marre123123 är nöjd med hjälpen
marre123123 1
Postad: 1 jun 21:09

Olika samhällsorganisationer

Tjena har lite problem med kunskapskravet i sam 1b:

"I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation."

Vilka är dessa organisationer ??? Känner mig rejält dum

Jonto 5457 – Moderator
Postad: 1 jun 21:18

Det handlar inte om organisationer utan om organisation. Alltså hur ett samhälle är organiserat. Exempelvis är det svenska samhället organiserat genom att vi har en riksdag och en regering som delar på den beslutande makten, vi har indelningar i regioner och kommuner som har specifika uppgifter att sköta, rättsväsendet är organiserat genom tingsrätt/hovrätt/högsta domstolen; vi har myndigheter etc.

Svara Avbryt
Close