143start 12
Postad: 15 maj 2019

nackdelar med att olika grupper har “sitt eget” språk.

Vilka nackdelar tycker ni det finns med att olika grupper har “sitt eget” språk. 

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Jonto 1937 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 15 maj 2019 Redigerad: 15 maj 2019

Vad menar du med "sitt eget språk"? Tänker du på sociolekter eller dialekter? Eller tänker du på olika språk i ren faktisk mening?

Du måste ställa en tydligare fråga för att det ska kunna gå att svara på.

143start 12
Postad: 15 maj 2019

Språk sägs ju skapa både närhet och avstånd. Det gemensamma språket för oss närmare människor i den egna gruppen, men skapar avstånd till de utanför. Detta sker både i det privata, med familj och vänner, och i det offentliga exempelvis på arbetsplatsen eller inom en organisation. så vad finns det för, för- respektive nackdelar med att olika grupper har “sitt eget” språk.

Jonto 1937 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 15 maj 2019 Redigerad: 15 maj 2019

Ja men vad syftar du på med "sitt eget språk"? Menar du att vissa grupper i landet talar tyska, några svenska och andra armeniska och så vidare? Menar du att några pratar stockholmska och några skånska? Menar du att det uppstår olika sociolekter och jargonger inom olika kulturer, klasser och åldersgrupper?

 

Skriv aldrig något med citiationstecken! som "sitt eget språk". Du måste tydligt definiera vad det är du talar om och menar.

143start 12
Postad: 15 maj 2019

Menar hur du pratar med dina kompisar, det kan handla allt från slang till sociolekter

På samhällsnivå finns väl egentligen inga negativa effekter av viss språklig varians av hur olika grupper pratar. Det  kan vara ett problem för samhället om det blir allt för språkligt segregerat i hur man uttrycker sig. Språk har en viktig signalförmåga som du delvis nämner. En språkligt avstånd mellan grupper skulle kunna leda till att man rent socialt hamnar längre ifrån varandra och spär på utanförskap och konflikter mellan grupper i samhället. Alla form av sociolekter för att det ska fungera bygger ju på att man kan tala på ett sätt med en viss grupp men i möte med folk med andra bakgrunder så måste man delvis kunna anpassa sitt språk för att mötas. Man bör kanske därför vara försiktig och inte enbart lägga upp det som fördelar respektive nackdelar utan att om det faller väl ut beror på hur man hanterar det och förhåller sig till det.

På gruppnivå kan det väl framför allt handla om att det kan uppstå kommunikationsproblem och missförstånd när vi använder olika vokabulär och ord på olika sätt. Där kan man kanske hitta konkreta exempel- Om jag skulle lyssna på ett ungdomsgäng som har en ganska rå jargong så skulle jag kanske uppfatta det som att de var oense och bråkar medan i deras ungdomsspråk och gruppspråk så är det snarare ett uttryck för att man har goda relationer till varandra och kan uttrycka sig på det sättet som inte betyder något negativt.

På individnivå kan det handla om att språk och sociolekter kan vara exkluderande, att det är svårt för nya personer att komma in i en grupp som redan har en etablerad jarrgong och ett språk som man inte förstår sig på och att det då kan skapa utanförskap för individer som inte kan bli en del av gemenskapen.

Ebola 505
Postad: 15 maj 2019

En nackdel är den självklara vilken är att utomstående inte kan förstå. På så vis är det exkluderande mot utomstående och svårare att introducera nya in i gemenskapen. Detta kan dock, av vissa grupperingar, betraktas som en fördel så det blir komplext. 

Enligt Dawkins teori kring memer är det evolutionärt fördelaktigt att ha interna förståelser och "språk" eftersom det stärker banden i den egna gruppen. 

Svara Avbryt
Close