3 svar
13 visningar
seeeraaa är nöjd med hjälpen!
seeeraaa 4
Postad: 18 maj 2020

Libyenkonflikten

Hej!

Jag ska analysera konflikten i Libyen utifrån liberalism och konstruktivism och ta upp orsaker, konsekvenser och åtgärder. Jag har svårt med kategoriseringen och analyseringen utifrån perspektiven. Finns det något smart tankesätt för det?

Jag kan tänka mig att du försöker skriva ner ett antal punkter som du tycker definierar de olika modellen/perspektiven. De finns säkert någon tydlig sammanfattning i er lärobok eller på nätet eller i er lärobok. Sen tar du och går igenom konflikten utifrån varje analysmodell och ser hur väl den punkten stämmer in på det du vet om konflikten och kryssar för de punkter som du tycker stämmer in. Sen kan du gå in mer och börja skriva och motivera varför det stämmer in och vad som visar på detta. 

Du kan få mer hjälp när du är klar med steget att punktat upp vad liberalism och konstruktivism innebär och vilka tecken på dessa du vill undersöka.

seeeraaa 4
Postad: 18 maj 2020

Hej! Tack så jättemycket för svar! Detta är min lite röriga sammanfattning jag har utgått från.

Liberalism: Viktiga aktörer, stater, företag organisationer osv. Staten kan inte vara en isolerande aktör då den har individer och organisationer, dessa kan också påverka den internationella politiken. Gemensamma intressen mellan aktörer, samarbeten. Gynnade samarbeten mellan aktörer skapar interpendes, förhidrar krig och vill skydda gemensamma intresset. Individer vill samarbeta. Demokrati viktigt
 
Konstruktivism: intressen är konstruerade för att få aktörer att uppfatta sin situation. Makten hos en aktör utgörs endast av andra aktörer. Inget värde värde är konstant. Intressen uppkommer från egenintresse. Hade alla delat samma identitet hade inga konflikter uppstått.

 

Jag tycker att det är särskilt svårt i konsekvenserna. Har listat upp några men har svårt att placera dem i perspektiven.  Exempel på konsekvenser: 
-       Ingen har kontroll, många aktörer
-       IS
-       Mänskliga rättigheter kränks, yttrande- och pressfrihet är begränsad. Journalister, opinionsbildande osv utsätts för hot våld och kidnappningar. Kvinnor har inte samma rättigheter som män, kränks, övergrepp.
-       Flyktingar
-       Bristande rättsystem 

-       Libyen har tappat oljekontakter

Bra översikt.

Det kan vara svårt att placera in fakta i de olika perspektiven. Det är inte ens säkert det ens är möjligt.

Testa att göra tvärt om och se om du kan hitta fakta utifrån perspektiven.

Ex. Liberalism

Flera aktörer exempelvis företag och organisationer, inte bara staten. Kolla då upp. Vilka andra aktörer finns med? Har företag varit inbalndade i konflikten eller påverkat den? Har organisationer ex. AU, FN eller medlare försökt hjälpa till?

Individer- Hur har medborgarna och invånarna i länderna drabbats av konflikter?

Gemensamma intressen- Titta på de olika aktörernas intressen. Har de samma mål eller olika mål? Har aktörerna något tydligt samarbete eller verkar var och en för sig.

o.s.v.

Jag tror det är enklare att du söker reda på den faktan du behöver för att kunna analysera perspektiven.

Saker som du tar upp exempelvis oljekontakter, flyktingar och flyktingar kan ju inte helt kategoriserasd in i perspektiven då de inte har så mycket med det att göra. Perspektiven handlar ju mer om de aktörer som deltar i själva konflikten. 

Svara Avbryt
Close