3 svar
49 visningar
Mthz 45
Postad: 28 nov 2018

Mänskliga rättigheterna

Hur förhåller sig den svenska staten till deklarationen om urfolks rättigheter?

Jonto 1560 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 29 nov 2018 Redigerad: 29 nov 2018

Sverige har fått en hel del kritik för att vi inte till fullo respekterar urbefolkningens rättigheter, I Sverige gäller det såklart främst samerna.

Här är en artikel som sa,etinget skrivit om detta. När du läser den behöver du tänka på att källan är partisk då det är samerna som beskriver sin egen situation och riktar kritiken men den tar ändå upp en del viktiga punkter du kan titta vidare på.

https://www.sametinget.se/11877

Sverige har visserligen på pappret erkänt samerna som urbefolkning, vilket såklart är nödvändigt, men det är exemplvis inte inskrivet i grundlagen vilket kunde vara önskvärt. 

En stor fråga som också debatterats i media är faktumet att Sverige inte skrivit under ILO 169,  Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk som handlar om att ursprungsbefolkningen ska ha rätt att själva bestämma hur mycket av sin kultur, språk, traditioner och identitet som ska bevaras. Man kan såklart hävda att det egentligen inte spelar någon roll hur många papper eller konventioner man skrivier på, utan vad man faktiskt gör i sakfrågorna, men det kan vara en viktig symbolhandling att underteckna. Sveriges regering har dock utrett detta. Utredaren kom fram till att han redan tycker att Sverige uppfyller alla krav men att rättigheten till mark är ett stort problem.  Här är utredningen: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5671492

 

Specifika saker som kan vara bra att titta på:

Rennäringen: Samerna har en tradition kring retskötsel som är mycket viktig ur deras synpunkt. Samtidigt så kräver detta stora andelar marker och resurser som kunde använts till annat och kan också leda till rovdjursskador. Rennäringen kostar också staten en hel del pengar, med ex. fodring och inhängnader och dylikt.

Jag hittar ingen bra obejktiv källa men kan ge två synsätt:

Samernas rättighet till mark för skenskötsel är reglerat i lag och regeringen har också satsat pengar på rennäringen och beskriver att den är viktig se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-starker-rennaringen/

Samtidigt beskriver samerna själva att det inte är tillräckligt, att rennäringen är hotad. Bland annat av att det byggs vindkraftverk, järnvägar etc. i närheten som ger störningar samt brister i reglerandet av rovdjur som stör renarna. se: https://www.sametinget.se/rennaring_sverige

Detta är en svår balansgång för Sverige.

Så här skriver ex. Svenska dagbladet: "Samernas folkrättsliga rätt som urfolk till att få inflytande till markanvändningen för att bevara sin kultur står mot regeringens planer på gruvor och vindkraft på exakt samma område, vilket SvD visat i en omfattande granskning under de senaste månaderna. 9 av 10 framtida exploateringar planeras att ske i traditionellt renbetesland."

Språk: Samiska har status som officiellt minoritetsspråk i Sverige vilket innebär att all informtion i offentliga verksamheter ska kunna ges på språket. Det är exempelvis också därför som vi har samiska nyhetsprogram på tv, Oddasat tror jag det heter.

Här kan du läsa mer om detta: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

I skollagen står att alla ska ges undervisning på sitt modersmål, vilket också gäller samiska men rättigheterna sträcker sig ännu längre än för andra språk då man som same även har rätt till undervisning i samiska även om det inte talas i hemmet.

Det är ganska långtgående bestämmelser som visar att samerna har bra språkliga rättigheter.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5671492  Här är en artikel om detta.

Däremot kan det såklart i en del fall fungera dåligt med undervisningen ex. att utbildade lärare saknas eller läromedel och dylikt.

 

Internationell kritik

Sverige har dock även fått kritik intrenationellt (mer objektivt alltså) för hur vi hanterat samernas situation:

se: https://www.svd.se/svidande-kritik-mot-sverige--ge-samerna-inflytande

Den artikeln tar upp att samer inte får vara delaktig i beslutsprocesser i den mån som är önskat, för att kunna bevaka sina intressen. Hur många samiska politiker finns exempelvis represnterade i riksdagen? Knappt någon . De tillfrågas inte heller alltid i processer som kan påverka samernas intressen.

Som du kan läsa i artikeln så säger ministrarna att samerna inte kan förvänta sig att kunna ha vetorätt och säga nej till etablering av gruvor och dylikt. Sen om man tycker detta går emot deras rättigheter är svårt att bedöma.

Mthz 45
Postad: 29 nov 2018
Jonto skrev:

Sverige har fått en hel del kritik för att vi inte till fullo respekterar urbefolkningens rättigheter, I Sverige gäller det såklart främst samerna.

Här är en artikel som sa,etinget skrivit om detta. När du läser den behöver du tänka på att källan är partisk då det är samerna som beskriver sin egen situation och riktar kritiken men den tar ändå upp en del viktiga punkter du kan titta vidare på.

https://www.sametinget.se/11877

Sverige har visserligen på pappret erkänt samerna som urbefolkning, vilket såklart är nödvändigt, men det är exemplvis inte inskrivet i grundlagen vilket kunde vara önskvärt. 

