonto 4456 – Moderator
Postad: 28 mar 17:45

Hej!

Nej det finns inget som heter att man kan få sänkt betyg på grund av för att man skriver för långa uppgifter då betyg endast ska utgå från kunskapskraven där inget om texternas längd står.

Däremot när man lämnar in en uppgift så bör man se till att följa uppgiftens instruktioner, oavsett om det handlar om längd, utformning eller annat. 

Om jag skulle varit lärare så skulle jag ha skickat tillbaka uppgiften till dig och sagt att du får göra om den och förkorta ned den, innan jag bedömer din text. 

Om du är orolig så skriv till läraren att du är medveten om att din text blev för lång och erbjud dig att skicka in en ny förkortad version. 

Jonto 4456 – Moderator
Postad: 28 mar 17:49 Redigerad: 28 mar 17:51
Russell skrev:

Välkommen till Pluggakuten!

Ja, det kan hon göra. Det är väldigt vanligt att det finns både en undre och en övre gräns för hur lång en text får vara, och om man inte håller sig inom dessa gränser så kan läraren till och med helt underkänna arbetet. Sådana gränser finns ofta även på gymnasiet, på universitet och till och med i arbetslivet.

En av anledningarna till att det är bra att träna på att skriva korta texter är att det tvingar en att sammanfatta saker på ett klart och tydligt sätt. Det är ofta mycket lättare att förklara något med en jättelång text än med en kort text, för när man skriver en kort text så måste man verkligen ha förstått precis vad det är som är viktigt i det man ska beskriva.

Det finns ett uttryck som lyder "om man inte kan säga det enkelt så har man inte förstått det själv" och det ligger mycket i det. :)

Jag tycker inte att du har rätt eller så kanske vi pratar om olika saker.

För det första så kan inte en enskild uppgift få ett betyg så som i Skolverkets mening, om den inte testar samtliga kunskapskrav. 

Det finns ingenting i kunskapskraven som handlar om textens längd. Det finns alltså ingen möjlighet att sätta ett lägre betyg eller att säga att texten inte uppnår kunskapskraven. (Möjligen att man kan argumentera för det utifrån andra formuleringar men då bör det handla om att textens längd sänker dess kvalitet, inte att den har överskridit en på förhand satt gräns).

Det som jag däremot håller med dig om (om det är det du menar) är att läraren kan hävda att den inte kan eller vill bedöma arbetet då det inte är gjort enligt instruktionerna som har skickats ut. Jag skulle dock inte kalla det att underkänna arbetet (åtminstone inte underkänna utifrån kunskapskraven)

Välkommen till Pluggakuten!

Om du inte kan följa instruktioner och göra den uppgift du borde göra (t ex  skriva en text som är högst 300 ord lång), är det helt i sin ordning att du får dåligt betyg. Detta gäller förstås bara om du fått veta från början hur lång texten skulle vara.

Jonto 4456 – Moderator
Postad: 28 mar 17:52 Redigerad: 28 mar 17:55
Smaragdalena skrev:

Välkommen till Pluggakuten!

Om du inte kan följa instruktioner och göra den uppgift du borde göra (t ex  skriva en text som är högst 300 ord lång), är det helt i sin ordning att du får dåligt betyg. Detta gäller förstås bara om du fått veta från början hur lång texten skulle vara.

Vad grundar du det på? Betyg sätts utifrån kunskapskrav. Vilket kunskapskrav i engelskämnet handlar om att man ska kunna följa instruktioner?

Det kan absolut vara så att texten får ett dåligt betyg på grund av att den är för lång, (då det försämrar texten) men den kan inte automatiskt få det för att den överskridit en ordgräns.

Jag blir ju osäker nu när du säger motsatsen, Jonto, men det är åtminstone så det har funkat på de flesta kurser jag själv har läst (i alla fall på gymnasiet, jag minns inte hur det var i grundskolan).

