tjou283018 är nöjd med hjälpen!
tjou283018 60
Postad: 20 dec 2020

massmedia

vem som granska massmedia om dem hade gjort fel?

mitt svar att vem som helst kan granska massmedia genom domstolen förutom myndigheterna.

men när man ville stämma DN till exempel man kommer inte fram till journalist fast man kommer fram till redaktör.

stämmer mitt svar?

Jonto 4079 – Moderator
Postad: 20 dec 2020

Det kanske stämmer men jag förstår inte alls vad du menar med ditt svar.

Här är några sätt som media granskas på:

SVT och TV4 granskas av Granskningsnämnden som bland annat kontrollerar att de lever upp till krav på saklighet och opartiskhet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Granskningsn%C3%A4mnden_f%C3%B6r_radio_och_TV

Det finns såklart lagar som medier kan bryta mot. Detta utreds av polisen och avgörandet fälls i domstol.

Vi har en pressombudsman som kan hjälpa enskilda personer som blivit drabbade i medierna. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pressombudsmannen

Det finns journalistförbundets yrkesetiska nämnd som kontrollerar och värnar om att journalister följer de yrkesetiska råd som finns. De kan ta in anmälningar mot journalister i deras förbund och pröva dessa samt utesluta medlemmar om de bryter mot de etiska principerna.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Journalistf%C3%B6rbundets_yrkesetiska_n%C3%A4mnd

Presstödsnämnden kontrollerar de medier som får presstöd, att de har agerat enligt de krav som finns för publiceringar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Presst%C3%B6dsn%C3%A4mnden

Svara Avbryt
Close