1 svar
31 visningar
zainab999 714
Postad: 31 okt 15:11

Kant och pliktektik

Vad tror ni att kant och pliktetiken tycker om aktiv dödshjälp / eutanasi för funktionshindrade? Jag vet inte riktigt men är det att om man t.ex tänker på kategoriskt imperativ så ska man säga att det är okej ifall man anser att det borde vara en lag? Eller hur tänker man? för jag vet inte. Eller ser man utifrån landet d.v.s I sverige englit pliktektiken är det fel men i ett land som tillåter dödshjälp så säger pliktektiken att det är rätt?

Ingen etik ger ett fast svar på varje etiskt dilemma. En etik ger ett perspektiv att fundera utifrån, men som kan leda fram till olika svar på frågeställningen.

Det finns även olika sorters pliktetik. Olika plikter att ta hänsyn till.

En plikt som inte är oviktig i sammanhanget är läkarens plikt. Läkare har en etisk plikt att alltid verka för att rädda sina patienter, att hålla dem vid liv. En läkare får inte, och enligt de flesta läkare bör inte heller aktivt bidra till att patienter dör. Detta är ett stort argument till varför aktiv dödshjälp är förbjudet i Sverige. Däremot kan det också finnas en mänsklig plikt att inte låta människor lida, om någon nu har ett funktionshinder som gör att de lider väldigt mycket, så kan man känna en plikt att befria dem från det, om vi kan, särskilt om det är någon som står oss nära. Så vet jag att många anhöriga som hjälpt till med dödshjälp resonerat när det gäller personer med svåra sjukdomar resonerat.

Kants pliktetik handlar ju speciellt om man ska fundera kring om man skulle vilja upphöja det till allmän lag som gäller alla. Det ger såklart inget givet svar på ett etiskt dilemma. Däremot kan man tänka det så, att om jag skulle exempelvis ha en svårt och gravt funktionshindrad familjemedlem som skulle vilja avsluta sitt liv. Skulle det då vara rätt att hjälpa honom/henne att avsluta sitt liv genom någon form av dos/medel? Då bör jag i detta fallet inte bara fundera över min familjemedlems situation och dennes lidande. Utan snarare fundera över, skulle jag tycka det var okej att alla som har ett svårt funktionshinder skulle kunna begå dödshjälp och avsluta sina liv? Då måste man kanske dels fundera över om det finns risk att detta leder till att folk tar för lättvindiga beslut? Hur skulle synen på funktionshindrade vara, om vi låter dem avsluta sina liv på grund av sina funktionshinder? Detta kanske är ett välavvägt beslut och rätt beslut för min familjemedlem, men skulle det vara det för alla i samma situation? Man behöver alltså fundera i ett större perspektiv än bara den enskilda situationen vad gäller Kants kategoriska imperativ. Vilken slutsats som man dock landar i, kan skilja sig åt. även om man utgår från samma idé om det kategoriska imperativet. 

Svara Avbryt
Close