8 svar
137 visningar
lund 296
Postad: 7 sep 2020 20:44 Redigerad: 7 sep 2020 21:00

Onto eller one-to-one

Hej, 

Jag ska avgöra om T är onto eller one-to-one och jag vet följande: T(1,0)=(1,4) , T(1,1)=(2,5) och T(2,3)=(5,11). Hur ska jag gå tillväga? Det enda jag vet här är definitionerna:

Onto: T:Rn→Rm is said to be onto Rm if each b in Rm is the image of at least one x in Rn
One-to-one: T:Rn→Rm is said to be one-to-one Rm if each b in Rm is the image of at most one x in Rn

Det vill säga, hur ska jag applicera definitionerna på mitt T för att få fram ett svar?

Tack på förhand!

OBS Detta gäller: T: R2→R2

Albiki 5320
Postad: 7 sep 2020 21:06

Hej,

Du har struntat i att nämna om T:22T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 är en linjär avbildning eller inte. 

Jag antar att TT är en linjär avbildning och att den representeras av matrisen AA med avseende på standardbasen på 2.\mathbb{R}^2.

  • Om matrisens determinant inte är noll så är TT både injektiv och surjektiv.
  • Om matrisens determinant är noll så är TT varken injektiv eller surjektiv.
lund 296
Postad: 7 sep 2020 21:14 Redigerad: 7 sep 2020 21:19

Hej,

Jag ber om ursäkt, T : R2 → R2 är en linjär avbildning.

Okej tack! Men då uppstår två frågor: Hur tar man fram determinanten när det endast är en 1x2 matris - Finns det en sådan? Och enligt facit ska transformationen endast vara injektiv och inte båda eller ingen av dessa två.

Albiki 5320
Postad: 7 sep 2020 23:19 Redigerad: 7 sep 2020 23:20

Hej,

Determinanter finns endast för kvadratiska matriser, vilket du har att göra med här eftersom vektorer i R2R^2 avbildas på vektorer i R2R^2; hade vektorer i R2R^2 avbildats på vektorer i R3R^3 så hade matrisen AA varit av typ 2×32\times3 och då finns ej någon determinant som kan hjälpa till att avgöra egenskaper hos T.T.

lund 296
Postad: 7 sep 2020 23:21
Albiki skrev:

Hej,

Determinanter finns endast för kvadratiska matriser, vilket du har att göra med här eftersom vektorer i R2R^2 avbildas på vektorer i R2R^2; hade vektorer i R2R^2 avbildats på vektorer i R3R^3 så hade matrisen AA varit av typ 2×32\times3 och då finns ej någon determinant som kan hjälpa till att avgöra egenskaper hos T.T.

Okej tack för informationen! Jag får finna ett annat sätt att lösa frågan på.

Jroth 1227
Postad: 7 sep 2020 23:59

Matrisen A, vars kolonner består av koordinatvektorerna T(1,0),T(0,1)T(1,0), T(0,1) kallas matrisen för avbildningen T.

T(1,0)=(1,4)T(1,0)=(1,4) står i uppgiften du har alltså redan första kolonnen i A. Tänk om du hade T(0,1)T(0,1) också, då skulle allt vara biff!

oggih 871 – F.d. Moderator
Postad: 8 sep 2020 00:04 Redigerad: 8 sep 2020 00:12

Albikis tips är bra! Bestäm matrisrepresentationen A2×2A\in\mathbb {R}^{2\times 2} för TT (med avseende på standardbasen) och kolla vad determinanten blir.

Den första kolumnen i AA kommer vara T(1,0)T(1,0) (som du redan känner till) och den andra kommer vara T(0,1)T(0,1) .

Hur tar du reda på vad T(0,1)T(0,1) blir utifrån given information?

Ledtråd: Utnyttja att TT är en linjär avbildning!

Edit: Jroth var före!

oggih 871 – F.d. Moderator
Postad: 8 sep 2020 00:11

När du har löst uppgiften på Albikis sätt kan du fundera på följande alternativa lösning:

Visa spoiler

Notera att punkterna (1,4), (2,5) och (5,11) inte ligger på en gemensam linje genom origo. Alltså måste värdemängden (eng. range) vara 2-dimensionell, dvs. lika med hela R2.

Detta innebär är T är surjektiv (aka onto på engelska).

Detta innebär i sin tur även att T måste vara injektiv (aka 1-to-1 på engelska).

PATENTERAMERA 2299
Postad: 10 sep 2020 12:58 Redigerad: 10 sep 2020 13:00

Om vi har en linjär avbildning T: V  W, så vet vi allt om T om vi vet hur T avbildar en bas B för V. Speciellt kan vi säga om T är injektiv eller surjektiv.

 

1. T är injektiv (ett-till-ett) om och endast om:

I. Restriktionen av T till B (TB) är injektiv. Dvs om b1, b2B och T(b1)=T(b2) så är b1=b2. Och

II. T(B) är en linjärt oberoende mängd i W.

 

2. T är surjektiv (på) om och endast om T(B) spänner upp W.

 

Låt oss nu återgå till vårt specifika problem.

Eftersom (1, 0) och (1, 1) är linjärt oberoende så utgör de en bas B för R2. Vidare är T(1, 0) = (1, 4) och T(1, 1) =(2, 5) distinkta och linjärt oberoende, således är både I och II uppfyllda och T är injektiv.

Vi vet även att en injektiv linjär avbildning från ett ändligdimensionellt vektorrum till sig självt måste vara surjektiv. Men vi ser även detta eftersom (1, 4) och (2, 5) är linjärt oberoende och därför även en bas för R2. T(B) spänner således upp R2.

Svara Avbryt
Close