1 svar
67 visningar
Maddefoppa är nöjd med hjälpen
Maddefoppa 1111
Postad: 17 feb 13:35

Km - värden för enzymer som varierar

Hej jag har lite frågor gällande olika km värden för enzymer.

KM: micheli mental konstant: ger information om interaktionerna mellan E och S. Dvs.

1.Enzymets affinitet för sitt substrat

2.Enzymets förmåga att binda till substratet 

 

men även matematisk..

3.Numeriskt lika med den koncentration substrat som krävs för att uppnå halv maximal hastighet (Vmax/2)

Samt att km- värdet för ett specifikt enzym påverkas av

1)Specifika substratet: enzymets affinitet för substrat & dess biningsförmåga (inre faktor)

2)Miljöförhållanden(ex. pH, temperatur & jonstyrka)(Yttre faktoror när katalys sker)

 


Samt att det specifika KM- oftast nära den substratkoncentration normalt tillgänglig för enzymet.

[S]~ KM- värdet pga, enzymets betydande katalys men känslig Δ[S] enzymer har signifikant aktivitet MEN är fortfarande känsliga för Δ [S]

[S]↓ UNDER KM , MYCKET känsligt för Δ [S], låg katalys aktivitet.

[S] ↑ÖVER KM, STOR katalytisk aktivitet men okänsliga Δ [S]

 

Fråga: hur realaterar detta till enzymers olika värden på km?

ex. Lysomer har km på 6

medans karbanhydras har 8000. 
Gäller det då att 
lysosomer är BÄTTRE på att binda och interagera med sitt subsrat?

mag1 9131
Postad: 17 feb 16:21

Fråga: hur realaterar detta till enzymers olika värden på km?

ex. Lysomer har km på 6

medans karbanhydras har 8000. 
Gäller det då att lysosomer är BÄTTRE på att binda och interagera med sitt subsrat?

Ja den slutsatsen kan du dra, från deras olika Km värden. Det är dock inte helt intuitivt - att ett lågt Km värde motsvarar en hög affinitet.

Dessa enzymerns substrat skiljer sig dock mycket åt, vilket har påverkat enzymernas Km värden.

Svara Avbryt
Close