4 svar
80 visningar
Alexa01 22
Postad: 18 apr 2021 00:13

Natriumvätekarbonat labbration

Det är så att jag har fått en uppgift som jag inte förstår så bra jag vet inte vad jag ska göra och hur jag ska komma tillväga vad är det jag ska göra i den här labbrationen? 

uppgiften går sådär 

Natriumvätekarbonat, NaHCO3, sönderdelas när det upphettas. Det kan tänkas ske på olika sätt. Reaktionsformlerna nedan visar vilka tre sätt det är frågan om:

(1)
NaHCO3 (s)
→ NaOH (s) + CO2(g)
(2)
NaHCO3 (s)
→ Na2O (s) + H2O (g) + 2 CO2 (g)
(3)
NaHCO3 (s)
→ Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)
Genom att väga natriumvätekarbonat, upphetta och därefter väga reaktionsprodukterna, kan man räkna ut vilken av reaktionsformlerna som beskriver sönderdelningen. 

hur ska man räkna? Jag vill bara förstå uppgiften är inte ute efter svar utan bara att förstår själva uppgiften och för att jag ska veta vad jag ska göra. 

Teraeagle 20551 – Moderator
Postad: 18 apr 2021 00:17

Du räknar ut hur många mol natriumvätekarbonat du hade från början (du måste alltså väga provet innan upphettning). Sedan räknar du ut hur många mol av de fasta produkterna som bildas i respektive fall och hur mycket de i så fall skulle väga. Jämför med massan du faktiskt fick ut efter upphettning. Det alternativ som stämmer bäst överens med experimentet lär vara den rätta reaktionen.

Alexa01 22
Postad: 18 apr 2021 00:24

Så från början så var natriumvätekarbonaten 1,71 gram och efter upphettning blev det 0,93 gram så jag ska räkna ut mol för 1,71 gram och sedan mol för 0,93 gram och sedan jämför med den i början och den nya vikten och sedan kolla vilken av alternativens stämmer överens? Men hur jag ska veta vilken alternativ som stämmer överens ska jag även räkna mol för alternativerna? 

Teraeagle 20551 – Moderator
Postad: 18 apr 2021 00:44

Gör som jag skrev istället. Börja med att beräkna substansmängden natriumvätekarbonat och räkna sedan ut hur mycket av de fasta ämnena som borde bildas vid de olika reaktionerna ifall de vore korrekta.

Alexa01 22
Postad: 20 apr 2021 13:04

Tack så mycket för hjälpen! Hade inte klarat av det här utan din förklaring! 

Svara Avbryt
Close