DianaD 11
Postad: 24 nov 18:16 Redigerad: 24 nov 18:27

Kort fördjupning, vetenskaplig rapport

Hej

Jag har verkligen kört fast och behöver all hjälp jag kan få. Kan inte finna ett ämne jag ska använda. Jag är lite inne på: litar människor på media, vad händer om de inte gör det, alternativ media, massmedia, medias roll hur människor ser på händelser. Ja som sagt det bara snurrar i huvudet och jag får inte fram något vettigt så att arbetet blir bra. Jag tänker för brett och behöver hjälp att smalna av tänket. Uppskattar all hjälp jag kan få, tack på förhand 

Jonto 6099 – Moderator
Postad: 24 nov 18:29

Det är väl en bra idé på ett tema att arbeta med.

Det första du bör göra är att utifrån detta sätta upp en eller två huvudsakliga frågeställningar

ex. 1) Vilka medier(massmedier, alternativ meder, social medier) och i vilken utsträckningar tar människor del av?

2) Hur resonerar människor kring hur man kan lita på dessa medier? eller I vilken grad litar människor på de olika medierna?

Sen kanske du blir tvungen att begränsa dig lite. Kanske kan du välja att enbart fokusera på att undersöka ungdomar i en viss ålder eller medelålders personer.

 

När du har valt dina frågeställningar så bör du fundera över vilken metod som du tycker lämpar sig bäst. En kvalitativ metod med en intervju eller en kvantitativ metod med en enkät. Du ser ju fördelarna och nackdelarna med de olika.

Om du gör intervjuer så kan du kanske mer få fram varför och hur människor litar på olika medier och fördjupat hur de tänker kring olika medier. Om du gör en enkät kan du kanske exempelvis få ut en skala/ett värde 1-5 på i vilken grad de medverkande litar på olika medier.

Om du väljer att göra en intervjustudie. Då ska du skapa ett intervjumanus med en massa frågor som hjälper dig att få svar på det som din undersökning handlar om.

Om du väljer att göra en enkätstudie så ska du sätta ihop en enkät med frågor som hjälper dig att besvara dina frågeställningar.

 

När du bestämt dig för frågeställningar och vilken metod du ska använda, så kan du sen få vidare vägledning och hjälp.

DianaD 11
Postad: 24 nov 18:49 Redigerad: 24 nov 20:06
Jonto skrev:

Det är väl en bra idé på ett tema att arbeta med.

Det första du bör göra är att utifrån detta sätta upp en eller två huvudsakliga frågeställningar

ex. 1) Vilka medier(massmedier, alternativ meder, social medier) och i vilken utsträckningar tar människor del av?

2) Hur resonerar människor kring hur man kan lita på dessa medier? eller I vilken grad litar människor på de olika medierna?

Sen kanske du blir tvungen att begränsa dig lite. Kanske kan du välja att enbart fokusera på att undersöka ungdomar i en viss ålder eller medelålders personer.

 

När du har valt dina frågeställningar så bör du fundera över vilken metod som du tycker lämpar sig bäst. En kvalitativ metod med en intervju eller en kvantitativ metod med en enkät. Du ser ju fördelarna och nackdelarna med de olika.

Om du gör intervjuer så kan du kanske mer få fram varför och hur människor litar på olika medier och fördjupat hur de tänker kring olika medier. Om du gör en enkät kan du kanske exempelvis få ut en skala/ett värde 1-5 på i vilken grad de medverkande litar på olika medier.

Om du väljer att göra en intervjustudie. Då ska du skapa ett intervjumanus med en massa frågor som hjälper dig att få svar på det som din undersökning handlar om.

Om du väljer att göra en enkätstudie så ska du sätta ihop en enkät med frågor som hjälper dig att besvara dina frågeställningar.

 

När du bestämt dig för frågeställningar och vilken metod du ska använda, så kan du sen få vidare vägledning och hjälp.

Tack så jättemycket för snabbt svar.

Du satte ord med dina två punkter vad det är jag vill få fram, och det är just det här med att begränsa som blir problematiskt för mig.

Jag var däremot inne på att fråga både människor som är i 25-35 års åldern men även äldre för att se om det finns någon skillnad där, om du förstår hur jag menar.

Tänkte mig en kvantitativ metod med en enkät.

Har som sagt problem med frågeställningar.

Jag har endel fakta som jag har samlat på mig om ämnet, bland annat ett svar från dig här på sidan om detta ämnet, ”Förtroende för massmedia”.  SVT.se, ”Så mycket engagerade alternativa medier under valrörelsen ”. 
Förlåt för rörig information men det är lika rörigt i mitt huvud haha. Men hoppas att min poäng kommer fram


Svara utflyttad från citatrutan för att göra tråden lättare att följa. /Dracaena

Jonto 6099 – Moderator
Postad: 24 nov 19:50 Redigerad: 24 nov 19:53

Okej du kan ju anpassa dina frågeställningar efter att du ska göra enkäter.

en rimlig enkel frågeställning skulle kunna vara:

"Vilket förtroende finns hos människor för de olika medierna: massmedia, sociala medier och alternativa medier" eller "

vilka former av medier använder sig människor av när de vill hämta information om nyheter eller viktiga händelser?"

Att göra en jämförelse mellan äldre och yngre kan vara en intressant idé. För att jämförelsen ska bli bra så måste du ju dock få in tillräckligt många svar från båda ålderskategorierna.