Om betyg helt uteslutande ska sättas utifrån Skolverkets kunskapskrav så kan ju varje elev utforma sin egen kurs och formulera sina egna uppgifter osv. Jag erkänner villigt att jag inte faktiskt har satt mig in i bestämmelserna kring det utan bara pratade utifrån antagandet att mina upplevelser reflekterade dem, men om du har rätt så hade jag gärna vetat det när jag själv gick i skolan. :')

Teraeagle 13022 – Moderator
Postad: 28 mar 19:55

Det verkar ju konstigt ifall uppgiften är att skriva en insändare och man lämnar in en 30 sidor rapport. Någon form av hänsyn måste väl tas i bedömningen till textens längd?

Jonto 4456 – Moderator
Postad: 28 mar 20:04 Redigerad: 28 mar 20:09
Russell skrev:

Jag blir ju osäker nu när du säger motsatsen, Jonto, men det är åtminstone så det har funkat på de flesta kurser jag själv har läst (i alla fall på gymnasiet, jag minns inte hur det var i grundskolan).

Om betyg helt uteslutande ska sättas utifrån Skolverkets kunskapskrav så kan ju varje elev utforma sin egen kurs och formulera sina egna uppgifter osv. Jag erkänner villigt att jag inte faktiskt har satt mig in i bestämmelserna kring det utan bara pratade utifrån antagandet att mina upplevelser reflekterade dem, men om du har rätt så hade jag gärna vetat det när jag själv gick i skolan. :')

Ja betyg sätts enbart utifrån Skolverkets kunskapskrav för kursen. Allt annat är felaktig myndighetsutövning även om de är svåra att tolka och detta inte går att överpröva.

Däremot har ju läraren en frihet i att lägga upp undervisning och examinationer utifrån kunskapskraven och det centrala innehållet.

Däremot kan det finnas omständigheter kring bedömningsuppgifter exempelvis som att en elev kan tros ha fuskat på sin uppgift, lämnat in en uppgift för sent, lämnat in en uppgift som är för lång eller lämnat in en uppgift som inte handlar om det som lärare efterfrågat eller där inte eleven följt instruktionerna. Enligt Skolverket så kan då läraren välja att inte bedöma uppgiften eller inte använda den som bedömningsunderlag över huvudtaget på grund av dessa omständigheter.

Så delvis är vi på samma linje men det finns ingen möjlighet att exempelvis sätta ett E istället för ett C eller ett F istället för ett E som ett avdrag för att eleven inte har hållit sig till ramarna, utan då handlar det snarare om att läraren inte bedömer uppgiften. Läraren är dock exempelvis heller inte skyldig att ge ut en ny möjlighet till att bli bedömd på uppgiften eller erbjuda en omexamination. Detta gör att det kan straffa sig att lämna in en uppgift som inte följer instruktionerna ändå.

Jonto 4456 – Moderator
Postad: 28 mar 20:11 Redigerad: 28 mar 20:12
Teraeagle skrev:

Det verkar ju konstigt ifall uppgiften är att skriva en insändare och man lämnar in en 30 sidor rapport. Någon form av hänsyn måste väl tas i bedömningen till textens längd?

Ja, men då har det inte att göra med en längdgräns som läraren har satt upp för uppgiften om max antal ord som är överskriden utan att man inte har anpassat sin text till texttypen/genren i frågan. Detta finns kunskapskrav som handlar om i alla typer av språkämnen(ex. svenska och engelska).

Jonto skrev:

Däremot kan det finnas omständigheter kring bedömningsuppgifter exempelvis som att en elev kan tros ha fuskat på sin uppgift, lämnat in en uppgift för sent, lämnat in en uppgift som är för lång eller lämnat in en uppgift som inte handlar om det som lärare efterfrågat eller där inte eleven följt instruktionerna. Enligt Skolverket så kan då läraren välja att inte bedöma uppgiften eller inte använda den som bedömningsunderlag över huvudtaget på grund av dessa omständigheter.

Det är lite oklart om frågan handlar om sänkt betyg på en enskild uppgift eller på hela kursen, men om vi pratar om kursbetyget så innebär väl detta i praktiken just att det är möjligt för läraren att sänka betyget om en text är för lång? Om läraren kan välja att inte bedöma texten så har ju eleven inte uppvisat kunskapen som uppgiften testar, och läraren borde kunna sänka betyget på kursen med hänvisning till det. Eller?

