9 svar
105 visningar
Vhhh 33
Postad: 23 sep 2019

Lagrum

Hej. Har letat länge och har hittat olika svar. Vad är lagrum för Successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen? Tack på förhand. 

Vänta hur menar du? Jag är inte jurist men "lagrum" är väl de lagar som är tillämpbara eller ska tillämpas för en viss frågeställning eller ett visst brottsmål. Lagarna har alltså inga lagrum utan lagarna utgör lagrum för olika frågor.

Menar du tror du "För vad är "Successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen" lagrum?

Vhhh 33
Postad: 23 sep 2019

Menar liksom kap och paragraf.

Jonto Online 2383 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 23 sep 2019 Redigerad: 23 sep 2019

Kapitel och paragraf för vad?

 

Lagarna består av kapitel och paragrafer. Är det något särskilt kapitel eller paragraf ur dessa lagar som du söker?

 

De tre lagar du nämner är grundlagar. Är det det som du eftersöker?

Vhhh 33
Postad: 23 sep 2019

Ja. Grundlagarna

Okej, ja. De utgör tillsammans med Regeringsformen Sveriges fyra grundlagar.

Vhhh 33
Postad: 23 sep 2019

Ja, men i vilket kapitel och paragraf kan man hitta de olika lagarna i lagboken är frågan.

Jonto Online 2383 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 23 sep 2019 Redigerad: 23 sep 2019

Det var ju det jag försökte förklara. Lagboken är inte indelad i kapitel och paragrafer utan det är varje lag som i sig är indelad i kapitel och paragrafer.

Vill du hitta i lagboken så finns en innehållsförteckning:

1Innehållsförteckning
2Förkortningar
3Regeringsformen
4Tryckfrihetsförordningen
5Domarregler
6Äktenskapsbalken
7Föräldrabalken
8Ärvdabalken
9Jordabalken
10Fastighetsbildningslagen
11Plan- och bygglagen
12Miljöbalken
13Byggningabalken
14Handelsbalken
15Skadeståndslagen
16Konkurslagen
17Brottsbalken
18Rättegångsbalken
19Förvaltningsprocesslagen, förvaltningslagen
20Utsökningsbalken
21Socialförsäkringsbalken
22Bihanget

 

Vill du veta vilket SFS-nummer lagarna har eller vilken sida du kan hitta dem på? Har du lagboken framför dig och vill hitta i den?

Vhhh 33
Postad: 24 sep 2019

Har ej boken, utan vill liksom veta ” 1:3” asså kapitel och paragraf, lagrum, för grundlagarna.

Du vill alltså veta SFS:numret?

Tryckfrihetsförordningen 1949:105

Yttrandefrihetsgrundlagen 1991:1469

Successionsordningen 1810:0926

 

Norera dock, detta är inga kapitel eller paragrafer. Heller inga lagrum utan dessa lagar och dess paragrafer utgör lagrum för olika frågor.

Svara Avbryt
Close