helpme123 10
Postad: 7 okt 21:06

mänskliga rättigheter

Redogör för den historiska bakgrunden till att FN skapades.

1. Vad var syftet? Vilka var de bakomliggande idéerna?

 

2. Hur är FN strukturerat? Alltså med Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen, ICC och ICJ osv. Varför har FN fått den struktur som det har?

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 7 okt 21:40

Om fråga 1 så har FN-förbundet en väldigt bra artikel: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fns-historia/

Här har du länkar att läsa om fråga 2 ockå på FN-förbundets hemsida:

https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-systemet/

Börja med att klicka på FN:s huvudorgan, sedan kan du läsa om FN:s underorgan.

 

De bbör hjälpa dig med allt du behöver. Du får gärna fråga om något i texterna är svårt att förstå eller du har någon mer specifik fråga.

helpme123 10
Postad: 7 okt 22:29

det står inget om icc och icj

helpme123 10
Postad: 7 okt 22:32

Har förstått att ena (ICJ)är internationella domstolen och att andra (ICC)är internationella brottmålsdomstolen

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 7 okt 22:33

Här kan du hitta info om ICC: https://fn.se/icc/

Här kan du hitta info om ICJ: https://unric.org/sv/internationella-domstolen/

helpme123 10
Postad: 7 okt 22:59

Redogör för innebörden i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 

Vad handlar deklarationen om?
Vad har de för praktisk betydelse för befolkningen i medlemsländerna?

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 7 okt 23:18

Info om deklarationen om de mänskliga rättigheterna: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/

I Sverige så är de flesta av dessa inskrivna i grundlagen eller i andra lagar, vilket gör att de kan få praktisk betydelse i att staten lovat att dessa rättigheter ska följas.

helpme123 10
Postad: 7 okt 23:45

tidigare har vi jobbat med de brister som finns inom FNs organisation. Vetorätten i säkerhetsrådet försvårar arbetet för fred och säkerhet.

Men det är inte bara i krig och konflikter som de mänskliga rättigheterna kränks.

 


Ryssland

I Ryssland har samers rättigheter kränkts under väldigt lång tid.

 


Sverige

Sverige får svidande kritik från FN och andra organisationer eftersom man inte har skrivit under deklarationen om urfolks rättigheter.

 

 

 

Fråga att besvara

c) Analyser likheter och skillnader i dessa olika fall.

Vilka likheter finns det mellan kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Sverige och Ryssland?

 

Vilka skillnader finns mellan de olika situationerna?

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 8 okt 00:13

För att kunna jämföra något, skillnader och likheter så måste du först ta reda på hur samer behandlas i Sverige och vilka rättigheter som de har och sedan hur de har behandlats i Ryssland och vilka rättigheter som de har där.

Saker som kan vara viktiga att se är vilka lagstadgade rättigheter som de har, hur dessa har efterlevts samt på vilket sätt man har försökt återgärda bristerna. Du behöver exempelvis också kolla upp vad anledningen är att Sverige inte skrivit under deklaratrionen.

Svara Avbryt
Close