12 svar
118 visningar
Liminal är nöjd med hjälpen
Liminal 13
Postad: 16 feb 23:37 Redigerad: 16 feb 23:38

Korrosion/Rostbildning - Hur förklara det med en balanserad formel?

Hej.

Jag har fått till uppgift att ta en bild på en pågående kemisk reaktion. Dessutom behöver jag balansera en reaktionsformel. 

Uppgift: "Vilken reaktion kan man se på din bild? Förklara både i ord och med en balanserad formel samt hur du balanserar formeln."

Jag har valt att utgå från och ta bild på en gammal cykel som rostar.

Jag vet att när en metall, som t.ex. järn eller stål, utsätts för syre och fuktighet kan det leda till korrosion/rostbildning.

Jag har tagit hjälp från kursboken (informationen i boken var begränsad) för att förklara reaktionen med ord, men jag förstår inget när det kommer till att skriva och balansera en reaktionsformel. 

Med informationen ovan vet jag att när, t.ex, järn drabbas av syre bildas det rost. 

Därmed borde järn (Fe) och syre (O₂) finnas med i reaktionsformeln på VL. 

Sedan finns vatten (H₂O) med, vilket jag inte riktigt förstår varför.

Det som ska finnas med på högerled är rost. Men jag hittar inte kemiska beteckningen för rost. 

Och sedan blir det totalstopp där för mig, då jag inte kommer vidare.

Jag försökt googla och titta på olika videoklipp, men jag förstår fortfarande inte konceptet. 

Flera begrepp, som t.ex. oxidation, reduktion och redoxreaktion, kommer in i bilden, vilket gör mig ännu mer förvirrad. 

Jag behöver hjälp, verkligen!

Mesopotamia 1068
Postad: 17 feb 09:04

Hej, 

Jag råder dig att gå ut och ta en bild på något annat än rost, förslagsvis en växt (skriv formeln för fotosyntes och cellandning). Här är anledningen:

Rost är inte enbart ett ämne utan består av flera olika föreningar som uppstår genom olika komplicerade reaktioner. Dess täcks vanligtvis inte in under varken Kemi 1 eller 2, man brukar bara säga att rost kan uttryckas allmänt som FeO(OH) (men finns även i andra konfigurationer).

I vattnet utomhus finns det ofta lösta salter och metalljoner. Här är en förklaring som kan hjälpa dig att förstå mer:

Teraeagle skrev:

När järnet rostar ger det ifrån sig elektroner och bildar järnjoner. Elektronerna transporteras sedan till syret i luften som bildar oxidjoner eller hydroxidjoner. De två jontyperna måste sedan lyckas hitta varandra och bilda själva rostet, eller järnoxiden. Innan de har lyckats hitta varandra, eller mer vetenskapligt uttryckt "diffunderat", har det ju skett en separation av laddningar. Elektroner måste tas från järnatomerna och efter ett tag dyka upp hos syret. Det gör att det byggs upp en laddningsskillnad som bromsar reaktionen.

Om saltvatten tillförs kan de negativa jonerna i lösningen direkt möta upp de positiva järnjonerna. På motsvarande sätt kan de positiva jonerna i saltet direkt möta upp de negativt laddade jonerna som syret bildar. Då uppstår inte en lika effektiv laddningsseparation, vilket innebär att reaktionen kan fortgå och järnet löses upp och bildar rost snabbare än utan saltvattnet.

Ställ fler frågor om du fortfarande behöver hjälp.

Liminal 13
Postad: 17 feb 11:43
Mesopotamia skrev:

Hej, 

Jag råder dig att gå ut och ta en bild på något annat än rost, förslagsvis en växt (skriv formeln för fotosyntes och cellandning). Här är anledningen:

Rost är inte enbart ett ämne utan består av flera olika föreningar som uppstår genom olika komplicerade reaktioner. Dess täcks vanligtvis inte in under varken Kemi 1 eller 2, man brukar bara säga att rost kan uttryckas allmänt som FeO(OH) (men finns även i andra konfigurationer).