Om det är betyget på en enskild uppgift som avses så hade jag gissat att lärare var fria att välja hur de utformar och betygsätter sina egna uppgifter så länge de ger slutbetyg enligt Skolverkets riktlinjer, men så är det alltså inte?

ps. Jag borde understryka att även om jag trodde att jag visste hur detta funkar så är jag inte så säker som jag kanske lät. Jag har aldrig jobbat som lärare och om någon som har det säger emot mig så är det bättre att lyssna på dem! :)

Qetsiyah 5211 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 28 mar 21:24 Redigerad: 28 mar 21:36

Utan att ha läst det ni skrivit hittills vill jag bara flika in att läraren alltid kan använda betygskriteriet/förmågan "...eleven anpassar sitt språk till mottagare syfte och situation" (väl, mycket väl, skitbra). Så det är inte tal om att sänka betyget pga textlängd (som låter lite hårt) utan att göra bedömningen att eleven inte kan göra nämnd förmåga. På resten av förmågorna kan ju texten fortfarande uppnå vilket betyg som helst, men texten som helhet kan inte få bättre betyg än den sämsta förmågan pluss ett snäpp, så det är inte så förlåtande. 

Sen också lite orelaterat är det trevligt mot läraren att inte ordbajsa för mcyket, de måste läsa mångas uppsastser  och om alla kör över gränsen (som oftast är rimligt satt) ökar mängden arbete för läraren väldigt snabbt (tex 50ord över per elev, och 30 elever, det blir 1500 ord alltså två uppsater extra! Eller i detta fall 5~ uppsatser extra). Dessutom märker lärare av ordbajs, tror det eller ej.

Jonto:

Vad grundar du det på? Betyg sätts utifrån kunskapskrav. Vilket kunskapskrav i engelskämnet handlar om att man ska kunna följa instruktioner?

Det kan absolut vara så att texten får ett dåligt betyg på grund av att den är för lång, (då det försämrar texten) men den kan inte automatiskt få det för att den överskridit en ordgräns.

Ja det var det jag menade, smaragdalena menade nog också det via ett extra outskrivet mellanled. 

Jonto 4456 – Moderator
Postad: 28 mar 22:16 Redigerad: 28 mar 22:35
Russell skrev:
Jonto skrev:

Däremot kan det finnas omständigheter kring bedömningsuppgifter exempelvis som att en elev kan tros ha fuskat på sin uppgift, lämnat in en uppgift för sent, lämnat in en uppgift som är för lång eller lämnat in en uppgift som inte handlar om det som lärare efterfrågat eller där inte eleven följt instruktionerna. Enligt Skolverket så kan då läraren välja att inte bedöma uppgiften eller inte använda den som bedömningsunderlag över huvudtaget på grund av dessa omständigheter.

Det är lite oklart om frågan handlar om sänkt betyg på en enskild uppgift eller på hela kursen, men om vi pratar om kursbetyget så innebär väl detta i praktiken just att det är möjligt för läraren att sänka betyget om en text är för lång? Om läraren kan välja att inte bedöma texten så har ju eleven inte uppvisat kunskapen som uppgiften testar, och läraren borde kunna sänka betyget på kursen med hänvisning till det. Eller?

Om det är betyget på en enskild uppgift som avses så hade jag gissat att lärare var fria att välja hur de utformar och betygsätter sina egna uppgifter så länge de ger slutbetyg enligt Skolverkets riktlinjer, men så är det alltså inte?

ps. Jag borde understryka att även om jag trodde att jag visste hur detta funkar så är jag inte så säker som jag kanske lät. Jag har aldrig jobbat som lärare och om någon som har det säger emot mig så är det bättre att lyssna på dem! :)

Ett kursbetyg går inte att sänka överhuvudtaget. Ett kursbetyg sätts en gång i slutet av en kurs. I ett kursbetyg så ska läraren ta med allt betygsunderlag som är insamlat där eleven uppvisat kunskaper. Läraren kan bortse från ett underlag som exempelvis inte denne kan bedöma då det exempelvis inte kommit in i tid eller inte uppfyllt instruktionerna. Det innebär ju inte att elevens betyg nödvändigtvis blir lägre än det hade blivit om uppgiften blivit bedömd, om det finns annat bedömningsunderlag som räcker för ett betyg. Det kan ju dock hända att uppgiften som inte blir bedömd, hade varit till gagn gör eleven.

