6 svar
34 visningar
Blåvalen är nöjd med hjälpen
Blåvalen 143
Postad: 30 jul 23:47 Redigerad: 30 jul 23:49

Namngivning av föreningar

Hej,

Detta är ett förslag på namngivning av α-terpinol som vi har fått. När jag försöker själv får jag dock 1,1-dimetyl-2(1-metyl-1-cyklohexenyl)-etan-1-ol. Det kanske är svårt att imaginära en figur någon annan ser, men den största olikheten är att jag har valt att räkna från en annan huvudkolkedjan: jag räknar från det kol som binder OH-gruppen. Ska man inte alltid se till att huvudgrupper får lägst numrering? Det är iallafall vad jag har gjort, och får därför två metylgrupper som substiuenter på köpet.

Vidare har jag inte angett någon sterekemi på stereocentrat eftersom jag har svårt att avgöra prioordning på substituenterna när de ända åtskillda grupperna är diametrala. OH är ju tyngst (prio 1) och cyklohexanet näst tyngst (prio 2). Eftersom metylgruppperna är lika kan väl ordningen (1 till 2) likväl vara medurs som moturs om jag inte tänker fel.

Min tredje skiljaktighet är namngivningen av cyklohexanet. Jag räknar från det kol som ger lögst numrering på dubbelbindningen, men man ska alltså räkna från det kol som binder substienten(?) Rätta mig om jag har fel!

Smaragdalena Online 67120 – Lärare
Postad: 31 jul 02:04 Redigerad: 31 jul 02:10

Huvudkolkedjan skall vara så lång som möjligt. Kolatomer som binder till  OH-gruppen binder även till två metylgrupper, d v s dessa tre kolatomer blir stamkolvätet propan.  I cyklohexendelen är den kolatom som binder till propanet nummer 1.

Blåvalen 143
Postad: 31 jul 08:47 Redigerad: 31 jul 08:47
Smaragdalena skrev:

Huvudkolkedjan skall vara så lång som möjligt. Kolatomer som binder till  OH-gruppen binder även till två metylgrupper, d v s dessa tre kolatomer blir stamkolvätet propan.  I cyklohexendelen är den kolatom som binder till propanet nummer 1.

Okej, men hur är det med sterokemin för stereocentrat? Går man omdelelbart medurs när talet ovan är högre (2<--1)?

Du har tittat på fel kolatom när det gäller stereocentret - kolet som binder till OH-gruppen binder ju även till två metylgrupper, så det är inte fyra olika grupper och alltså ingen möjlighet att bilda spegelisomerer. Vilket kol är det som är stereocentret?

Blåvalen 143
Postad: 31 jul 10:28
Smaragdalena skrev:

Du har tittat på fel kolatom när det gäller stereocentret - kolet som binder till OH-gruppen binder ju även till två metylgrupper, så det är inte fyra olika grupper och alltså ingen möjlighet att bilda spegelisomerer. Vilket kol är det som är stereocentret?

Nu ser jag att det är är kol 1 i cyklohexanringen.

Just det. Får du ihop då att det blir (R)?

Blåvalen 143
Postad: 31 jul 11:14
Smaragdalena skrev:

Just det. Får du ihop då att det blir (R)?

Yes, tack!

Svara Avbryt
Close