2 svar
65 visningar
cortra är nöjd med hjälpen
cortra 7
Postad: 30 mar 17:43

Någon som vill läsa igenom min debattartikel om psykisk ohälsa och ge lite respons

Mer hjälp till ungdomar!   


Det behövs mer hjälp till ungdomar! Psykisk ohälsa är mycket större än vad folk vet om. Ungdomar som nyss börjat ett liv och vill göra allt roligt med sina kompisar och det kanske begränsar än. Sociala medier som är en stor faktor till detta, eftersom att synen på detta liv som influencer eller instagrammare är alldeles för glamoröst. Nu ska vi lyfta upp de som visar den verkliga sidan och höja dem som faktiskt lever ett liv som är mer likt just dig. Vi som samhälle ska inte bara lyfta upp problemen utan också se till att tillstånden behandlas.


Att människor dör i Cancer vet alla och det är fruktansvärt och allvarligt.  Det dör fler i Cancer än av självmord som orsakas av psykisk ohälsa, men ska samhället gör allt de kan för att minska de icke naturliga dödsorsakerna måste vi se på dem obeaktade problemen. Det har kommit säg att den psykiska ohälsan har dubblerats under de tre senaste decennierna och under de senaste decenniet så har sociala medier varit en stor faktor till detta. Människor lägger upp bilder när det vaknar 06:00 varje dag och sedan raka vägen till gymmet. Visst att det finns folk som gör så och mår bra av det, men många gör det för andras skull. Att det är det som krävs för att uppnå någonting vi tänker är perfekt. Sociala medier kan vara en stor inspirationskälla och det finns konton som visar hur det verkliga livet mer är och att det är okej att bara sitta inne. Det är de som måste lyftas!

 

Att psykisk hälsa existerar har folk en bild av, men alla vet nog inte att psykisk hälsa kan vara lika farlig som den fysiska hälsan om den inte behandlas rätt. Psykisk hälsa blir ohälsa när den inte behandlas och samhället är inte tillräckligt medveten om att många är hemmasittare och att många mår riktigt dåligt. Enligt folkhälsomyndigheten så dog 1264 15-åringar och äldre på grund av självmord från en studie som gjordes  2019. Det står också på deras hemsida att självmord har minskat med nästan en tredjedel sedan 1990-talet, men att det betyder inte att det inte finns några åtgärder vi kan göra. Det står att det finns främst två olika typer av insatser, för att åtgärda dessa problem. Det första är att se till att tillgången till medel för självmord minskas samt att effektivisera behandlingsmetoder samt att de används. Enligt 1177 så är det fler HBTQ -personer som har självmordstankar i helhet än resten av folket  och de som lider av missbruk, psykiskt sjukdom och dålig relation till mat har fler självmordstankar än de som inte har de problemen. De hävdar även  att missbruk kan förstärka tankar på meningslöshet och negativa tankar om sig själv. Det är alltså oftast små åtgärder som kan leda till ganska stora skillnader till slut. Om HBTQ- personer hade känts sig mer som en del av samhället och fått mer respekt hade självmordstankar minskat på den fronten. Det hade inte varit en lösning att det blir olagligt att identifiera sig som lesbisk eller trans, för att det hade resulterat till ännu fler som mår dåligt över att inte kunna vara sig själv.


Det som främst leder till att människor tar livet av sig är att de inte känner ett hopp om att leva. Att det negativa överväger det positiva. Alla måste se vad som krävs av alla runt omkring de utsatta så att de inte tar överdos eller kanske hoppar från en bro. Politikerna kanske måste avlägsna alla broar och se till ungdomar inte får ha ipren utan vuxet tillstånd. Broarna behövs faktisk och ipren är något som inte ska elimineras!

