7 svar
82 visningar
mxrtinu är nöjd med hjälpen
mxrtinu 133
Postad: 27 nov 2022 21:38

Kärnkraftverk

Jag fattar inte, bör vi satsa på att utöka eller avveckla Sveriges kärnkraftverk???

Jonto 9423 – Moderator
Postad: 27 nov 2022 22:05

Det är ju en politisk fråga.

Vissa partier vill bygga ut kärnkraften medan andra partier på sikt vill avveckla den.

Kort sagt kan man väl säga att fördelen med kärnkraft är att den är väderoberoende och därmed kan generera en mer pålitlig elförsörjning året om. Nackdelarna ligger i att det finns risker med kärnkraftverk, att den inte är förnyelsebar och bekymret hur man ska förvara avfallet/uranet.

mxrtinu 133
Postad: 27 nov 2022 22:17

Vad är nackdelen med att vi avvecklar kärnkraften då?

Jonto 9423 – Moderator
Postad: 27 nov 2022 22:24

Kärnkraften står idag för cirka 30 % av Sveriges elproduktion. Om man ska avveckla kärnkraften så måste man samtidigt ersätta den och bygga ut annan energiproduktion. Det kan man göra. Alternativet är ofta vindkraft. Vindkraften ger dock bara energi när det blåser, vilket det inte hela tiden gör, därmed kan man behöva ersätta den kärnkraften med ganska mycket vindkraft. 

Just nu menar också många att eftersom elpriserna är höga och det finns elbrist i Europa, så behöver vi all energi som vi kan producera och att man då ska nyttja och underhålla den kärnkraft som redan finns, istället för att avveckla den.

mxrtinu 133
Postad: 27 nov 2022 22:46

Jahaaa men vad är nackdelen om man ökar kärnkraftverken då? Finns det nackdelar?

Jonto 9423 – Moderator
Postad: 27 nov 2022 23:09

Det handlar egentligen inte om det utan snarare om vad man ska göra istället.

De partier som inte vill ha kärnkraft menar snarare att vi bör satsa på förnyelsebar energi såsom vind- och vattenkraft istället och lägga pengarna på detta. Ett problem är också att kärnkraft tar tid att bygga. Nya reaktorer som ska byggas, kan stå klara först om kanske 8-10 år och först då börja ge energi. Vind- och vattenkraft går snabbare att bygga ut och flera projekt är redan igång. 

Teraeagle Online 20559 – Moderator
Postad: 27 nov 2022 23:38

Det man inte ska glömma bort är att vi i framtiden kommer att ersätta mycket fossila bränslen med fossilfri el, både inom våra transporter, inom industrin och i bostäderna. Vårt elbehov kommer alltså att öka drastiskt i framtiden, prognosen är en fördubbling jämfört med idag framåt 2045. Det är alltså ett tvåeggat problem, dels vad vi ska göra med dagens reaktorer (som inte kan drivas hur länge som helst), dels varifrån vi ska få dessa enorma mängder ny energi.

mekatronik 625
Postad: 28 nov 2022 08:50

Ett argument för kärnkraft som inte diskuteras ofta är att energikällan går på växelström medans vindkraft och solkraft går på likström.

Källor som går på växelström (olja, kärnkraft, etanol etc) kan förvaras och förbrukas vid behov, därav minskar användningen av elnätet. Vindkraft däremot kan man inte spara någonstans, utan den förs ut i elnätet direkt. Detta innebär elen som vind och solkraft producerar behöver förbrukas nästintill tiden den produceras. Med dagens batterier är det i princip omöjligt att lösa detta problem, det forskas mycket kring hur man kan lagra den stora mängden el i batterier som kan möta el behov men såsom som det ser ut just nu kommer vi inte kunna avveckla kärnkraften och endast leva på källor som går på likström.

Det mest optimala är att man hittar en balans mellan tredje generationens solceller (som är under utveckling), kärnkraft och vattenkraft för att möta elbehovet utan förbruka elnätet i onödan.

Detta är dock ett mer teknisk perspektiv, kanske inte så politiskt men det är ändå viktigt :) .

Svara Avbryt
Close