1 svar
66 visningar
Vhhh 35
Postad: 23 sep 2019 Redigerad: 23 sep 2019

Lagbok

vart återfinner man äktenskapsbalken i lagboken? Kap och paragraf? Hittar ej svar på nätet.

Jonto 3206 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 23 sep 2019 Redigerad: 23 sep 2019

Äktenskapsbalken är en författning/lag som har SFS nummer 1987:230.

Den finns inte i något kapitel eller paragraf utan äktenskapsbalken är indelad i kapitel eller paragrafer.

På vilken sida i lagboken den finns vet jag ej

Här kan du läsa den på internet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230

Svara Avbryt
Close