1 svar
25 visningar
Pankakan 34
Postad: 27 mar 09:47

Löslighet mellan opolära och polära ämnen

Från vad jag har lärt mig kan polära molekyler (vatten som exempel) inte lösa opolära molekyler, då polära molekyler har dipol-dipol bindningar som antingen är mycket starkare än disperationskrafter mellan opolära ämnen och därför inte attraheras till de, eller så är det i vissa fall, till exempel rapsolja, där storleken är enorm hos de opolära molekylerna, vilket leder till att disperationskrafterna blir så pass starka så att vattnets bindningar till rapsoljan inte är stark nog för att lösa upp ämnet. Det verkar inte finnas ett mellanting där ett opolärt har lika starka intermolykulära bindningar som ett polärt ämne? Stämmer detta? 

mag1 9131
Postad: 27 mar 11:15

Det verkar inte finnas ett mellanting där ett opolärt har lika starka intermolykulära bindningar som ett polärt ämne? Stämmer detta?

 

Det beror på vilka intermolekylära bindningar du menar, mellan molekyler av opolära ämnen kan det bildas starka intermolelekylära bindningar som i vax, eller ett mer extremt exempel är plaster där långa polymerer binder till varandra. Mellan opolära molekyler är varje enskild bindning oftast svagare (t.ex. van der Waals), men med många svagare bindningar blir den totala bindningsstyrkan mellan molekylerna hög.

Svara Avbryt
Close