10 svar
4182 visningar
Dalal är nöjd med hjälpen
Dalal 38
Postad: 21 jul 2020 16:24

Mänskliga rättigheter-FN

Hej!

Jag har en fråga i uppgiften som händlar om FN.

Vad ligger bakom den struktur som organisationen fått? Alltså med generalförsamlingen, säkerhetsrådet och beslutsprocesser.  

 

Jag förstår inte vad menar med ( vad ligger bakom den struktur som organisationen fått?) 

 

Jag vet att den orask till FN bildades var att förhindra ett tredje världskriget och just nu också denna mål försätta att förhindra militära konflikte. Men just frågan övan jag förstor inte ? Kan någon förklara til mig vad krävs i frågan egentligen?

Jonto Online 9421 – Moderator
Postad: 21 jul 2020 19:32

Jag förstår inte heller frågan. Den kan tolkas olika. Jag skulle tolka den som att du ska förklara varför man valt den organisationen som man gjort. Vad finns det för fördelar med den? Finns det historiska förklaringar?

FN är ju speciellt på så sätt att man har en generalförsamling där alla medlemsländer sitter med och beslutar i vissa frågor. Vissa drågor behandlas också i säkerhetsrådet där bara vissa länder sitter med och där fem medlemmar även har veto mot beslut.  Varför har man den typen av organisation?

Dalal 38
Postad: 23 jul 2020 12:45

Ok, det alltså händlar om hur den FN fungerar liksaom generalförsamling och säkerhetsrådet med lite historik perspektiv. T.ex. de 5 vetoländer här otroligt makt på grund av de kan använd vetorätten. Anledningen till just de fem länder har den särskild makt är att det var de länder som vann ändra världskriget.

Dalal 38
Postad: 23 jul 2020 12:49

Jag vill också hjälp angående  innebörden i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 

Vad har de för praktisk betydelse för befolkningen i medlemsländerna?

Jonto Online 9421 – Moderator
Postad: 23 jul 2020 14:07

Ja så tolkar jag det i alla fall.

Vad gäller deklarationen om de mänskliga rättigheterna så är det en deklaration som är antagen i FN. En deklaration är inget juridiskt bindande avtal, vilket gör att länderna inte måste följa den. Så ur juridisk synvinkel så har det ingen betydelse, länder är inte skyldiga att följa den. Däremot så sätter många medlemsländer stort värde vid deklarationen och dess punkter, så att man ser till att försöka efterleva den genom sin egen lagstiftning och politik. I Sverige så är exempelvis mänskliga rättigheter skyddade av grundlagen och lag, som bygger på det som författats i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 

Dalal 38
Postad: 27 jul 2020 17:57

Det klart jag förstår.

Jag har också fråga som händlar om brister i mänskliga rättigheterna i Sverige respektive i Vietnam.

Frågan är: 

I Vietnam saknas rättslig trygghet och Amnesty international rapporterar om stora brister i de mänskliga rättigheterna.

Sverige

Sverige får svidande kritik från FN och andra organisationer eftersom man inte har skrivit under deklarationen om urfolks rättigheter.

Fråga att besvara

c) Analyser likheter och skillnader i dessa olika fall.

Vilka likheter finns det mellan kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Sverige och Vietnam?

Vilka skillnader finns mellan de olika situationerna?

Först och främst jag har läst om situationen i Vietnam respektive i Sveriges, då i Sverige finns kränk om samernas rättigheter som betraktas Sveriges urfolk, det därför Sverige fick svidande kritik gällande skriv under deklarationen om urfolks rättigheter.

I Vietnam situationen är sämre, där myndigheterna förföljer och förtrycker journalister som protesterar mot politik eller rapporterar dem och så Vietnam har brist i yttrandefrihet. 

Men jag har svår att identifiera vilken skillnader som finns  mellan olika situationerna?

Kanske skillnader är att Sverige har bättre om de mänskliga rättigheter där ländet styrs på demokratiskt sätt och det bidrag till samhället fungera bättre, när det gäller yttrandefrihet och rätten till fri åsikter och sammankomster, vare sig på Internet eller i media. Myndigheterna i Sverige skulle  skyddar pressen och deras arbete och genomför inte repressiva åtgärder mot oppositionen, det finns till och med välgörenhetsorganisationer för sammankomster och åsikter. Staten strävar alltid efter att eliminera utmaningar och kritik mot systemet, försöka alktid respektera olika åsikter. Medan situationen i Vietnam är tvärtom.........osv.

Är på så sätt skulle jag jamföra eller finns något annat måst jag prata om? 

Jonto Online 9421 – Moderator
Postad: 27 jul 2020 18:43

Du har rätt i att de demokratiska grundstrukturerna i form av konstitution och rättssäkerhet är bättre i Sverige är bättre än i Vietnam.

Ja, du bör diskutera faktumet att den kritik som riktats mot Vietnam handlar som att det finns stora brister i hur de mänskliga rättigheterna behandlats medan Sverige har fått kritik för att inte skriva på en konvention. (I alla fall enligt din fråga). Sverige har visserligen också fått en del annan kritik från Amnesty gällande samer och urfolk. Däremot är viktigt att poängtera att man kan respektera urfolks rättigheter utan att behöva skriva på konventioner. Det viktiga är ju vilken politik man faktiskt för. Sverige har redan i sin lagstiftning en del skydd för urfolk. Samiska har exempelvis ställning som minoritetsspråk. Sverige har erkänt samerna som eget folk i grundlagen. Renskötselrätten har samma status som rätt till egendom i övrigt. 

Dessutom kan man ta upp att samernas rättigheter gäller en specifik grupp medan i Vietnams fall (vad det verkar) handlar om rättigheter vad gäller människor i stort. De rättigheterna som man kritiserar Sverige för att inte ge åt samerna är ju så kallade särrättigheter som inte andra grupper i Sverige heller har.

Jag vet sen inte om det bara var just det här fallet som ni skulle titta på. Det finns annars mycket mer som täcks in i brister i mänskliga rättigheter. Våldtäkter, hedersförtryck och hemlöshet är exempelvis brister i mänskliga rättigheter. Dessa problem finns i Sverige i allra högsta grad. Detta är strukturella brister som nog finns i de flesta länder i olika grad, så även Vietnam. Det kan ses som en likhet i så fall. Här är ex. en källa där Sverige får kritik för sin hantering av sexualbrott: https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/sverige-situationen-for-manskliga-rattigheter-i-sverige-granskas-av-fn

Dalal 38
Postad: 27 jul 2020 19:34

Tack så mycket. Nu jag ska leda diskussionen ut just detta fallen som vi diskuterat ovan. Men också det bra info för olika brister i mänskliga rättigheter. Bra källan jag ska tita på.

Mvh

Dalal

Jonto Online 9421 – Moderator
Postad: 27 jul 2020 20:38

Ingen orsak. Lycka till!

eshaqtafako 1
Postad: 3 sep 2022 10:03

Hej!

Jag har en fråga. Om någon kan svara den jag är tacksam!

Varför har FN fått den struktur som det har?

Fermatrix 7841 – Fd. Medlem
Postad: 3 sep 2022 13:42

eshaqtafako, gör en egen  tråd där du visar hu långt du har kommit och vad du behöver hjälp med så blir det mindre rörigt och du får bättre hjälp. 

Svara Avbryt
Close