2 svar
69 visningar
sarajadiiiiiiii 6
Postad: 28 nov 2018

Kan någon hjälpa mig snabbt

 

 

Vilka förändringar i samhället har bidragit till att handel och näringsliv har blivit allt mer internationellt?

Smutstvätt 11560 – Moderator
Postad: 28 nov 2018 Redigerad: 28 nov 2018

Skriv en vettig rubrik som beskriver frågan! /Smutstvätt, moderator


Hur har du tänkt själv? Vad har hänt med fraktmöjligheter? Internet? Hur ser det ut med kontakter över nationsgränser?

Smutstvätts frågor är intressanta och viktiga infallsvinklar. Försök att tänka kring dem och besvara dem, så kan du få respons på det

Vad gäller kontakter över nationsgränser kan det vara aktuellt att titta på  organisationer som bildats för att främja handel och handelssamarbeten över gränserna ex. EU som arbetar mycket med handelsavtal och WTO(Världshandelsorganisationen).

Jag vet inte vilken tidsram uppgiften tänker sig men det kanske ur längre sikt tillbaka också kan vara givande att titta på begreppet frihandel och komparativa fördelar som är idéer som föddes under 1800-talet att man ska utnyttja de olika fördelar länder har i sina förutsättningar att producera och utan för mycket regelverk och hinder handla och byta varor med varandra över gränserna, till skillnad från tidigare då protektionismen varit dominerande där man skyddar sina egna varor och producerar för eget bruk och undviker att importera från andra länder. Detta har såklart sedan utvecklats i flera steg sen dessa idéer kom och lagt grunden för hur vi ser på handel idag.

Svara Avbryt
Close