4 svar
42 visningar
vt04 är nöjd med hjälpen!
vt04 226
Postad: 10 nov 2019

kol, försurning

räknas kol (koldioxid) som en faktor till försurning? 

Isåfall, stämmer denna reaktionen eller saknar jag något?

 

C (s) + O2 (g)=> CO2 (g)

CO2 (g) + H2O (l) ⇄ H2CO3 (g)

H2CO3 (g) ⇄ HCO3⁻  + H⁺

Teraeagle 9369 – Moderator
Postad: 10 nov 2019 Redigerad: 10 nov 2019

Koldioxid bidrar i allra högsta grad till försurningen, men på ett annorlunda sätt. Svaveldioxid och kväveoxider uppstår lokalt, t.ex. från bilarna i en stad eller från en fabrik med dålig gasrening. De kan sedan transporteras en bit med vindar men regnar sedan ner ganska snabbt på marken i form av svavelsyra och salpetersyra. Det är två starka syror som ger kraftig försurning.

Koldioxid avges över hela världen och regnar ner i form av kolsyra  enligt dina reaktioner, fast tillståndet ska vara vattenlösning (aq) istället för gas (g). Kolsyra är en mycket svag syra som inte sänker pH-värdet lika mycket, men eftersom i princip allt regnvatten är svagt surt p.g.a. de stora förekomsterna av koldioxid så ger det en global, ”långsam” försurning. Mycket koldioxid kan dessutom lösas upp i haven där det sedan långsamt fräter sönder korallrev och påverkar bildningen av kalkskal.

vt04 226
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

Koldioxid bidrar i allra högsta grad till försurningen, men på ett annorlunda sätt. Svaveldioxid och kväveoxider uppstår lokalt, t.ex. från bilarna i en stad eller från en fabrik med dålig gasrening. De kan sedan transporteras en bit med vindar men regnar sedan ner ganska snabbt på marken i form av svavelsyra och salpetersyra. Det är två starka syror som ger kraftig försurning.

Koldioxid avges över hela världen och regnar ner i form av kolsyra  enligt dina reaktioner, fast tillståndet ska vara vattenlösning (aq) istället för gas (g). Kolsyra är en mycket svag syra som inte sänker pH-värdet lika mycket, men eftersom i princip allt regnvatten är svagt surt p.g.a. de stora förekomsterna av koldioxid så ger det en global, ”långsam” försurning. Mycket koldioxid kan dessutom lösas upp i haven där det sedan långsamt fräter sönder korallrev och påverkar bildningen av kalkskal.

Aha, vad är skillnaden på "ag" och "g", ska det bytas överallt?

Teraeagle 9369 – Moderator
Postad: 10 nov 2019

aq (notera att det är ett litet Q och inte ett litet G) är en förkortning för aqua som betyder vatten. Det betyder att ämnet är löst i vatten. I dina reaktioner är det kolsyran, vätekarbonatjonerna och vätejonerna/oxoniumjonerna som är i vattenlösning och ska ha (aq) som tillstånd.

g står för gas och anges när ett ämne är i gasfas, vilket gäller för syrgas och koldioxid i ditt exempel.

vt04 226
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

aq (notera att det är ett litet Q och inte ett litet G) är en förkortning för aqua som betyder vatten. Det betyder att ämnet är löst i vatten. I dina reaktioner är det kolsyran, vätekarbonatjonerna och vätejonerna/oxoniumjonerna som är i vattenlösning och ska ha (aq) som tillstånd.

g står för gas och anges när ett ämne är i gasfas, vilket gäller för syrgas och koldioxid i ditt exempel.

Okej, tack så mycket för all hjälp!!

Nu förstår jag allt MYCKET bättre!

Svara Avbryt
Close