Falis 8
Postad: 6 jan 2021

mänskliga rättigheter

Hej !

 Vad händer när ett land bryter mot mänskliga rättigheter? 

Jonto Online 4081 – Moderator
Postad: 7 jan 2021 Redigerad: 7 jan 2021

Då måste man fråga sig vad du menar med "att bryta mot de mänskliga rättigheterna". Det finns inte ett visst antal rättigheter som är "mänskliga rättigheter".

En vanlig utgångspunkt är FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/vad-ar-manskliga-rattigheter/fns-deklaration-om-de-manskliga-rattigheterna/

Detta är inget juridiskt bindande dokument för medlemsländerna, vilket gör att det inte går för FN att ingripa i länder som bryter mot dessa rättigheter. Däremot har det i många länder lagts in i deras egen lagstiftning/konstitution/grundlag. Det är såklart också så att FN, människorättsorganisationer m.fl. kan uppmärksamma kan uppmärksamma brotten och rikta kritik mot landet. FN kan också sätta press på länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Det är inte heller ovanligt att andra länder sätter press genom exempelvis handelsbojkott.

Det går dock inte att döma länder eller stater på något sätt för brott mot de mänskliga rättigheterna. 

För folkrättsbrott så finns ICC(Internationella brottsmålsdomstolen) som kan döma för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt bland annat Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen. Detta är dock endast för individer och inte för stater. Det vill säga då ställs exempelvis presidenter eller andra ledande personer i staten som varit ansvariga inför domstolen, inte landet/staten. https://fn.se/icc/

Stater kan inte dömas.  Detta eftersom staterna är suveräna, det vill säga att de har frihet att sköta sina inre angelägenheter. FN har i vissa fall rättigheter att göra en så kallad intervention i ett land som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna om det råder vissa förutsättningar som innebär risk för freden eller fredsbrott. https://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/Humanitar-intervention/

Falis 8
Postad: 7 jan 2021

tack @jonto ditt svar hjälpte mig. 

Falis 8
Postad: 7 jan 2021

men jag har en fråga vad gör FN för att sätta press på länder som bryter mot mänsliga rättigheter? Jag vet att andra länder sätter press på länder som bryter mot mänskliga rättigher genom handelsbojkott 

Svara Avbryt
Close