4 svar
69 visningar
ankan01 är nöjd med hjälpen
ankan01 52
Postad: 4 nov 20:58

Kulturella skillnader mellan antika grekland och romarriket

Vilka kulturella skillnader (sådant som idéer, tankar, och religion) finns mellan antika Grekland och romarriket? Romarriket tog mycket inspiration från antika Grekland, men finns det några konkreta exempel på sådant som skiljde dessa två åt?

Teraeagle 19738 – Moderator
Postad: 4 nov 21:19 Redigerad: 4 nov 21:30

Rom var i första hand en stark krigsmakt känd för sin ingenjörskonst med akvedukter, arenor och liknande. Grekland var splittrat i stadsstater som hölls samman av en stark gemensam kultur som sedan spred sig runt Medelhavet och Mellanöstern genom Alexander den store (hellenismen). När Rom expanderade och erövrade Grekland anammade de stora delar av deras kultur. De rika och lärda behövde t.ex. kunna grekiska för att nå högre ämbeten inom staten, även i Romarriket. De grekiska gudarna fick romerska motsvarigheter (Jupiter brukar t.ex. förknippas med Zeus) osv.

I allmänhet var den östra halvan av Romarriket, inklusive Grekland, rikare och kulturellt viktigare än den västra delen. Med tiden flyttades huvudstaden till Konstantinopel (Istanbul) och Rom utvecklades i princip till ett grekiskt kejsardöme, Bysantinska riket.

ankan01 52
Postad: 4 nov 22:16

Tack, det ger mig en mer tydlig bild.

Jag har dock fortfarande svårt för att hitta exempel på sådant som gjorde att romarriket skiljde sig åt , kulturellt, från antika Grekland. Eftersom Romarriket anammade så stora delar av antika Grekland undrar jag vad som stått ut och varit speciellt för just romarriket. Fanns det några inslag av andra kulturer? Socialt kan man till exempel se en skillnad där slavuppror var mer vanligt i Romarriket.

Teraeagle 19738 – Moderator
Postad: 5 nov 01:07 Redigerad: 5 nov 01:35

Antikens Rom varade över 1000 år, så det är nog svårt att tala om en romersk kultur. Det är som att tala om hur svensk kultur ser ut och referera till perioden mellan nu och vikingatiden. Romarriket var också betydligt större än antika Grekland rent geografiskt. Kulturen i Britannien var nog inte samma som den i Egypten även fast de var del av samma rike.

Problemet är just att mycket av kulturen i Rom kommer från Grekland, så det finns ett betydande överlapp. Ganska lite är känt om det äldre Romarriket när det var ett kungadöme.

När jag besökte Rom pratade en av guiderna om hur många statyer som romarna tagit från Grekland hade modifierats. I Grekland avbildade man ofta gudar och personer nakna, medan det ansågs vulgärt i Rom. Man verkar också ha haft en mer öppen syn på sexualitet i Grekland där t.ex. homosexuella relationer var vanligt förekommande. Det tycks inte ha varit lika accepterat i Rom.

Den stora skillnaden som jag ser det är dock att Rom var en utpräglad militärmakt med mycket ingenjörskonst. Deras fokus var att bygga stora imperier. Grekland hade visserligen också en del krigiska stadsstater och är känt för t.ex. perserkrigen, men överlag har de blivit mer kända för sin filosofi, matematik etc. De flesta känner till Pythagoras och Platon, men hur många romerska matematiker känner du till? Tvärt om känner många till Caesar och Augustus, men hur många grekiska generaler och ledare känner du till? Möjligtvis Alexander den store, men han var från Makedonien och inte egentliga Grekland.

Romarna älskade att skriva om hur de besegrade Karthago och Caesar skrev mycket om sina fälttåg. Mycket av källmaterialet från Rom är alltså skrivet ur en krigisk kontext vilket säger en del om deras kultur. Grekland är istället känt för epos och ”skönlitteratur” som Iliaden och Odyssén. Sen har du som sagt många vetenskapliga verk från Grekland inom matematik, astronomi etc. som man inte verkar ha ägnat lika mycket tid åt i Rom. 

ankan01 52
Postad: 5 nov 11:32

Tack så jättemycket!!

Svara Avbryt
Close