1 svar
33 visningar
naytte är nöjd med hjälpen
naytte 2860
Postad: 25 sep 17:39 Redigerad: 25 sep 17:40

Kan man ha detta som krav för en period?

Kan man säga att "kravet" för att två punkter på en trigonometrisk kurva ska ligga n perioder ifrån varandra att dels funktionsvärdet är samma i båda punkterna samt att derivatan är samma i båda punkterna?

Tomten 1529
Postad: 25 sep 18:20

Om funktionen är periodisk, så måste funktionsvärdena vara identiska inom varje period. Svaret på din fråga blir att båda villkoren inte bara kan uppfyllas utan måste vara uppfyllda.

Svara Avbryt
Close