4 svar
70 visningar
Elias Nordberg är nöjd med hjälpen!
Elias Nordberg 9
Postad: 18 nov 2019

Motverka diskriminering

Hej jag skulle vilja ha hjälp med denna uppgift, om man skulle kunna få en sida som man kan läsa på. Så här skrev min lärare.

Ingen människa får diskrimineras eller hindras från att använda sina rättigheter oavsett kön, hudfärg, ursprung, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, språk eller religion.

Använd begrepp nedan och beskriv hur man arbetar för att motverka diskriminering både internationellt, nationellt i Sverige.

Ni borde få ihop minst en halv A4.

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna
Diskrimineringsgrunder
DO
Minoritet
Jämställdhet
Mellanstatliga organisationer
Frivilligorganisationer (NGO)

joculator 2628 – Moderator
Postad: 18 nov 2019

Är uppgiften att ni skall leta på internet/bibliotek för att hitta information eller har ni en bok eller liknande?

Hur lång tid är det meningen att ni skall lägga på uppgiften?

Hur har du tänkt och var har du letat? Det är ju onödigt att vi letar på samma ställen. Det står också i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Om vi börjar med deklarationen om de mänskliga rättigheterna så är det en samling med olika rättigheter som FN antagit som anses viktiga för människor över hela världen. Tanken är att alla som är medlemmar i FN ska följa och efterleva detta, vilket innebär att nästan alla världens länder ska göra detta, även om det inte sker i praktiken. Att ha en sådan deklaration att förhålla sig till kan hjälpa till med arbetet för mänskliga rättigheter. I många länder, exempelvis Sverige har man även låtit dessa genomsyra lagstiftning och arbetar aktivt mot dessa.

Därutöver finns andra konventioner om mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om hur FN arnetar med dessa och ser till att de efterlevs:  https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/sa-skyddar-fn-de-manskliga-rattigheterna/

Diskrimineringsgrunder är det som enligt lagen kan vara skäl för en diskriminering. Det kan vara viktigt att man tydligt definierar vad som är diskriminering, för att man ska kunna komma åt problemet och faktiskt kunna döma/lagföra folk för diskriminering. Ibland använder vi ordet diskriminering lite slarvigt, men i lagen är det tydligt exakt vad diskriminering innebär. Här kan du läsa mer om det:https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

Do=Diskrimineringsombudsmanen är en myndighet man kan vända sig till om man upplever diskriminering och som ska se till att lagstifningen följs av exempelvis skolor och företag. Har en jätteviktig roll.

Minoriteter. I Sverige finns en hel del minoriteter som åtnjuter vissa rättigheter som man arbetar för att upprätthålla. Du kan läsa om det här: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak.html

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/individers-och-gruppers-identitet-och-relationer/sveriges-nationella-minoriteter

I grunden innebär det att man ska kunna få ha kvar sin kultur och sitt språk. I raktiken kan du se det genom att de exempelvis erbjuds nyheter, samhällsinformation, skolundervisning m.m. på sitt minoritetsspråk och att vi bevarar kulturer exempelvis samekulturen med renskötsel. Internationellt sett så är många minoriteter hotade av regeringar och har förlorat sina rättigheter. Något exempel på en sådan minoritet kan vara bra att ta upp.

Det finns ju hur mycket som helst att skriva om detta och det är nästan för lite med en A4-sida så du får väl beskriva huvuddragen. Sen får du gärna fråga lite mer specifikt om det är något du tycker är svårt att förstå, så är det enklare att hjälpa till.

Svara Avbryt
Close