3 svar
213 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1281
Postad: 30 sep 2019

Konjunktioner och subjunktioner

Hur vet man vilka ord som är konjunktioner respektive subjunktioner? Alltså är det olika ord som är konjunktioner respektive subjunktioner och hur avgör man vilka av, exempelvis, orden "att, alltså, och, så etc" som är konjunktioner respektive subjunktioner?

Och i exemplen nedan, tar man med konjunktion och subjunktionen när man ska avgöra om det är bisats eller huvudsats? För "hon vill sjunga" är en huvudsats och "hon vill dansa" är en huvudsats men gör "och" att "hon vill dansa" blir bisats? Och vad gäller angående "Jag tror inte på dig, eftersom du brukar ljuga."? Om man ska avgöra vad som är bisats respektive huvudsats då blir "Jag tror inte på dig" huvudsats men beroende på om man tar med "eftersom" blir den sista delen av meningen antingen en bisats eller huvudsats. "du brukar ljuga." är huvudsats "eftersom du brukar ljuga." är bisats. Så hur ska man tänka?

Hon vill sjunga och hon vill dansa.

Jag tror inte på dig, eftersom du brukar ljuga.

Det här kan man skriva mycket om...

Dina satser kan man nog dela in på mer än ett sätt.
Jag skulle göra så här:

[(Hon vill sjunga) (och) (hon vill dansa)]
Hela satsen består av två huvudsatser sammanfogade med en konjunktion.

[(Jag tror inte på dig (eftersom du brukar ljuga))]
Hela satsen består av en huvudsats med infogad bisats, som inleds med en subjunktion

[(Jag tror på dig (eftersom du inte brukar ljuga))]
Samma sak, men här är det tydligt att "du inte brukar ljuga" inte kan stå för sig själv. 

Vad står det i dina läroböcker?

852sol 1281
Postad: 30 sep 2019
Arktos skrev:

Det här kan man skriva mycket om...

Dina satser kan man nog dela in på mer än ett sätt.
Jag skulle göra så här:

[(Hon vill sjunga) (och) (hon vill dansa)]
Hela satsen består av två huvudsatser sammanfogade med en konjunktion.

[(Jag tror inte på dig (eftersom du brukar ljuga))]
Hela satsen består av en huvudsats med infogad bisats, som inleds med en subjunktion

[(Jag tror på dig (eftersom du inte brukar ljuga))]
Samma sak, men här är det tydligt att "du inte brukar ljuga" inte kan stå för sig själv. 

Vad står det i dina läroböcker?

Det står att "Hon vill sjunga...." är ett exempel på en mening med konjunktion och "Jag tror inte..." är ett exempel på en mening med subjunktion. Och att "Konjunktioner används för att binda ihop meningar eller huvudsatser, medan subjunktioner (underordnade konjunktioner) inleder bisatser."

Tack på förhand

Det finns ett par olika sätt att tänka

1. Huvudsatser är satser som kan stå för sig själva utan andra satser. Ex. "Hon vill sjunga" kan stå för sig självt medan "eftersom du brukar ljuga" behöver mer information för att kunna förstås.

Satser som binds samman med en (samordnande) konjunktion är alltid huvudsatser. Sådana ord är ex. och, men, eller, fast, utan. Här kan du se en bra lista på fler: https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktion_(ordklass)

Satser som inleds med underordnade konjunktioner också kallat subjunktioner är alltid bisatser. Sådana ord är ex. när, att, som, eftersom, för att. Här kan du hitta fler exempel.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktion_(ordklass)

 

Det är mycket riktigt att 

"Du brukar ljuga" är en huvudsats medan om man inleder samma mening med en subjunktion "eftersom du brukar ljuga" så har vi en bisats. Tänk dock på att bisatsen aldrig kan stå självt utan behöver en huvudsats.

 

2. Ett svårare men mer systematiskt sätt att avgöra om något är en bisats är BIFF-regeln. Den säger att i en Bisats placeras alltid ordet Inte före det finita verbet. Alltså om det låter bäst att placera ordet inte före verbet så är det en bisats, annars en huvudsats ex.

Jag kommer (inte) idag. "Inte" placerat efter verb = huvudsats

Jag kommer idag eftersom jag (inte) är sjuk. "Inte" placerat före verb= Bisats

Min hund spelar (inte) fotboll och jag tycker (inte) om Ishockey. "Inte" placerat efter verbet i båda satserna = Två huvudsatser

Svara Avbryt
Close