7 svar
194 visningar
Mthz 49
Postad: 3 maj 2019

Koppling mellan demokratiska modeller och MR.

Vilka kopplingar finns mellan demokratiska system och en stats förmåga att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. 

-Jag har tänkt att folket i ett samhälle har rätt till båda som koppling och att det inte är många länder som upprätthåller MR, dock så behöver jag hjälp för att resonera djupare och för flera kopplingar. 

Det beror väl på lite hur man definierar demokrati. Mänskliga rättigheterna handlar ju om allas och envars rättigheter till grundläggande saker såsom personlig frihet, säkerhet, skydd mot tortyr och slaveri, mat, skydd mot arbetslöshet med mer. För att kunna upprätthålla detta krävs oftast dels en lagstiftning som bygger på detta men också grundläggande demokratiska värderingar. Sådan lagstiftning finns sällan i diktaturer utan i demokratier. Om du läser de mänskliga rättigheterna kan du också se att många hör starkt ihop med demokratiska värderingar som finns i välfungerande demokratier. 

Mthz 49
Postad: 3 maj 2019

Sverige har under lång tid betraktats som en förelöpare för mänskliga rättigheter, jämlikhet och stabil demokrati. Men hur kan jag koppla demokrati till MR?

Mthz skrev:

Sverige har under lång tid betraktats som en förelöpare för mänskliga rättigheter, jämlikhet och stabil demokrati. Men hur kan jag koppla demokrati till MR?

Hur menar du mer specifikt? Det beror som sagt på tolkningen av demokratibegreppet. Demokrati innefattar oftast mer än rätten att få rösta. Här finns en definition av demokrati: https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokratin-och-du/definition-av-demokrati

Om du tittar på kraven för demokrati så kan du sortera in de olika mänskliga rättigheterna nästan som underkategorier till dessa. 

Mthz 49
Postad: 3 maj 2019

Själv uppgiften är väldigt komplicerad för mig då första frågan är: Motivera och förklara vilka demokratiska modeller som du anser är de "bästa" för att bygga upp en demokratisk stat på.  Sen kommer frågan: Vilka kopplingar finns mellan demokratiska system och en stats förmåga att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.  

 

Jag har själv problem med att förstå frågan för att kunna resonera och svara på ett korrekt sätt. Har fastnat på samma uppgift i flera dagar nu och försöker hitta en röd tråd. 

Då bör du kanske prata med den som gett dig uppgiften för att få en närmare förklaring. Jag vet inte vilka demokratiska modeller du menar. Om frågorna hänger ihop så kanske du gör rätt i att utgå från ditt svar på första frågan när du besvarar den andre.

Mthz 49
Postad: 3 maj 2019

Parlamentarism
Presidentialism
Representativ demokrati
Direkt demokrati
Majoritetsvalsystem
Proportionalitetsvalsystem
Federalism
Enhetsstat

Dessa demokratiska modeller kan jag välja bland. Detta är uppgiften i sin helhet och jag har varit i kontakt med den som har gett mig uppgiften men fick inte en närmare förklaring.  

Jag har börjat med att jämföra direkt demokrati och representativ demokrati. Jag har även jämfört Presidentialism med Parlamentarism men jag har fastnat på sista frågan som handlar om koppling mellan demokrati och MR. 

Jonto 3250 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 3 maj 2019 Redigerad: 3 maj 2019

Dessa modeller har ingen direkt koppling till mänskliga rättigheter, det är bara olika system för att organisera valsystem och beslutsfattande.

 

För att koppla demokrati till mänskliga rättigheter bör man enligt mig tala om det utvidgade demokratibegreppet som inte endast inbegriper val och beslutsprocedurer utan värden såsom frihet och jämlikhet, se länken som jag bifogade tidigare.

Svara Avbryt
Close