 

Orsaken till att den psykiska ohälsan har blivit mer intensiv mellan 90-talet och idag. Det är mycket  på grund av sociala medier där det finns mycket hat och hets. Många barn och unga står framför spegeln och omedvetet jämför sig med andra. De känner sig odugliga och inte tillräckliga. Det leder till olika slags ätstörningar och allmän ångest. Visst att det varit ett problem innan med tanke på alla olika tidningar och artiklar på hur du ska gå ner i vikt och alla olika kostdieter, men då kunde du läsa ut tidningen och sedan så köpte du en ny tidning först några dagar senare. Det var kanske mer  ett val du kunde göra och om du vill  köpa den tidningen. Visst att du kan välja om du vill ha Instagram eller inte, men ofta så vill du hänga med kompisar och vara på samma plattform som dem. Det eviga scrollandet som aldrig tar slut härskar just nu i dagens samhälle. Den relativt nya appen Tiktok så kretsar det otroligt mycket hat och att det är så är det enkelt att skriva om andra i kommentarerna. Det är enkelt att döpa sig till ett namn som är anonymt och att ange att vara äldre än du är.  På den plattformen är det allt från 10-åringar till 30-40 åringar och appens åldersgräns är på 13 år. Egentligen borde appen har en åldergräns på iallafall 15+ då många egentligen inte är riktigt mogna för att hänga där. Detta var ett exempel och visar tydlligt på att barm och unga kanske inte är tillräckligt mogna för de sociala apparna och att it företagen borde ha mer koll på vilka som härjar runt där.


Att vara influencer är ett jobb och det skulle du inte kunna tro. Ordet influencer kommer från engelskans influens som betyder inspiratör, motivatör och opinionsskapare. Just nu så inspireras barn till att mobba och se ner på andra. Influencer hatar mot en Influencer och så vidare. Alla är på samma plattform. Att vara influencer  innebär är att göra något gott för samhället. Att pensionärer och allmänt äldre som inte har levt i denna generation som tonåring inte förstår vad som pågår bland sociala medier är nog bra med tanke på alla mobbningsoffer som hamnar bland detta och att vi ungdomar skäms att vi lever bland detta. Om Sociala medier bara stängs ner så kommer arbetslösheten öka med tanke på hur många som har detta som jobb. Så den lösningen fungerar inte.

 

Det är svårt och att BUP har långa köer står det i artiklarna. Det tar lång tid för barn och unga att få professionell hjälp, och när man väl kommer in i systemet upplevs det ibland som så krångligt att man inte vet vart man ska ta vägen och att barn och unga tas i sista hand. Det handlar om att prioritera oss och se oss. Vill de så kan de.


Enligt vårdfokus.se säger Sanna Björkman att ett barn i lågstadieåldern som hotat att ta livet och fick hjälp på först åtta månader. Så här säger hon "Åtta månader. Så länge fick ett barn med konkreta självmordsplaner vänta på en tid hos barn- och ungdomspsykiatrin, bup. Barnet, som var i lågstadieåldern, hade under en längre tid känt sig utsatt i skolan, var nedstämt och hade tankar på att skada sig själv. Primärvården skickade en remiss till bup.” Hon säger även att väntetiden som uppskattades att ta ett halvår samtidigt som barnet blev allt sämre var bedrövlig. Mamman hade kontaktat mottagningen flera gånger. Att barn som är så unga och knappt fått ett liv nu har tanke att ge upp det är helt absurt. Det är viktigare att de får vård snabbt än pensionärer över 80.


Det är en splittad vårdkedja och det menas alltså att det finns massa olika mottagningar. Elevhälsa, bup, socialtjänst och barnläkarmottagningen. Det måste hitta lösningar hur samarbetet mellan dessa grupper ska ske. Detta säger Sanna Björkman på vardfokus.se


Enligt lakartidningen.se så hävdar Sigrid Salomonsson som är leg psykolog att det är enkelt att behandla individer med psykisk ohälsa. Det genomfördes två kliniska studier på fyra vårdcentraler i Stockholm. I den ena studien behandlades 39 % patienter med ångest, depression, insomni, anpassningsstörning eller utmattningssyndrom med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KPT). Patienterna fick en guidad självhjälp utifrån en diagnosspecifik självhjälpsbok samt två samtal av KBT-utbildad psykolog. Efter detta steg nådde 40 % av patienterna remission. Alltså att tillståndet försvunnit eller i alla fall tillfälligtvis helt försvunnit. Efter steg 2 som innebar en slumpning av patienterna fortsatte de med 11 veckor självhjälp eller individuell KBT. Efter individuell KBT nådde 39 % av patienterna remission jämfört med de 19 % som fått fortsatt självhjälp. Efter steg 1 och steg 2 som underhålls i sammanlagt 20 veckor så visade det sig att med stegvis vård visade det sig att 63 % av alla patienter tillfrisknande efter behandlingen. Det motsvarar alltså hälften av KBT som gjorts i tidigare forskning fast med antalet sessioner minskat med hälften. 


