53 svar
686 visningar
Picimon 130
Postad: 9 jun 2020

Öppna och slutna frågor i enkät ,fördel och nackdel?

Jag undrar om det finns nackdel med öppna frågor i en enkät om man har öppna frågor? 

 jag är osäker på om jag ska ha med öppna frågor eller inte eftersom att jag gör en enkätundersökning.Jag vet att det kan ta långt tid att sammanställa och analysera.men jag vet inte om jag ska ha avsnitt av svaren med på bilagorna med ? vill veta nackdelarna och fördelerna med öppna frågor i en enkät!! 

Hur tänker du själv kring frågan? Att det kan ta tid att sammanställa och analysera är absolut en nackdel med öppna frågor. Det finns en tid och plats för allt. Om du arbetar som ambulanssjuksköterska och åker på ett larm om buksmärtor, är det inte alltid lämpligt att fråga "Hur mår du idag?". Istället är det bättre att fråga "I vilken del av magen gör det ont?" och "Har du varit med om detta tidigare?". Om du däremot ska fråga vad en person tyckte om en bok de läst, räcker det inte med att enbart fråga "Tyckte du om boken?". 

Det bör även tilläggas att slutna/öppna frågor inte alltid är svart eller vitt. "Hur mår du?" är en väldigt öppen fråga, medan "Mår du bra?" är en sluten fråga. Å andra sidan finns det frågor som ligger mittemellan, exempelvis "Var i kroppen sitter problemet?" är en halvöppen fråga, men mer åt det öppna hållet jämfört med "Var i kroppen har du ont någonstans?", vilket också är en halvöppen fråga. Med andra ord: Vilken typ av fråga som passar beror mycket på vilket sorts svar du letar efter och vilken situation du befinner dig i, och det gäller även enkäter. 

Picimon 130
Postad: 9 jun 2020
Smutstvätt skrev:

Hur tänker du själv kring frågan? Att det kan ta tid att sammanställa och analysera är absolut en nackdel med öppna frågor. Det finns en tid och plats för allt. Om du arbetar som ambulanssjuksköterska och åker på ett larm om buksmärtor, är det inte alltid lämpligt att fråga "Hur mår du idag?". Istället är det bättre att fråga "I vilken del av magen gör det ont?" och "Har du varit med om detta tidigare?". Om du däremot ska fråga vad en person tyckte om en bok de läst, räcker det inte med att enbart fråga "Tyckte du om boken?". 

Det bör även tilläggas att slutna/öppna frågor inte alltid är svart eller vitt. "Hur mår du?" är en väldigt öppen fråga, medan "Mår du bra?" är en sluten fråga. Å andra sidan finns det frågor som ligger mittemellan, exempelvis "Var i kroppen sitter problemet?" är en halvöppen fråga, men mer åt det öppna hållet jämfört med "Var i kroppen har du ont någonstans?", vilket också är en halvöppen fråga. Med andra ord: Vilken typ av fråga som passar beror mycket på vilket sorts svar du letar efter och vilken situation du befinner dig i, och det gäller även enkäter. 

det en attitydundersökning jag ska göra för att veta mer om hur grundskolelever ser på prepping.jag vill underlätta för arbetet och vet inte hur jag ska gå tillväga.

Picimon 130
Postad: 9 jun 2020

arbetet ska max vara 8 sidor långt då räknas inte bilagor ,så är osäker hur jag ska avgränsa,men vill köra enkätundersökning 

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 9 jun 2020

Man kan ha en kombination av öppna och slutna frågor också.

Vad är det du vill ha reda på? Vad är din frågeställning?

Sen gäller det att hitta lämpliga frågor att ringa in detta.

Om du enkelt vill kunna kvantifiera svaren, alltså kunna presentera det som att X antal tyckte detta, Y antal tyckte så o.s.v. så är det bra med slutna frågor ex.

Känner du till vad prepping är? Ja / Nej / Osäker

Har du själv preppat inför en kris? Ja, ofta/ Ja, någon enstaka gång / Nej

Man kan också ha slutna frågor i form av en skala:

Ex. Bedöm på en skala från 1-5 hur väl påståendena stämmer in där 1 är stämmer inte alls och 5 stämmer helt

Jag tycker det är viktigt att preppa inför en eventuell kris 1 -2 - 3- 4-5

Jag har själv funderat på att preppa inför en eventuell kris 1-2-3-4-5

 

Då kan du enkelt göra en statistik över svaren. Det kräver dock att man då får in en del svar för att kunna göra en bra statistik av. Hur många har du tänkt att fråga?

 

Öppna frågor är bra för att kunna få lite djupare svar kring eleverna som du sedan får tolka,analysera och sammanställa

ex. Beskriv vad du tänker på när du hör ordet prepping?

Hur skulle du rusta dig inför en eventuell kris?

Vad anser du om preppning?

 

Du kan som sagt först ha en del slutna frågor som du är intresserad av och sedan komplettera det med en eller två öppna frågor med fritextsvar.

Picimon 130
Postad: 9 jun 2020
Jonto skrev:

Man kan ha en kombination av öppna och slutna frågor också.

