3 svar
44 visningar
Lalisa är nöjd med hjälpen
Lalisa 18
Postad: 22 nov 2022 18:10

Labb Smälta is

Hej, det är en labb rapport jag ska skriva vilket handlar om att smälta en isbit på olika sätt i olika vätskor såsom olja, kallt vatten, etanol osv... För teori delen behöver man skriva om värmekapacitet (inte den specifika värmekapaciteten)* och relatera den med undersökningen. 

Nu har jag skrivit vad värme kapacitet är "Värmekapaciteten hos ett ämne beskriver den mängd energi som går åt för att värma upp ett kilogram av ämnet en grad". Men jag ska ju också relatera det på något sätt med labben dvs. hur hänger det ihop med undersökning av hur is smälter sig i olika situationer? Jag söker svar alltså på frågan om hur påverkar värmekapaciteten smältningen?  

Jag blir väldigt tacksamt om någon hjälper mig med denna frågan. 

Macilaci Online 1345
Postad: 22 nov 2022 19:39

Hej,

1) Din definition beskriver exakt den specifika värmekapaciteten.

2) Egenskapen som beskriver hur ett ämne smälter kallas smältvärme eller smältentalpi och är inte direkt relaterad till värmekapaciteten.

Lalisa 18
Postad: 23 nov 2022 08:24

Hej, jag förstår men man ska också skriva om på vilket sätt är värmekapaciteten relaterade till att isen smälter sig i vattnet? Hur har det att göra med is smältning? 

Macilaci Online 1345
Postad: 24 nov 2022 11:16 Redigerad: 24 nov 2022 11:17

T.ex. vatten har 4,18 kJ/kgK cpecifik värmekapacitet och 333 kJ/kg smältentalpi. 333 är 80 gånger större än 4,18.

Det betyder att om du blandar samma massa vatten och is, ska vattnet vara 80 oC i början så att det kan smälta isen. 

Svara Avbryt
Close