5 svar
53 visningar
xvCL 86
Postad: 6 nov 2023 17:40

Lutande plan

 

Generellt hur ska man resonera kring en förflyttning som sker upphör ett lutande plan och man vill ta reda på hastigheten som minst krävs för att få upp ett föremål upphör lutande planet. Hur beräknar man hastigheten om man bara får veta längden och höjden på planet, en konstant dragkraft, friktionskraft som andel av tyngden på det som ska förflyttas, samt massan. 

Jag tänker mig något att man ska räkna ut en resulterande kraft och så man får ut accelerationen. Men sen tar det stopp i mitt tänkande. Man får inte veta någon tid. 

Hur brukar man göra?

Ture 9461 – Livehjälpare
Postad: 6 nov 2023 18:04

Det beror på vad man ska lösa och vad man har fått för data. 

Det brukar vara lättast om man kan betrakta energiomvandlingen under rörelsen. 

xvCL 86
Postad: 6 nov 2023 18:35

okej. Det jag har fått veta är att en konstant kraft skjuter på med t ex 120 N. Samtidigt är friktionkrafterna 20 % av tyngden. I en beräkning så blev dessa krafter större en den konstant kraften. Blir det då en resulterande kraft mellan dessa som jag ska använda? Jag tänker att man kan använda Newtons andra lag F= m*a men för att få ut hastigheten som minst krävs så kommer jag inte längre eftersom ingen tid är angiven i uppgiften. Men jag kan räkna ut arbetet W= F*s för att sträckan är längden på planet. 

Ture 9461 – Livehjälpare
Postad: 6 nov 2023 18:39

Dels måste kraften uträtta ett arbete för att övervinna tyngdkraften, dessutom måste man ta hänsyn till friktionskraftens arbete. Friktionskraften tar bort mekanisk energi och omvandlar till värme.

Det är lättare att hjälpa dig om du har en uppgift som vi kan lösa och diskutera kring. Som det är nu är det en väldigt vagt formulerad fråga

xvCL 86
Postad: 6 nov 2023 18:56

Ja, okej. Det är en låda som ska flyttas upp för ett lutande plan som har längden 4 meter och höjden 2 meter.  Lådan skjuts på med en konstant kraft på 100 N. Lådan väger 10 kg. Friktionskrafterna som verkar på lådan är 20 % av tyngdkraften. Och så vill man veta vilken hastighet som lådan minst måste ha för att kunna få upp lådan.

Ture 9461 – Livehjälpare
Postad: 6 nov 2023 20:20

OK

jag antar att man frågar efter en utgångshastighet när man kommer fram till det lutande planet.

Här använder vi med fördel energibetraktelse.

Wpföre + Wkföre = Wpefter+Wkefter - Wf +Ws

där Wp är lägesenergi
Wk är rörelseenergi
Wf är friktionsarbete
Ws är det arbete som den påskjutande kraften utför

 

om vi sätter nollnivån vid start och om lådan nätt och jämnt ska nå upp så är hastigheten när vi kommer fram = 0.

Vi kan då förenkla vårt uttryck

Wkföre = Wpefter - Wf + Ws

Där allt i högerledet kan beräknas med de data du har fått givet i uppgiften.

Sätt in siffror så kan du beräkna Wkföre och därefter den sökta hastigheten

Svara Avbryt
Close