Vad är det du vill ha reda på? Vad är din frågeställning?

Sen gäller det att hitta lämpliga frågor att ringa in detta.

Om du enkelt vill kunna kvantifiera svaren, alltså kunna presentera det som att X antal tyckte detta, Y antal tyckte så o.s.v. så är det bra med slutna frågor ex.

Känner du till vad prepping är? Ja / Nej / Osäker

Har du själv preppat inför en kris? Ja, ofta/ Ja, någon enstaka gång / Nej

Man kan också ha slutna frågor i form av en skala:

Ex. Bedöm på en skala från 1-5 hur väl påståendena stämmer in där 1 är stämmer inte alls och 5 stämmer helt

Jag tycker det är viktigt att preppa inför en eventuell kris 1 -2 - 3- 4-5

Jag har själv funderat på att preppa inför en eventuell kris 1-2-3-4-5

 

Då kan du enkelt göra en statistik över svaren. Det kräver dock att man då får in en del svar för att kunna göra en bra statistik av. Hur många har du tänkt att fråga?

 

Öppna frågor är bra för att kunna få lite djupare svar kring eleverna som du sedan får tolka,analysera och sammanställa

ex. Beskriv vad du tänker på när du hör ordet prepping?

Hur skulle du rusta dig inför en eventuell kris?

Vad anser du om preppning?

 

Du kan som sagt först ha en del slutna frågor som du är intresserad av och sedan komplettera det med en eller två öppna frågor med fritextsvar.

kan en öppen fråga vara t.e.x vad tycker du är bra/dålig med prepping?

min målgrupp är elever i högstadiet ca 20 elever ,med olika kön

det jag har svårt förstå är hur jag ska tolka analysera svaren jag får in.känns nästan som jag behöver ett exempel.vet du någon bra gällande metodik och hur man arbetar med enkäter??

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 9 jun 2020

Ja det är ett exempel på en öppen fråga. 

Antingen gör man en kvantitativ analys alltså att man räknar svaren och presnterar som statistik och ser vad det kan säga om det man undersöker

eller så gör man en kvalitativ analys där man tolkar svaren, ger exempel och ser vad svaren säger om det du undersöker.

Det finns olika metodböcker. Jag skulle rekommendera dig att gå till ett bibliotek och se om de har någon bok som är nekel och övergripande om forskningsmetodik. Dessa böcker brukar ta upp både ex. enkäter och intervju m.m.

Själv har jag ofta använt mig av Bryman men jag vet inte om den kanske är lite för avancerad för gymnasienivå eller om den går att få tag i: https://libris.kb.se/bib/12056661

Picimon 130
Postad: 9 jun 2020
Jonto skrev:

Ja det är ett exempel på en öppen fråga. 

Antingen gör man en kvantitativ analys alltså att man räknar svaren och presnterar som statistik och ser vad det kan säga om det man undersöker

eller så gör man en kvalitativ analys där man tolkar svaren, ger exempel och ser vad svaren säger om det du undersöker.

Det finns olika metodböcker. Jag skulle rekommendera dig att gå till ett bibliotek och se om de har någon bok som är nekel och övergripande om forskningsmetodik. Dessa böcker brukar ta upp både ex. enkäter och intervju m.m.

Själv har jag ofta använt mig av Bryman men jag vet inte om den kanske är lite för avancerad för gymnasienivå eller om den går att få tag i: https://libris.kb.se/bib/12056661

jag har tänkt göra denna form av undersökning du beskrev över denna

"Antingen gör man en kvantitativ analys alltså att man räknar svaren och presenterar som statistik och ser vad det kan säga om det man undersöker"

ska göra en kvantitativ analys och räkna svaren men inte som en statistik utan i diagram som jag kommer presentera i och se vad det säger om just det jag har undersökt.

men kommer endast ha med 1 öppen fråga ,måste jag då behandla varje svar av alla 40 elever i ett avsnitt ,jag tänker att det tar för mkt plats i bilagorna eller ska jag bara köra på påståenden som är skrivna i sluten form.jag måste få arbetet till 8 sidor så är kluven hur jag ska göra?

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 9 jun 2020

Diagram är ju en form av statistik, ett sätt att redovisa statistik.

Vilken fråga ska du ställa? Vad räknar du med att kunna få för olika svar på den frågan? Hur ska du räkna dessa svaren eller kategorisera dem?

Vi måste nog veta lite mer konkret vad du ska göra. 

Du kan ju sammanfatta elevernas svar och belysa dina tolkningar med några exempel. Jag tycker inte du behöver publicera alla svar som en bilaga. Man publicerar sällan all data man samlat in som bilagor utan man sammanfattar datan eller redovisar den som ett diagram.

Picimon 130
Postad: 9 jun 2020
Jonto skrev:

Diagram är ju en form av statistik, ett sätt att redovisa statistik.

Vilken fråga ska du ställa? Vad räknar du med att kunna få för olika svar på den frågan? Hur ska du räkna dessa svaren eller kategorisera dem?

