Hussin 12
Postad: 4 nov 19:36

Maktdelningsprincipen

Vilka nackdelar finns med att dela makten i en stat?

Jonto 7952 – Moderator
Postad: 4 nov 20:11

Att på något sätt dela makten är en nödvändighet åtminstone i en demokrati, att inte en bestämmer allt. Därför tycker jag inte riktigt om att prata om nackdelar med maktdelning för att det är så viktigt i en demokrati. Man kan alltid diskutera hur man kan göra maktdelningen på ett annat sätt eller ändra politiskt system men maktdelning är en nödvändighet.

 

Maktdelningen sker i Sverige mellan riksdag(beslutande makt), regering(verkställande makt) och domstolar(dömande makt).

Riksdagen och Regeringen är beroende av varandra. Ibland har regeringen problem att få igenom sin politik då de måste ha riksdagens godkännande (där de kanske inte har majoritet). Ibland tvingas regeringen som verkställer besluten, driva en helt annan politik än sin egen för att riksdagen röstat igenom en annan politik. Kan du se någon nackdel/problem utifrån detta att regeringen inte har den beslutande makten?

Likväl kan riksdagen inte ensam besluta allt. Det är exempelvis regeringen som tillsätter utredningar och som verkställer besluten och i vissa frågor exempelvis utrikespolitik, så kan de göra saker på egen hand. Det gör att även om riksdagen har tagit beslut så kan regeringen ibland fördröja beslutens genomförande eller så. Vad kan det finnas för nackdel/problem med att riksdagen inte har den verkställande makten?

Man kan också väva in domstolar. I Sverige har domstolen den dömande makten. Varken riksdag eller regering kan döma någon, häkta någon eller frige någon. Där fungerar det lite annorlunda i andra länder. När Sverige hade häktat ASAP Rocky försökte Donald Trump ringa till Löfven för att få honom att släppa artisten. I Sveriges system så får dock inte regeringen frige någon alls och har inget att säga till om i sådana frågor. Jag tycker personligen att det är ett rätt bra system men Trump ansåg nog annorlunda. Likadant nu när Sverige ska förhandla med Turkiet om natomedlemskap. För att Sverige ska bli medlemmar så vill Erdogan att Sverige ska utvisa ett antal personer som Turkiet klassar som terrorister. Problemet för vår regering är att de inte kan utvisa personer utan de besluten måste tas av högsta domstolen vilket regeringen inte kan påverka på grund av maktdelningen (domstolarna har den dömande makten). Däremot är det ju negativt för vår regering och kanske landet, att regeringen inte kan förhandla om detta med Erdogan för att komma med i NATO.

Hussin 12
Postad: 4 nov 21:21

Jag förstår nackdelen med domstolen, då det finns flera olika fall där detta har varit ett problem. Men jag kan fortfarande inte tänka fram någon nackdel då Riksdagen och Regeringen är beroende av varandra. 

Teraeagle 16950 – Moderator
Postad: 5 nov 10:09 Redigerad: 5 nov 10:10

I Sverige har domstolen den dömande makten. Varken riksdag eller regering kan döma någon, häkta någon eller frige någon. Där fungerar det lite annorlunda i andra länder. När Sverige hade häktat ASAP Rocky försökte Donald Trump ringa till Löfven för att få honom att släppa artisten. I Sveriges system så får dock inte regeringen frige någon alls och har inget att säga till om i sådana frågor.

Regeringen får dock benåda dömda brottslingar enligt Regeringsformens 12 kap. 9 §.

Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.

Jonto 7952 – Moderator
Postad: 5 nov 14:14 Redigerad: 5 nov 14:16
Teraeagle skrev:

I Sverige har domstolen den dömande makten. Varken riksdag eller regering kan döma någon, häkta någon eller frige någon. Där fungerar det lite annorlunda i andra länder. När Sverige hade häktat ASAP Rocky försökte Donald Trump ringa till Löfven för att få honom att släppa artisten. I Sveriges system så får dock inte regeringen frige någon alls och har inget att säga till om i sådana frågor.

Regeringen får dock benåda dömda brottslingar enligt Regeringsformens 12 kap. 9 §.

Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.

Helt sant. Tack för förtydligandet. Att de inte kan "frige"  som jag skrev, stämmer ju inte helt.

Det sker dock oerhört sällan att regeringen använder sig av det och då oftast efter att brottslingen suttit en stor del av sitt straff och bedömningen görs i princip alltid efter att personen själv ansökt om att få nåd. Att regeringen på eget initiativ beviljar någon nåd vet jag faktiskt inte om det skett. De exempel som jag själv känner till på benådningar är landsförräderidomar (där brottet primärt begåtts emot staten själv) där exempelvis spionerna Stig Wennerström och Stig Bergling blev benådade från sina livstidsstraff efter att ha suttit cirka 10 år i fängelse.

Hussin 12
Postad: 19 nov 21:02

Tack så mycket för svart men om regeringen kan benåda dömda brottslingar, värför utvisar inte regeringen personerna Erdogan frågar efter för att komma med i NATO?

Jonto 7952 – Moderator
Postad: 19 nov 21:19
Hussin skrev:

Tack så mycket för svart men om regeringen kan benåda dömda brottslingar, värför utvisar inte regeringen personerna Erdogan frågar efter för att komma med i NATO?

Att benåda är ju inte samma sak som att utvisa. Regeringen kan inte fatta beslut om utvisningar; det gör domstolen. De kan bara benåda de som redan är dömda och frige dem.

Hussin 12
Postad: 19 nov 22:34

Ahaa, så regeringen kan liksom bara mildra en straff. 

Teraeagle 16950 – Moderator
Postad: 19 nov 23:44

Ja, i teorin. Men det är väldigt sällsynt att regeringen faktiskt benådar någon. Man vill att domstolarna ska vara så självständiga som möjligt.

Svara Avbryt
Close