En enskild uppgift kan i formell mening inte få ett betyg då kunskapskraven ska användas i slutet av en kurs. Det är ett arbetssätt som lärare använder för att visa elever hur de ligger till. Dock så tycker jag att om man använder bokstäverna E,C,A på en uppgift/prov så bör det ha en koppling till kunskapskraven. Egentligen är det dock tveksamt att missvisande att ge ett betyg på en enskild uppgift , även om många lärare arbetar så. Om man tänker dig att man använder F-E-D-C-B-A som en sexgradig skala som inte utgår från kunskapskraven så är det klart att läraren kan använda detta som den vill. Då saknar dock bedömningen värde för kursbetyget. 

Problematiken i frågan är väl också att läraren är suverän i sin betygsättning och att i praktiken sker ingen större kontroll av hur ett betyg är satt.  Det gör att en lärare (om än felaktigt) kan väga in andra saker i bedömningen som exempelvis att arbeten är enligt lärarens tycke för långa, eleven har en otydlig handstil, är otrevlig/trevlig, är artig/oartig o.s.v. , vilket också händer.

Hur betygssättning ska ske i teorin och enligt konstens alla regler och hur det sker i praktiken skiljer sig åt är väsenskillt. Det skulle betyda att jag tror att eleven nog är mer hjälp av ditt första svar. Även om läraren gör formellt fel i att ta in det i bedömningen så är det omöjligt att överklaga ett betyg och det bästa är att rätta sig efter läraren och demens bedömningar.  

Jag skulle nog inte säga att du eller jag varken har rätt eller fel. Detta tillhör en skolverksamhet som inte finns helt reglerat. 

En lärare ska i betyget ta med allt betygsunderlag som visar elevens kunskaper som finns tillgängligt enligt Skolverket. Däremot blir det för läraren fysiskt orimligt att kunna ta med en uppgift som lämnats in en dag före betygsättning och det är märkligt om lärare skulle kunna tvingas ta med uppgifter som är inlämnade långt efter utsatt deadline. Om detta här Skolverket sagt att en lärare med hänsyn till arbetsbördan som uppstår kan välja att bortse från för sent inlämnade arbeten elelr låta dem väga mindre tungt i underlaget .  Här tänker jag att även denna situation kan ingå under. Att läraren kan hävda att ett arbete som är längre än givna instruktioner överskrider den tilltänkta arbetstiden för rättning och då inte går att bedöma. Läraren bör ju dock då helt avstå från att bedöma det, inte ge det ett lägre betyg. 

Vad jag tänker är att läraren på enskilda uppgifter kan göra ungefär hur hon vill eftersom hon där har rätt fria tyglar, och att kursbetyget kan drabbas av en text som inte följer instruktionerna för att läraren kan välja att bortse från den (vilket kan göra att eleven inte når upp till det betyg den annars skulle ha fått). Så om en lärare säger att en för lång text kommer att resultera i lägre betyget så ser jag det åtminstone som en bra tumregel att skriva sin uppgift under antagandet att det är på det viset.

Jonto 4456 – Moderator
Postad: 29 mar 23:39 Redigerad: 29 mar 23:40

Så kan man säga; då har jag förstått vad det är du menar.

 

Jag är inte helt säker på vad TS menade med sin fråga men jag tänker att vår diskussion har nyanserat och breddat frågeställningen så att TS troligen fått svar på sin fråga.

Amund 6
Postad: 30 mar 16:23

Ja, jag har fått hjälp. Tack så mycket!
Jag ville inte störa eran diskussion så jag valde att inte säga någonting. Tack igen!

Svara Avbryt
Close