zainab999 754
Postad: 12 mar 18:09

LVU hem

Är SIS-hem och HVB hem typer av LVU hem eller är det olika saker? 

Smutstvätt 24231 – Moderator
Postad: 12 mar 18:31 Redigerad: 12 mar 18:31

De är liknande, men inte samma sak. HVB-hem bygger på frivilligt deltagande, och regleras till största del av Socialtjänstlagen. SiS-hem är en särskild typ av HVB-hem, som har rätt att bedriva tvångsvård. SiS-hem kan därför ha låsta dörrar eller vara inhägnade. 

Båda tar hand om barn och unga med problematiska hemförhållanden eller missbruk/våldsamhet/destruktivt beteende hos personen själv. Däremot är det bara SiS-hem som har rätt att bedriva tvångsvård. I Sverige regleras tvångsvård av barn genom Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga, LVU. 

LVU-hem är en term jag inte har hört tidigare, men eftersom LVU endast får användas då vård på frivilligbasis inte är möjlig, antar jag att LVU-hem är ett hem där en person som blir tvångsomhändertagen placeras. Det kan också vara ett annat/äldre begrepp för SiS-hem som lever kvar, det är jag inte säker kring. 

Svara Avbryt
Close