Det är alltid problemen med enkäter, att få människor att svara på enkäterna. Det här är en relativt liten undersökning så du kan inte förväntas få ihop många svar. Hur har du tänkt att du kan få ut enkäterna till personer? Ett vanligt sätt är att dela dem på sociala medier. Då förväntar man sig kanske att de man känner och kanske några andra svarar och så får det vara ens urval. En annan variant är att du försöker dela ut enkäterna till någon eller några klasser på skolan och då inriktar dig mot att ha gymnasieungdomar som ditt urval.

DianaD 11
Postad: 24 nov 20:32

Efter vårt samtal så tror jag att det är bäst att byta taktik till intervju istället för enkäter eftersom det är stor tidsbrist och som du skrev är enkäter struliga om man inte har bra med tid.

Men om jag intervjuar 2 äldre och 2 yngre och gör en sammanställning av det, blir det bra tror du?

Jonto 6099 – Moderator
Postad: 24 nov 20:46

Jag tror inte egentligen att det är någon skillnad i hur lång tid som det tar. Intervjuer tar också tid att arbeta med. Intervjuer ska ha ett intervjumanus/intervjuformulär som man ska skapa, de ska genomföras och de ska sammanställas, tolkas och analyseras.

Det som väl är skillnad att om du gör en enkät med översiktliga frågor så behöver du fler svar för att kunna dra en slutsats. Om du intervjuar personer och gör lite djupare utförligare intervjuer så behöver du inte intervjua så många, utan det räcker kanske med ca. 4 personer för en sådan liten undersökning.

Jag vet inte hur lång tid som ni fått för att utföra uppgiften, för det beror ju lite på hur mycket som man förväntas göra. En sådan här uppgift skulle man ju kunna använda i princip en hel termin eller läsår till. Hur lång tid har avsatts för studien?

DianaD 11
Postad: 24 nov 21:11

Attan. A de har inte planerat så bra få kan man tycka. Jag har till på fredag på mig och fick uppgiften igår

Jonto 6099 – Moderator
Postad: 24 nov 22:25

Jag skulle inte tycka det var en rimlig tidsgräns för en sådan här uppgift på något sätt för då blir det att man måste göra det halvdant.

Att sätta upp en frågeställning, att genomföra en kvalitativ eller kvantitativ metod, analysera sina resultat och skriva 2-5 sidor är inte görbart på den tiden. 

Då får man verkligen hålla det så enkelt som bara möjligt. Man får ha en enkel frågeställning som går att ta reda på, på ett enkelt sätt, då man inte har tid att transkribera, sammanställa och analysera intervjusvar.

DianaD 11
Postad: 24 nov 22:52

Ja det är ju det som har gett mig stress, just att det blir något halvdant. Har svårt att utföra uppgifter halvdant då jag alltid vill skriva med en helhetsbild. Tror att det är därför jag får svårt med frågeställningar vad jag ska fråga för att det ska bli så bra som möjligt på den korta tiden jag har till mitt förfogande. Inte första gången vi fått liknade uppgifter att lösa. Börjar kännas lite hopplöst att kunna lösa denna uppgift

Jonto 6099 – Moderator
Postad: 24 nov 23:02

Frågeställningen skulle kunna vara: "Vilket förtroende har medborgare för olika typer av medier  X,Y och Z?" eller "Vilka medier använder medborgare för att ta del av nyheter och information?"

Normalt sett så skulle man ju behöva ett stort underlag för att kunna besvara frågorna men man får motivera att omständigheter såsom tid och tillgänglighet har gjort att man har fått begränsa sitt urval och göra en liten fallstudie för att kunna se några små tendenser, som man i andra projekt skulle kunna studera vidare.

Om man gör en enkät så skulle jag kunna tänka mig frågor med en skala från 1-5 där 1 är litar inte alls på och 5 är litar fullständigt på och att de svarande får gradera eventuellt med kortare kommentarer som de svarande kan ge till sina svar.

Hur mycket litar du på nyheter/händelser på Facebook

1-5

Hur mycket litar du på nyheter i tidningar ex. Expressen och Atonbladet? 

1-5

Hur mycket litar du på nyheter i alternativmedia ex. .....

1-5

 

Om man gör intervjuer kan man kanske fråga om vilka nyhetskanaler som de använder för att ta del av nyheter och information, varför de använder dessa kanaler, vilka nyhetsförmedlare som de litar mer eller mindre på och varför de gör det.

Jonto 6099 – Moderator
Postad: 24 nov 23:05

Metoder där man måste samla in eget material är tidskrävande och bör inte ges i uppgift att göra på en vecka.

Om man hade kunnat använda sekundärmaterial och källmaterial som redan finns utgivet och publicerat så är det en annan sak och hade varit rimligt att göra på den korta tiden men det här är inte överhuvudtaget rimligt. Då får man arbeta heltid med detta i fem dagar. Det måste ni meddela den som gett uppgiften, att det inte är rimligt.

DianaD 11
Postad: 24 nov 23:15

Jo jag sa det till honom att det är omöjligt för mig att få fram ett vettigt resultat på så kort tid, men han menade på att det vist går och att bland annat frågan ”hur skulle man kunna vidareutveckla detta i ett annat arbete” löser detta problem.

Ja finns inte så mycket att göra än plugga natt och dag nu för att få fram något iaf. Jag får tacka dig för all hjälp uppskattas enormt, nu har jag lite bättre inblick i hur jag kan göra iaf. Kommer du på något mer som skulle vara användbart innan fredag skriv gärna igen. Tack igen

Svara Avbryt
Close