13 svar
5457 visningar
julia00 är nöjd med hjälpen
julia00 14 – Fd. Medlem
Postad: 21 okt 2020 16:46

Människans reaktionstid

Hej! Håller på med en uppgift där vi ska svara på frågor om reaktionstiden, det är en laboration som någon annan utfört och jag ska svara på frågorna längst ner.

 

Metod:

1. Försökspersonen skall sitta vid ett bord så att underarmen helt vilar mot bordsytan, endast handen skall vara utanför. Den andra personen, försöksledaren, håller i reaktionsstickan så att cirkeln där det står ”start” befinner sig mellan försökspersonens tumme och pekfingret utan att beröra försökspersonen.

2. Försökspersonen håller blicken fäst på cirkeln på reaktionsstickan där det står ”fäst blicken här”. När försöksledaren släpper reaktionsstickan försöker försökspersonen ta tag i den så snabbt som möjligt, utan att flytta på armen. Reaktionstiden kan avläsas från reaktionsstickan.

3. Gör om försöket 4 gånger och räkna ut medeltalet för reaktionshastigheten. Skriv in resultatet i tabellen.

4. Använd linjalen (eller måttband) för att mäta avståndet från ögat till skallbasen i nacken, via ryggraden ut till halva underarmen. För in uppgifterna i tabellen.

5. Ett nytt försök görs nu med samma försöksperson. Den här gången skall han ha ögonen slutna och reaktionsstickan skall vila lätt mot tummen eller fingrarna. Den här gången skall försökspersonen försöka fånga stickan genast när denne känner att den börjar falla. För in resultatet i tabellen och upprepa försöket 4 gånger, räkna ut medeltalet.

6. Mät avståndet från finger/tumspetsen till huvudet och tillbaka till halva underarmen.

7. Räkna ut hastigheten (m/s) för nervimpulserna i båda försöken. Samla också in uppgifter från den andra personen. Du ska alltså göra båda försöken på dig själv samt din försöksperson.

Resultat:

Tabell 1: Visar resultatet av försökpersonernas 4 försök att fånga reaktionsstickan när dessa hade ögonen öppna. Medelvärdet av försökspersonernas försök är också redovisat.

Tabell 2: Visar resultatet av försökpersonernas 4 försök att fånga reaktionsstickan när dessa hade ögonen stängda. Medelvärdet av försökspersonernas försök är också redovisat.


Mått person 1:

Ögat -skallbas –ryggrad-halva underarmen= 111 cm = 1,11 m

Finger/ tumspets -huvud- Halva underarmen= 198 cm= 1,98m

Mått person 2:

Ögat -skallbas –ryggrad-halva underarmen= 76 cm = 0,76 m

Finger/ tumspets -huvud- Halva underarmen= 107 cm= 1,07 m

 

Besvara följande frågor:

a)  Fanns det någon skillnad mellan reaktionshastigheterna (m/s) för syn- och känselintryck? Varför?
b)  Fanns det skillnad mellan resultaten för de båda personernas resultat? Om ja, vad kan detta i så

fall bero på?
c)  Normalt varierar nervledningens hastighet längs en nervfiber hos däggdjur mellan 2 till 100 m/s.

Avviker detta resultat från det här, varför/varför inte?
d)  Fastän reaktionsstickan fångades med fingrarna skulle avståndet till halva underarmen mätas,

varför det?
e)  Finns det något sätt man skulle kunna utveckla denna undersökning med? Vad/hur och varför?

 

Svarar i en kommentar vad jag kommit fram till och vad jag behöver hjälp med:

julia00 14 – Fd. Medlem
Postad: 21 okt 2020 16:52

a) Ja, det finns en skillnad mellan dessa reaktionshastigheter då man kan se att båda försökspersonerna hade ett bättre resultat för känselintrycket än på synintrycket. Detta beror på att det tar längre tid för hjärnan att registrera det den ser och sedan skicka ut nervimpulser till fingrarna än vad det gör för kroppen att med slutna ögon endast förlita sig på sin känsla. Känselintrycket kan även påverka musklerna utan att hjärnan ska behöva kopplas in.

b) Det finns ju en skillnad! Beror det på längden? Något annat/mer?

c) Person 1: 1.98/0,18=11 m/s

Person 2: 1.07/0,1825≈5,86 m/s

Människan är ju ett däggdjur och resultatet ligger alltså mellan intervallet på 2-100 m/s. Det ligger ganska lågt men det kan bero på mycket annat såsom att man underskattar reaktionstiden eller att personen inte fått tillräckligt med sömn.

Stämmer denna uträkning? Samma med felkällorna?

d) vad beror detta på?

e) Utföra flera gånger då personerna kanske har olika förutsättningar med tex sömnbrist.

 

Tacksam för svar!

Alexa01 22
Postad: 24 jan 2021 21:56

Hej! Jag gör just nu samma uppgift har gjort alla frågor förutom e) frågan som är ”Fastän reaktionsstickan fångades med fingrarna skulle avståndet till halva underarmen mätas,varför det?” Jag har verkligen läst överallt har inte fått svar på det. Kan du hjälpa mig med frågan? Eller om du har sidor någonstans jag kan läsa om det? 
tacksam för svar! 

mag1 9169
Postad: 24 jan 2021 23:29

Hej Alexa01 och välkommen till Pluggakuten!

Nervsignalen som får fingrarna att röra sig och sluta/knyta handen för att greppa linjalen, startar i hjärnan och skickas ner längs ryggraden ner i armen. Det kanske kan verka lite underligt att just sluta mäta av ståndet vid underarmens mitt (eller halva längden av underarmen), men detta beror på handens och underarmens anatomi.

