2 svar
38 visningar
emah549 8
Postad: 2 maj 2019

MRS, nyttomaximering

Hej! 

Jag blir inte klok på denna uppgift, efter mycket googlande och besök på diverse bloggar är jag bara mer förvirrad. 

MRS = 4, det jag då vet är jag att jag vill säkerställa så att budgetlinjen tangerar MRS. Alltså vill jag säkerställa att k-värdet på budgetlinjen = 4. 

 

Budgetlinjen definieras som:

M=Px*X + Py*Y,  satt i frågans formulering kan jag skriva: M=Pö*ö + Pmu*mu. 

 

En skriver om det så att musslor är en funktion av öl: 

mu = -PöPmu*ö + MPmu

Genom att granska k får jag fram att lutningen är -2/6 = -0.333... lutningen är alltså ganska flack och jag för att den ska bli brantare och nå MRS som ligger på 4 behöver jag alltså konsumera mer musslor och mindre öl. 

 

M=Px*X + Py*Y,  satt i frågans formulering kan jag skriva: M=Pö*ö + Pmu*mu. En skriver om det så att öl är en funktion av musslor:

öl = - PmuPö+MPö

Genom att granska k får jag fram att lutningen är -6/2 = -3. Vi måste alltså göra lutningen på kurvan lite brantare, alltså bör jag konsumera mer öl och mindre musslor. 

 

Så beroende på om jag definierar öl som en funktion av musslor eller vice versa får jag helt olika svar. Kan någon förklara varför och vilket tillvägagångssätt som är korrekt? 

emah549 8
Postad: 7 maj 2019

Ingen? :/ 

Jonto 1786 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 7 maj 2019 Redigerad: 7 maj 2019
emah549 skrev:

Ingen? :/ 

Jag tror tyvärr det är få här som har universitetskunskaper i ekonomi ...

Om din fråga mer rör de matematiska delarna i problemet så kan du kanske testa o matematikforumet där fler brukar svara.

Svara Avbryt
Close