Avslutningsvis så är det viktig att alla uppmärksammar problemet kring unga och ser att det kan åtgärdas. Detta kan nå en bra slut och om alla är villiga och försöker hitta lösningar på hur köerna till BUP ska minskas och att staten ska våga satsa pengar på den psykiska hälsan. Vi måste minska självmorden unga som faktiskt går att behandla! Sociala medier måste få slut på det overkliga och visa verkligen! Den psykiska ohälsan kan förstöra folks liv lika mycket som den fysiska hälsan. Det behövs mer hjälp till ungdomar!

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/suicid-sjalvmord/

hämtad: 23/3 senast uppdaterad: 2021-02-09


https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2018/08/effektivt-att-behandla-psykisk-ohalsa-med-kbt-i-primarvarden/ hämtad: 25/3


https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/sjalvmordstankar/sjalvmord-gar-att-forebygga/ hämtad: 26/3 senast uppdaterad: 

2018-02-22 Jan kallenberg 1177 vård regionen , västra götalandsregionen


https://www.vardfokus.se/yrkesroller/sjukskoterska/nya-satsningar-ska-korta-koerna-till-bup-2/ hämtad: 2021-03-38 senast uppdaterad 2020 -09-08 av Sanna björkman.Jonto 4460 – Moderator
Postad: 30 mar 18:09

Hej!

Bra saker som du ska vara nöjd med: Du har sökt upp mycket bra fakta, källor och information.

Du skriver engagerat om ämnet.

Du använder varierat ordval

Du har en bra avslutning.

 

Saker som jag tycker du ska jobba på eller som kan bli bättre:

Den argumenterade texten saknar en tydlig tes som presenteras tydligt. Tesen är viktig för debattartikeln. Man förstår att "psykisk ohälsa" är ett problem men det behövs en tydligare tes. Ex. "Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett problem som till stor del har sin grund i sociala medier/nätet. Detta måste samhället arbeta satsa mer resurser på", Du får in detta bra i din avslutning men läsaren ska inte behöva vänta till slutet med att förstå din tes. Presentera detta tydligare i din inledning eller precis i början av andra stycket, så man tydligt vet vad du argumenterar för.

Du har gjort en bra styckeindelning dör varje stycke handlar om en sak men när man läser texten så finns det igenting tydlig övergång mellan styckena vilket gör att det inte känns som en hel text med en ny tråd. Försök inleda varje stycke med att förklara hur det har att göra med det som vi redan fått veta och sätt det i ett sammanhang. 

Ett exempel: När jag börjar läsa det stycket som handlar om influencrar så står det "Att vara influencer är ett jobb och det skulle du inte kunna tro". Då undrar jag: Varför börjar hon prata om influencers nu? Handlade inte detta om psyisk ohälsa. Om du däremot inleder stycket med "En anledning till att det uppstår krav på ungdomar och att de får dålig självbild kan vara alla influencrar som finns på nätet". Då har du satt det i sitt sammanhang och sen kan du fortsätta ditt stycke om influencrar.

Likadant stycket som börjar med "Enligt vårdfokus.se säger Sanna Björkman att ett barn i lågstadieåldern som hotat att ta livet och fick hjälp på först åtta månader." Då undrar man direkt, Jaha? Nu handlar det plötsligt om självmord. Om du istället inleder med "Pressen och stressen på nätet kan leda till att många, även väldigt unga funderar på att ta livet av sig". Då har du kopplat ihop det till förra stycket och då hänger styckena plötsligt ihop. Det är alltså inte mycket som behöver läggas till för att få det att hänga ihop men det blir väldigt viktigt.

 

Sen finns också en del språkliga fel i texten men det som brukar i huvudsak bedömas är att texten har en tydlig tes och en bra struktur. Därför tycker jag att du ska arbeta på de bitarna främst.

Vad gäller språket handlar det främst att få bort vissa ordval som är lite mycket talsrpåk ex. "hon säger att". Man kan använda "skriver att", "menar att", "påstår att"

cortra 7
Postad: 30 mar 20:00

Tack så hemskt mycket för ditt svar och engagemang!

Svara Avbryt
Close