För att styra handens större rörelser som bl.a att sluta handen används muskler som inte sitter i handen, utan i underarmen. Dessa musklerna är fästa kring armbågsleden och slutar vid handleden (med senor som fortsätter genom handen till fingrarna). De nerver som styr dessa muskler i underarmen slutar helt enkelt i muskeln, och halva längden är en bra uppskattning av hur långt nerven går för dessa muskler.

Testa själv och håll handen kring den tjockaste delen av din egen underarm och knyt näven, då känner du direkt dessa muskler dra ihop sig, och när du öppnar handen de andra som sträcker ut fingrarna.

 

Det finns helt enkelt inte plats för så pass stora muskler i handen. Det finns så klart muskler i handen men dessa används för att spreta/föra ihop fingrarna, samt att kontrollera tummen.

Alexa01 22
Postad: 29 jan 2021 22:07

Tack så hemskt mycket! 

CorneliaForslund 4 – Fd. Medlem
Postad: 19 maj 2021 00:43

Hej! Skulle behöva hjälp med fråga b)Fanns det någon skillnad mellan resultaten för de båda personernas resultat? Vad kan detta bero på? 

Har försökt hitta svaret men kommer ingenstans, kan man lite hjälp på traven?

Tror skillanden är på grund av personernas olika mått, men varför?

mag1 9169
Postad: 19 maj 2021 09:21
CorneliaForslund skrev:

Hej! Skulle behöva hjälp med fråga b)Fanns det någon skillnad mellan resultaten för de båda personernas resultat? Vad kan detta bero på? 

Har försökt hitta svaret men kommer ingenstans, kan man lite hjälp på traven?

Tror skillanden är på grund av personernas olika mått, men varför?

Hur skulle måtten påverka reaktionstiden tror du?

Kan det finnas någon annan anledning till att reaktionstiden skiljer sig?

CorneliaForslund 4 – Fd. Medlem
Postad: 19 maj 2021 11:17
mag1 skrev:
CorneliaForslund skrev:

Hej! Skulle behöva hjälp med fråga b)Fanns det någon skillnad mellan resultaten för de båda personernas resultat? Vad kan detta bero på? 

Har försökt hitta svaret men kommer ingenstans, kan man lite hjälp på traven?

Tror skillanden är på grund av personernas olika mått, men varför?

Hur skulle måtten påverka reaktionstiden tror du?

Kan det finnas någon annan anledning till att reaktionstiden skiljer sig?

Jag vet tyvärr inte varför men antog att det var måtten då man kan se i resultatet att person 2, som har kortare mått, greppar linjalen lite efter person 1

mag1 9169
Postad: 19 maj 2021 11:38

Det blir en lite underlig förklaring, om du menar att försöksperson 1 som är större och har längre armar (och därför längre nerver) skulle kunna regera snabbare.

Om något skulle längre nerver/armar gör att det tar längre tid för nervimpulsen att nå handen, eller hur?

CorneliaForslund 4 – Fd. Medlem
Postad: 19 maj 2021 12:30

Ja det är sant, men har tyvärr ingen annan förklaring. 

mag1 9169
Postad: 19 maj 2021 13:27

Med endast två försökspersoner är det svårt att dra starka slutsatser, då skillnaden kan bero på en naturlig variation mellan olika personer oavsett längd.

Men om vi antar att försökspersonernas tider är representativa för människor med deras längder (d.v.s. tiderna motsvarar hur det är för alla människor med deras längder), så kanske en ledtråd kommer ifrån kommentaren i uppgiften att det nervledningshastigheten är mellan 2-100 m/s. I c) uppgiften skall du räkna på denna (och räkna själv, för några av hastigheterna tidigare i denna tråd är fel). Både sensoriska nerver och motoriska nerver (som styr musklerna) skickar sina signaler snabbare än 50 m/s.

Du kan anta att det är en vuxen och troligtvis ett barn (ca 4 år) som är försökspersonerna, utifrån försökspersonernas längder. Avståndet från finger-huvud-halva underarmen, motsvara ungefär kroppslängden (jämfört med att avståndet mellan fingerspetsarna när armarna är utsträckta åt sidorna är lika med kroppslängden). Så från längden av personernas armar etcetera finns ingen klar koppling. Den vuxne försökspersonen är snabbare, men det beror inte på att hen har nerver som är dubbelt så snabba i armen jämfört med barnet. Så för den vuxne på 2 meter, med en hastighet av 50m/s borde nervsignalerna till/från hjärnan inte ta mer än 0,04 sekunder!

Resterande del av reaktionstiden tas upp av sinnescellerna och hjärnan (som behöver ta emot och processa sinnesintrycket, planera att sluta handen, skicka signalen att sluta muskel, innan signalen kan skickas ner längs armen till handen). Så en förklaring skulle kunna vara att barnets hjärna är inte lika utvecklad som den vuxne, vilket den inte är hos en 4-åring, långt ifrån. Det går helt enkelt snabbare för den utvecklade hjärnan att utföra den långsammaste delen.

En brasklapp dock, när hjärnan utvecklats färdigt (vid ca 25 års ålder) börjar reaktionsförmågan försämras, så skulle en genomsnittligt 90-åring göra samma test skulle nog 4-åringen och "den vuxne" vara snabbare.

CorneliaForslund 4 – Fd. Medlem
Postad: 19 maj 2021 14:40

Tack så mycket! Du har verkligen hjälpt mig!

mag1 9169
Postad: 20 maj 2021 11:48

Varsågod, kul att det hjälpte!

toustous 2
Postad: 19 maj 2023 17:29

Vad hade du för hypotes?

Svara Avbryt
Close