6 svar
30 visningar
ArkTa är nöjd med hjälpen
ArkTa 14
Postad: 6 apr 18:32

Normalpotential

Koppar ska vara i flytande form och den ska vara ädlare än det andra ämnet.

Cu (s)= 0,34 V

Fe (s) = -0,44 V

Ag (s) = 0,80 V

NaF (aq) = (vet ej)

Järn oxideras bättre än koppar

Jag vet inte hur jag ska lösa uppgiften och om jag tänker rätt. Behöver hjälp med att lösa uppgiften

ArkTa skrev:

Koppar ska vara i flytande form och den ska vara ädlare än det andra ämnet.

Cu (s)= 0,34 V

Fe (s) = -0,44 V

Ag (s) = 0,80 V

NaF (aq) = (vet ej)

Järn oxideras bättre än koppar

Jag vet inte hur jag ska lösa uppgiften och om jag tänker rätt. Behöver hjälp med att lösa uppgiften

Nej, koppar är inte flytande (d v s smält), kopparjonerna är i vattenlösning.

Ordna metallerna koppar, järn och silver från oädlast till ädlast!

ArkTa 14
Postad: 6 apr 19:25

Fe Cu Ag 

Då skall du leta upp en metall som är mindre ädel än koppar.

ArkTa 14
Postad: 6 apr 19:28

Järn

Så om du stoppar ner ..... i kopparjonlösningen så "vill" kopparjonerna bli till metall, och så renas sattnet från dem.

ArkTa 14
Postad: 6 apr 22:18

Tack!

Svara Avbryt
Close