En stor fråga som också debatterats i media är faktumet att Sverige inte skrivit under ILO 169,  Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk som handlar om att ursprungsbefolkningen ska ha rätt att själva bestämma hur mycket av sin kultur, språk, traditioner och identitet som ska bevaras. Man kan såklart hävda att det egentligen inte spelar någon roll hur många papper eller konventioner man skrivier på, utan vad man faktiskt gör i sakfrågorna, men det kan vara en viktig symbolhandling att underteckna. Sveriges regering har dock utrett detta. Utredaren kom fram till att han redan tycker att Sverige uppfyller alla krav men att rättigheten till mark är ett stort problem.  Här är utredningen: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5671492

 

Specifika saker som kan vara bra att titta på:

Rennäringen: Samerna har en tradition kring retskötsel som är mycket viktig ur deras synpunkt. Samtidigt så kräver detta stora andelar marker och resurser som kunde använts till annat och kan också leda till rovdjursskador. Rennäringen kostar också staten en hel del pengar, med ex. fodring och inhängnader och dylikt.

Jag hittar ingen bra obejktiv källa men kan ge två synsätt:

Samernas rättighet till mark för skenskötsel är reglerat i lag och regeringen har också satsat pengar på rennäringen och beskriver att den är viktig se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-starker-rennaringen/

Samtidigt beskriver samerna själva att det inte är tillräckligt, att rennäringen är hotad. Bland annat av att det byggs vindkraftverk, järnvägar etc. i närheten som ger störningar samt brister i reglerandet av rovdjur som stör renarna. se: https://www.sametinget.se/rennaring_sverige

Detta är en svår balansgång för Sverige.

Så här skriver ex. Svenska dagbladet: "Samernas folkrättsliga rätt som urfolk till att få inflytande till markanvändningen för att bevara sin kultur står mot regeringens planer på gruvor och vindkraft på exakt samma område, vilket SvD visat i en omfattande granskning under de senaste månaderna. 9 av 10 framtida exploateringar planeras att ske i traditionellt renbetesland."

Språk: Samiska har status som officiellt minoritetsspråk i Sverige vilket innebär att all informtion i offentliga verksamheter ska kunna ges på språket. Det är exempelvis också därför som vi har samiska nyhetsprogram på tv, Oddasat tror jag det heter.

Här kan du läsa mer om detta: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

I skollagen står att alla ska ges undervisning på sitt modersmål, vilket också gäller samiska men rättigheterna sträcker sig ännu längre än för andra språk då man som same även har rätt till undervisning i samiska även om det inte talas i hemmet.

Det är ganska långtgående bestämmelser som visar att samerna har bra språkliga rättigheter.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5671492  Här är en artikel om detta.

Däremot kan det såklart i en del fall fungera dåligt med undervisningen ex. att utbildade lärare saknas eller läromedel och dylikt.

 

Internationell kritik

Sverige har dock även fått kritik intrenationellt (mer objektivt alltså) för hur vi hanterat samernas situation:

se: https://www.svd.se/svidande-kritik-mot-sverige--ge-samerna-inflytande

Den artikeln tar upp att samer inte får vara delaktig i beslutsprocesser i den mån som är önskat, för att kunna bevaka sina intressen. Hur många samiska politiker finns exempelvis represnterade i riksdagen? Knappt någon . De tillfrågas inte heller alltid i processer som kan påverka samernas intressen.

Som du kan läsa i artikeln så säger ministrarna att samerna inte kan förvänta sig att kunna ha vetorätt och säga nej till etablering av gruvor och dylikt. Sen om man tycker detta går emot deras rättigheter är svårt att bedöma.

 Tack för svaret, men efter att ha läst djupare på detta så blir frågan, varför skriver inte Sverige på ILO 169? Handlar det bara om pengar och att man behöver stora marker för export?

Jonto 1560 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 29 nov 2018 Redigerad: 29 nov 2018

Ja det är faktiskt många som har frågat sig detta. Den utredningen gjordes redan 1999 då man sa att ja i princip så uppfyller vi redan det här och officiellt motiverar man det med att man inte tycker man måste skriva under en konvention för att bevaka samernas rättigheter. Man håller dock fortfarande på att utreda detta och har heller inte sagt att man inte ska skriva under den.

Men ja, det handlar nog egentligen om marken, att man skulle behöva avstå från mycket ex. gruvor, vindkraftverk etc. och gå miste om stora arealer mark och att detta skulle kosta en hel del, det har man indirekt erkänt är en problematisk aspekt.

Men ja, något märkligt är det

Sen är det dock ganska få länder som faktiskt skrivit under den. Så Sverige är absolut inte ensamma om att inte skrivit under den. Långt ifrån. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konventionen_om_ursprungsfolk_och_stamfolk

Svara Avbryt
Close