Jimi är nöjd med hjälpen
Jimi 62
Postad: 12 jan 2021

kultur och sociala grupper

Hej jag undrar om någon kan förklara och förenkla  samt ge exempel på frågan. 

Beroende på olika grupptillhörigheter skapas både begränsningar och möjligheter för en enskild individ? Ge exempel på hur olika normer och fördomar kopplat till olika kategorier och stereotyper bidrar till detta?

Jimi 62
Postad: 13 jan 2021

kan nån hjälpa

Jonto 4119 – Moderator
Postad: 14 jan 2021

Grupper kan exempelvis vara ungdomsgrupper, pensionärsgrupper, kollegor på en arbetsplats, människor med samma intressen.

I en grupp så kan det skapas en gemenskap då man har något som är gemensamt. På vilket sätt kan det vara bra att tillhöra en grupp, vad kan man få ut av det(möjligheter). Ett exempel kan ju vara trygghet och bekräftelse. Vad kan vara dåligt med att tillhöra en grupp? (begränsningar) Kan det vara så att man blir allt för låst till gruppen och tappar kontakt med andra utanför gruppen? Vad kan vara problem med det?

Normer är oskrivna regler som alla förväntas följa i en grupp. Det kan gälla språk, kläder, beteende, utseende. Finns det bra normer? Kan de bidra till något bra? Vad kan normerna skapa för problem? Här kan man kanske koppla till utfrysning och mobbning. 

Fördomar. Kan det finnas fördomar mot olika grupper exempelvis att man förväntar sig att ungdomar, invandrare, pensionärer eller lärare ska vara och bete sig på ett visst sätt. Finns risker med att ha fördomar? Är det naturligt att ha fördomar?

Tänk utpfrån dig själv och grupper som du tillhör. Hur fungerar det där?

Jimi 62
Postad: 14 jan 2021

Jag har en anna fråga: Alla individer tillhör flera olika kategorier, reflektera kring hur olika kategorier kan tänkas påverka eller förstärka varandra för att skapa möjligheter eller begränsningar för olika individer?

Svara Avbryt
Close