lovijako 34
Postad: 6 nov 10:09

Liberaliskt, konservativt och socialistiskt land.

Redogör sedan för hur det är att bo i ett liberalistiskt land, ett konservativt land samt i ett socialistiskt land. Hur ser man på stat, individ, ägande, jämlikhet, välfärd och ekonomi?

Jag hittar inte riktigt några svar på detta. Kan någon hjälpa mig ? Vet inte hur jag ska formulera mig. 

Jonto Online 8845 – Moderator
Postad: 6 nov 18:09 Redigerad: 6 nov 18:10

Du måste för att kunna beskriva det känna till de tre ideologierna och sen utifrån det tänka och beskriva hur det skulle fungera i ett sådant land.

Hur pass väl känner du till vad ideologierna står för?

Annars får du börja i den änden och läsa om det här:

Konservatism

Liberalism

Socialism

 

När du sedan känner att du har bra koll på ideologiernas grunder så utgår du i ditt svar från de punkter som frågan ger dig, en i taget.

stat: Vilken av ideologierna vill ha en stat som gör mycket och sköter mycket i samhället? Vilken av ideologierna vill ha en stat som gör lite och inte lägger sig i mer än nödvändigt?

individ. Hur ser ideologierna på individen? Hur mycket frihet och självbestämmande har man som individ i de olika ideologierna? Vilka rättigheter och skyldigheter har individen i de olika ideologierna? Vilket ansvar har individen och vilket ansvar ska samhället/staten ta i de olika ideologierna?

ägande. Vem ska och bör äga produktionsmedlen i landet enligt de olika ideologierna? Staten? Ägas gemensamt av medborgarna? Ägas av företag och kapitalister? Gynnas den som äger mycket kapital i samhället ex. i form av bolag, kapital och fastigheter enligt de olika ideologierna?

jämlikhet: Är jämlikhet ett viktigt mål för landet enligt ideologierna? Vad innebär jämlikhet enligt ideologierna?Hur ska jämlikhet uppnås enligt ideologierna? Med hjälp av omfördelning av pengar i form av skatter/bidrag eller genom arbete eller på andra sätt?

välfärd: Hur ser ideologierna på välfärd? Hur mycket gemensam välfärd i form av skola, vård och äldreomsorg ska finnas i landet? Hur bekostar man den enligt ideologierna, bekostas den av staten, av individen, av familjen/släkten eller en kombination? Är välfärden statlig eller finns privata alternativ (ex. friskolor och privat sjukvård).

ekonomi: Hur ska landet uppnå ekonomiskt tillväxt och är det viktigt för ideologierna? Ska skatter användas i samhället och i så fall i vilken grad(höga/låga skatter) enligt de olika ideologierna och vad ska beskattas?

Svara Avbryt
Close