I vattnet utomhus finns det ofta lösta salter och metalljoner. Här är en förklaring som kan hjälpa dig att förstå mer:

Teraeagle skrev:

När järnet rostar ger det ifrån sig elektroner och bildar järnjoner. Elektronerna transporteras sedan till syret i luften som bildar oxidjoner eller hydroxidjoner. De två jontyperna måste sedan lyckas hitta varandra och bilda själva rostet, eller järnoxiden. Innan de har lyckats hitta varandra, eller mer vetenskapligt uttryckt "diffunderat", har det ju skett en separation av laddningar. Elektroner måste tas från järnatomerna och efter ett tag dyka upp hos syret. Det gör att det byggs upp en laddningsskillnad som bromsar reaktionen.

Om saltvatten tillförs kan de negativa jonerna i lösningen direkt möta upp de positiva järnjonerna. På motsvarande sätt kan de positiva jonerna i saltet direkt möta upp de negativt laddade jonerna som syret bildar. Då uppstår inte en lika effektiv laddningsseparation, vilket innebär att reaktionen kan fortgå och järnet löses upp och bildar rost snabbare än utan saltvattnet.

Ställ fler frågor om du fortfarande behöver hjälp.

Hej.

Tack för informationen. 

I uppgiften står det, "NOTERA: Det finns olika svårighetsgrad på reaktioner. Fundera på vad du siktar på för omdöme när du väljer din reaktion. Här har du chans att visa dina kunskaper på olika nivåer. Väljer du en så vanlig och känd reaktion som fotosyntesen är det direkt E-nivå om du lyckas med din beskrivning också."

Jag satsar på att få ett högt betyg i kursen. Därför har jag valt att utgå från en mer krävande kemisk reaktion. 

Ett ytterligare problem som finns är det du nämner om att rost kan uttryckas på flera sätt. Nämligen Fe₂O₃, FeO(OH) och Fe(OH)₃. Och anledningen det är så har jag ingen aning om.  

Mesopotamia 1068
Postad: 17 feb 11:48 Redigerad: 17 feb 11:59

Okej, jag förstår.

Ett annat exempel som inte är på E-nivå är nog förbränningen av stearin (ett tänt ljus)

Eftersom stearin består av flera olika fettsyror blir det en högre nivå om du ska skriva förbränningen av dessa.

Stearin består i allmänhet av:

  • Stearinsyra med 18 kolatomer
  • Palmitinsyra med 16 kolatomer
  • Myristinsyra med 14 kolatomer
  • Laurinsyra med 12 kolatomer

Kan du ta dig vidare på egen hand härifrån?

Skriv reaktionsformlerna när du är klar så kan vi kontrollera dem.

Mesopotamia 1068
Postad: 17 feb 12:05

Ett exempel som är på ytterligare högre nivå är kolsyrajämvikten. 

Har du någon SodaStream hemma?

Annars kan du köpa Loka eller något kolsyrat vatten från affären och skriva om den kemiska jämvikten som finns mellan kolsyra, löst koldioxid i vattnet och koldioxid i luften ovanför vatten, samt koppla det till hur jämvikten förskjuts när locket på flaskan skruvas av.

Detta hade varit på A-nivå för Kemi 1, då kemiska jämvikter inte kommer förrän Kemi 2.

Liminal 13
Postad: 17 feb 21:23
Mesopotamia skrev:

Okej, jag förstår.

Ett annat exempel som inte är på E-nivå är nog förbränningen av stearin (ett tänt ljus)

Eftersom stearin består av flera olika fettsyror blir det en högre nivå om du ska skriva förbränningen av dessa.

Stearin består i allmänhet av:

  • Stearinsyra med 18 kolatomer
  • Palmitinsyra med 16 kolatomer
  • Myristinsyra med 14 kolatomer
  • Laurinsyra med 12 kolatomer

Kan du ta dig vidare på egen hand härifrån?

Skriv reaktionsformlerna när du är klar så kan vi kontrollera dem.

Tack för förslagen.

