3 svar
62 visningar
Hejsan12341234 9
Postad: 1 dec 2021 20:05 Redigerad: 1 dec 2021 20:05

Kemisk jämvikt och koncentration

Hej! Min fråga är väldigt simpel men min hjärna kan bara inte greppa hur koncentrationerna hos reaktanterna och produkterna och deras förhållanden hänger ihop med varandra under kemisk jämvikt. Jag förstår inte varför en kemisk jämvikt med vissa ämnen har en viss koncentration för reaktanterna och en helt annan för produkterna, hur hänger detta ihop?

Det är svårt att förstå vad det är du frågar om, eftersom frågan är så generellt formulerad.

Tänk t ex på en esterjämvikt, alkohol + syra <=> ester + vatten, K = 4 ungefär. Antag att alkoholen är billig och att syran är dyr. Då är det smart att blanda mycket alkohol och lite syra, så kommer nästan all syran att förbrukas. Om du istället blandar lite alkohol med mycket syra, så kommer nästan att alkohol att förbrukas. I båda fallen kommer det att bildas lika många mol ester som vatten. Ofta tillsätter man lite konc svavelsyra till reaktionsblandningen, som kommer att reagera med vattnet så att det inte är jämvikt längre och då förskjuts jämvikten ännu längre åt höger.

Hejsan12341234 9
Postad: 1 dec 2021 22:01

Tackar för all förklaring jag kan få! Jag tänkte dock mer på när ett system har ställt in sig på jämnvikt, vad är det som bestämmer vilka koncentrationer ämnena landar på? Jag vet att det ju beror på vad man har för koncentration från början, men vad är det som bestämmer att till exempel det kan bli väldigt stor skillnad mellan reaktanternas koncentrationer och produkternas koncentrationer?

Det beror på jämviktskonstanten. Om jämviktskonstanten är stor, finns det mycket av produkterna. Om jämviktskonstanten är lite, finns det mycket av reaktanterna. Om jämviktskonstanten är ungefär 1 finns det någotsånär lika mycket av reaktanter och produkter.

Svara Avbryt
Close