2 svar
92 visningar
melqva är nöjd med hjälpen!
melqva 8
Postad: 4 okt 2020

Lösningar till majoritetens diktatur

Hej!!

Skulle behöva hjälp med denna fråga:

"Redogör för olika lösningar till problemet med majoritetens diktatur.

Utgå ifrån det som du lärt dig om välfärdsmodeller, ekonomi och ideologier."

Har svårt att förstå hur jag ska få in välfärdsmodeller, ekonomi och ideologier i svaret. Har skrivit såhär hitills:

En lösning för orsaken att man ej har kunskap om demokratin och politiken kan vara att öka medvetenheten om valsystemet exempelvis genom att lära ut det i skolan eller på tv, alltså att försöka informera folk på olika sätt om hur val fungerar så att fler kan ha mer kunskap. En lösning för majoritetsförtryck har i Sverige varit att införa förbud mot att diskriminera en individ eller grupp på grund av ras, hudfärg, religiös tillhörighet etc, och att införa ett skydd för yttrande- och religionsfrihet. För att undvika en majoritetens diktatur bör man alltså ha skydd för minoriteter och lägga stor vikt på mänskliga rättigheter.

En annan lösning kan vara att reformera arbetsmarknaden så att det blir lättare att göra sig sedd och att göra det lättare och snabbare att kunna lära sig svenska (om man kommer från annat land) så att man lättare kan få jobb och utbildning och ha större chans att blir sedd och hörd. Alltså att få individer att känna sej representerade för att få mer motivation till att också delta för att påverka samhället.

Vet inte riktigt längre vad jag ska tillägga och om det jag skrivit är rätt?

Jonto 3791 – Moderator
Postad: 5 okt 2020

Välfärdsmodeller/ekonomi tänker jag att man kan få in genom att prata om exempelvis arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, sjukersättning, LSS´, allmän pension m.m. som är en del av välfärden. Detta är ju skyddsfunktioner för de som är arbetslösa, har det svårt ekonomiskt, inte kan arbeta eller har särskilda behov. De utgör en minoritet i samhället. Rent ekonomiskt sett så vore det bättre för exempelvis majoriteten som faktiskt har jobb, att avskaffa dessa reformer som endast gynnar en minoritet. Just dock för att undvika att dessa missgynnas av samhället så finns dessa stödfunktioner och värnas i olika form av samtliga partier. Det är ett sätt att lösa majoritetens diktatur. Sen finns ju också såklart skola, sjukvård

Vad gäller ideologier så vet jag inte. Jag tycker det är fel att säga att de olika ideologierna olika väl tar tillvara minoriteters intressen utan jag skulle säga att de flesta ideologier i svensk politik gör detta.

Det man också kan ta upp som lösningar är reformer i valsystemet:

* Riksdagsspärren: Med en låg riksdagsspärr så är det enklare för en mindre grupp med gemensamma åsikter att kunna få representation i parlamentet där beslut diskuteras och tas. Fler åsikter/ideologiska ståndpunkter blir representerade

* https://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarinitiativ 

Med ett medborgariniativ så kan folket kräva att frågor behandlas eller tas upp i folkomröstning genom att samla ett visst antal underskrifter. Jag tror det i Sverige krävs 100 000.

* Lokalt förankrade politiker. Genom att dela in landet i valkretsar så ser man till att det i parlamentet finns politiker från olika delar av landet. På så vis så har man lokala företrädare som man valt som tar tillvara exempelvis gotlänningarnas eller ångermanlandslänningarnas intressen, så inte exempelvis bara majoriteten som bor i storstäderna gynnas.

melqva 8
Postad: 6 okt 2020

Oki nu förstår jag mer, Tack så mycket!! 

Svara Avbryt
Close