Men jag har redan påbörjat och skrivit, i ord, en hel del om korrosion/rostbildning. Jag vill helst inte börja om igen, då jag har en labbrapport att lämna in och ett prov som jag måste plugga på. 

Liminal 13
Postad: 19 feb 23:54 Redigerad: 19 feb 23:58
Mesopotamia skrev:

Ett exempel som är på ytterligare högre nivå är kolsyrajämvikten. 

Har du någon SodaStream hemma?

Annars kan du köpa Loka eller något kolsyrat vatten från affären och skriva om den kemiska jämvikten som finns mellan kolsyra, löst koldioxid i vattnet och koldioxid i luften ovanför vatten, samt koppla det till hur jämvikten förskjuts när locket på flaskan skruvas av.

Detta hade varit på A-nivå för Kemi 1, då kemiska jämvikter inte kommer förrän Kemi 2.

Hej.

Jag har bytt till förbränningen av ett stearinljus. 

Jag har förklarat processen med ord, men jag är inte klar än med att förklara den med en balanserad formel. 

Jag är färdig med att förklara specifikt stearinsyra med en balanserad formel. 

Så här skrev jag:

"Vi ser på ekvationen att vi har 18 kolatomer på vänster sida, men enbart 1 (en) kolatom i koldioxiden (CO2) på högerled. Därmed behöver vi lägga koefficienten 18 framför “CO2”. Så här ska det se ut efter justeringen: C18H36O2 + O2 -> 18 CO2 + H2O.

I ekvationen finns det 36 väteatomer på vänsterled och endast 2 kolatomer på höger sida. Så vi går vidare med att sätta en koefficient 18 framför H2O. Detta blir resultatet: C18H36O2 + O2 -> 18CO2 + 18H2O.

Vi har totalt 4 syreatomer på vänster sida av ekvationen. Och i högerled har vi 54 syreatomer. För att balansera antalet syreatomer så måste vi se till att det totala antalet syreatomer på vänsterled är 54 syreatomer. Vi gör detta genom att multiplicera antalet syreatomer i syret (O2) med 26. Ekvationen ser då ut så här efter genomförda justeringar: C18H36O2 + 26O2 -> 18CO2 + 18H2O. 

Nu är formeln balanserad, då antalet kol, väte och syre är lika på båda sidor av ekvationen."

Är det korrekt?

Sedan är jag väldig osäker på hur jag ska gå tillväga för att inkludera alla fettsyror i reaktionsformeln för att visa att mitt svar ligger på högre nivå.

Då vi vet att stearin är en blandning av flera fettsyror krävs det då att jag har med dessa olika fettsyror i reaktionsfomreln? Om ja, hur går jag tillväga för att få in dessa? Behöver jag skriva en lång rad med alla dessa olika fettsyror för att sedan balansera ekvationen? Eller ska jag, precis som jag har gjort med stearinsyran, ställa upp en ekvaktion för varje fettsyra individuellt? Hur kan jag skapa en reaktionsformel för stearinets förbränning som inkluderar alla dessa fettsyror?

Jag vill alltså inkludera alla fettsyror i min reaktionsformel för stearinets förbränning, men jag vet inte hur jag ska göra. 

Jag skulle verkligen behöva din hjälp, då jag har begränsad med tid för att lämna in uppgiften. 

Tack på förhand!

Du kan inte skapa EN reaktionsformel som handlar om ALLA fettsyror, du behöver göra en formel för VARJE fettsyra. Proportionerna mellan de olika fettsyrorna kan ju variera!

Liminal 13
Postad: 20 feb 13:25
Smaragdalena skrev:

Du kan inte skapa EN reaktionsformel som handlar om ALLA fettsyror, du behöver göra en formel för VARJE fettsyra. Proportionerna mellan de olika fettsyrorna kan ju variera!

Tack så mycket för svaret. 

Nu har jag gjort klart en balanserad reaktionsformel för palmitinsyra. 

Så här blev resultatet: 

C16H32O2 + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O.

Är det korrekt?

