1 svar
47 visningar
Mthz 45
Postad: 26 nov 2018

Mänskliga rättigheterna

Vad är innebörden i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Alltså vad betyder det i praktiken att konventionen om de mänskliga rättigheterna finns?

Att det är en deklaration/konvention betyder att de länder som skrivit under konventionen har uttryckt att de vill följa och efterleva det som står i konventionen och förbundit sig till detta. En konvention är dock inte juridiskt bindande, vilket betyder att det inte går att straffa dem som bryter mot deklarationen, även om tanken är att de som skrivit under ska följa den. En del länder som ex. Sverige har dock lagt in många delar av den till sin egen lagstiftning.

Även om länderna inte måste följa den så har många länder skrivit under och följer den dessutom i och med att FN granskar och uppmärksammar när länder bryter mot den. Att den finns i alla fall i de fal den följs ger ju oss som medborgare i dessa länder viktiga grundläggande rättigheter och tryggheter gentemot vår stat. Exakt vilka rättigheter (det är ganska många) går att läsa i artiklarna i deklarationen

Svara Avbryt
Close