0 svar
44 visningar
Kunskap är makt är nöjd med hjälpen
Kunskap är makt 154
Postad: 27 feb 10:55 Redigerad: 27 feb 11:01

Mangroveskog

Idag äter vi mer odlade jätteräkor än tidigare. På olika håll i världen hugger man ned mangroveskog för att ge plats åt odlingar vid kusten. Räkorna exporteras sedan i stor utsträckning till världens rika länder. Precis som regnskog är mangroveskog känslig för människans aktiviteter. Du ska resonera om olika konsekvenser av att mangroveskog huggs ned för att ge plats åt räkodlingar. 

Uppskattar konkreta exempel på utveckling av texten!

Lokalbefolkningen och staten

Människor som bor nära där man planerar att hugga ner mangroveskogen för att anlägga dammar, tvingas flytta→ förlora jobb kopplade till mangroven t.ex fiske → mindre pengar(utbildning, mat, bättre hem, sjukvård). 

Det kostar dem och även staten pengar.  Staten måste bygga upp nya hem på de platser där de inte odlas. Pengar som istället kunde användas för att bygga nya skolor och utbilda barn i fattiga länder. 


Naturen

Naturen tar skada när det huggs ner träd och buskar. Naturen påverkas eftersom  att man använder bekämpningsmedel så dör fiskar, djur och växter som äter av odlingen och man förgiftar även marken och vattnet man odlar med vilket gör  att både människor, växter och djur  får sämre dricksvatten. Idag odlar man räkor  där det redan finns dåligt med vatten och då är det inte  smart att förgifta  det lilla vatten som finns. Fåglar under häckningssäsongen störs av arbeten på räkodlingar och tvingas lägga bo någon annanstans vilket påverkar jaktindustrin, fiskeindustrin, odlingdsindustrin, biodlaren om pollinatörerna säker sig till andra platser.   Vattenlevande ormar och fiskar hotas när farliga ämnen sprutas i vattnet. Hela ekosystemet och den biologiska mångfalden hotas om arter försvinner. Om en viss fiskart dör ut påverkas fiskaren och hans familj som får svårare att försörja sig med mat och även vissa fåglar. Om det i framtiden fanns mindre fiskar kvar skulle det finnas färre fiskare i mangroveområdet


Arbetare- Arbetstillfällen

Räkodling erbjuder arbetstillfällen för odlare → lön →sköta om sig och sin familj.  De får mat. Barnen behöver inte arbeta för att det inte finns för lite pengar då kan de gå i skolan och få en utbildning.  Då kan de vara med och hjälpa landet att utvecklas för de har en utbildning.  Om man får lön kan man betala skatt. Då får landet in pengar och då kan de förbättra infrastrukturen, bostäderna, skolorna, dricksvattnet m.m. i det landet. 


Arbetare-arbetsvillkor

Arbetsvillkoren för de som jobbar som räkodlare är inte bra eftersom sådana odlingar sker i fattiga länder och människor som jobbar på räkodlingarna utan skyddskläder, kanske inte kan läsa, förstår inte vad som står på förpackningarna och får i sig medlena och blir sjuka. Kemikalier som BTB som används i odlingarna finns kvar i jorden under lång tid vilket gör marken obrukbar under lång tid framöver.

Transporter

När jätteräkorna transporteras med båt, flyg, bil till mataffärer runt om i hela världen släpps det ut mycket koldioxid vilket påverkar den globala uppvärmningen och växthuseffekten. 


Globalt

När jätteräkorna transporteras till olika delar  av världen släpps det ut mycket koldioxid genom båtar, bilar och flyg → påverkar den globala uppvärmningen negativt. Jätteräkorna är besprutade vilket inte är hälsosamt för oss att få i oss.

Svara Avbryt
Close