Jag behöver alltså bara skriva in båda reaktionsformeln (stearinsyra och palmitinsyra) var för sig?

"En balanserad formel för stearinsyra är C18H36O2 + 26O2 -> 18CO2 + 18H2O. 

En balanserad formel för palmitinsyra är C16H32O2 + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O."

Räcker det så?

Sedan hittar jag endast information om att stearin är en blandning av fettsyrorna stearinsyra och palmitinsyra. Och de andra fettsyrorna (myristinsyra och laurinsyra) står inte med. 

Ska jag ändå ta med dessa två fettsyror (myristinsyra och laurinsyra) i reaktionsformeln?

Mesopotamia 1068
Postad: 20 feb 14:34

C18H36O2 + 26O2 -> 18CO2 + 18H2O. 

C16H32O2 + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O.

(Formatera dina kemiska formler i fortsättningen är du snäll. Det underlättar för oss att hjälpa dig snabbare.)

Dina formler stämmer inte. Se över syret i båda.

Myristinsyra och laruinsyra kan användas till att tillverka ljus, men behöver inte göra det nödvändigtvis. 

Jag tycker att det räcker så som du gjort.

Liminal 13
Postad: 20 feb 15:38
Mesopotamia skrev:

C18H36O2 + 26O2 -> 18CO2 + 18H2O. 

C16H32O2 + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O.

(Formatera dina kemiska formler i fortsättningen är du snäll. Det underlättar för oss att hjälpa dig snabbare.)

Dina formler stämmer inte. Se över syret i båda.

Myristinsyra och laruinsyra kan användas till att tillverka ljus, men behöver inte göra det nödvändigtvis. 

Jag tycker att det räcker så som du gjort.

Jag förstår inte riktig varför det blev fel. 

Stearinsyra (C18H36O2 + 26O2 -> 18CO2 + 18H2O):

Vi har ju väl 54 syreatomer på båda sidor av ekvationen, eller? 

Palmitinsyra (C16H32O2 + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O):

Och här ska det vara 48 syreatomer på HL och VL, vilket gör reaktionsformeln balanserad? 

Liminal 13
Postad: 20 feb 19:30
Liminal skrev:
Mesopotamia skrev:

C18H36O2 + 26O2 -> 18CO2 + 18H2O. 

C16H32O2 + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O.

(Formatera dina kemiska formler i fortsättningen är du snäll. Det underlättar för oss att hjälpa dig snabbare.)

Dina formler stämmer inte. Se över syret i båda.

Myristinsyra och laruinsyra kan användas till att tillverka ljus, men behöver inte göra det nödvändigtvis. 

Jag tycker att det räcker så som du gjort.

Jag förstår inte riktig varför det blev fel. 

Stearinsyra (C18H36O2 + 26O2 -> 18CO2 + 18H2O):

Vi har ju väl 54 syreatomer på båda sidor av ekvationen, eller? 

Palmitinsyra (C16H32O2 + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O):

Och här ska det vara 48 syreatomer på HL och VL, vilket gör reaktionsformeln balanserad? 

Kan någon snälla svara på varför reaktionsformeln blev fel? 

I facit står att den balanserade reaktionsformeln för stearinsyra är "C 17H 35COOH +  26 O2   →    18 CO2  +  18 H2O", vilket överensstämmer med det jag precis skrev ovan. 

Snabb återkoppling uppskattas 

Mesopotamia 1068
Postad: 20 feb 21:36

Jag läste tyvärr fel. Både den första och andra formeln stämmer.

Är det något kvar på uppgiften? Ska du återkoppla till någon teori eller på något sätt motivera varför man blandar dessa två?

Här är två länkar som kan vara till hjälp då:

https://sinus-gyertya.hu/en/interesting-facts/the-chemistry-of-candles.html 

https://www.shamrockaffiliations.ws/candle-making-tips/stearin.html 

https://www.inno-oleo.com/info/why-can-stearic-acid-be-used-to-make-candles-90299645.html 

Återkoppla om du behöver mer hjälp.

Svara Avbryt
Close