Vi måste nog veta lite mer konkret vad du ska göra. 

Du kan ju sammanfatta elevernas svar och belysa dina tolkningar med några exempel. Jag tycker inte du behöver publicera alla svar som en bilaga. Man publicerar sällan all data man samlat in som bilagor utan man sammanfattar datan eller redovisar den som ett diagram.

jag kommer undersöka vad gymnasieelever tycker om prepping,och vilka inställningar de har gentemot prepping? 

ska använda mig av enkät med sluten metod dvs svarsalternativ som är fasta.jag hade tänkt ha med öppna frågor men jag är rädd för det ska bli för långt.så du tycker inte jag borde ha med diagrammen med i bilagor för ett gymnasienivå? jag vill ha med en öppen fråga men vet inte riktigt hur man arbetar med det,hur kan man analysera svaren,måste man inte ha en avsnitt för alla svar och sen ha med det i bilagor.Jag vill bara inte det ska bli för långt och jag vill undersöka detta på det mest enklaste sätt ,även om attitydundersökning inte är det enklaste !! jag hadde tänkt ha med 3 påståenden med frågor som de ska ta ställning till? ,jag har också skrivit samtyckesblankett måste jag ha med detta i bilagorna? eller ska jag strunta ha med diagramen av resultaten,samtyckesblanketten i bilagorna ? :) 

Picimon 130
Postad: 9 jun 2020
Jonto skrev:

Diagram är ju en form av statistik, ett sätt att redovisa statistik.

Vilken fråga ska du ställa? Vad räknar du med att kunna få för olika svar på den frågan? Hur ska du räkna dessa svaren eller kategorisera dem?

Vi måste nog veta lite mer konkret vad du ska göra. 

Du kan ju sammanfatta elevernas svar och belysa dina tolkningar med några exempel. Jag tycker inte du behöver publicera alla svar som en bilaga. Man publicerar sällan all data man samlat in som bilagor utan man sammanfattar datan eller redovisar den som ett diagram.

och en annan fråga till min urval till detta arbete är stort det är 40 elever som ska delta i en enkätundersökning,hur får jag plats med analysera alla svar från den öppna frågan och påståenden på bara 8 sidor .vill ha med en öppen fråga men vet inte hur jag ska få plats att kunna tolka alla svar.ska jag tolka alla svar om det många som är lika? eller ska jag tolka var för sig?. hur kan jag utföra enkätundersökningen på enklast sätt ? känns som jag kört fast

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 9 jun 2020

Okej, om du ska ha en sluten fråga med svarsalternativ om vad de tycker om prepping så är det ju viktigt att alternativen täcker in  många olika ståndpunkter. Hur tänkte du att alternativen att svara skulle se ut då? En skala för om hur positiva eller negativa de är till det?

Om du bara ska ha slutna frågor med fasta svarsalternativ så kan du ju enkelt ange det i ett diagram som inte tar någon större plats vad alla har svarat. 

Om du har en öppen fråga och får in 30 textsvar så behöver du inte publicera dem ordagrant i en bilaga. Det gör man sällan. 

Samtyckesblanketten , den skulle  du kunna ha som bilaga. Enkätens utformning är också viktig att ha med som bilaga.

 

Du behöver inte analysera varje svar för sig och inte ange alla svar i arbetet. Du samlar in svar och ser vilka generella mönster det finns i hur eleverna svarat. Finns det åsikter eller argument som flera elever anger, varför är det så? Sen kan du ge några exempel på elevsbar som på ett bra sätt visar det som du hittat. 

Picimon 130
Postad: 9 jun 2020
Jonto skrev:

Okej, om du ska ha en sluten fråga med svarsalternativ om vad de tycker om prepping så är det ju viktigt att alternativen täcker in  många olika ståndpunkter. Hur tänkte du att alternativen att svara skulle se ut då? En skala för om hur positiva eller negativa de är till det?

Om du bara ska ha slutna frågor med fasta svarsalternativ så kan du ju enkelt ange det i ett diagram som inte tar någon större plats vad alla har svarat. 

Om du har en öppen fråga och får in 30 textsvar så behöver du inte publicera dem ordagrant i en bilaga. Det gör man sällan. 

Samtyckesblanketten , den skulle  du kunna ha som bilaga. Enkätens utformning är också viktig att ha med som bilaga.

 

Du behöver inte analysera varje svar för sig och inte ange alla svar i arbetet. Du samlar in svar och ser vilka generella mönster det finns i hur eleverna svarat. Finns det åsikter eller argument som flera elever anger, varför är det så? Sen kan du ge några exempel på elevsbar som på ett bra sätt visar det som du hittat. 

Okej,jag hade tänkt ha en öppen fråga som  säger 

anser du att alla människor borde få en kurs i prepping,varför /varför inte ,motivera ditt svar under

är det en öppen fråga  eller behöver det utvecklas?

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 9 jun 2020

Första delen av frågan är ju sluten, "anser du att alla människor borde få en kurs i prepping? Ja, nej, vet ej

och den andra delen där de ska motivera är ju öppen.

Detta behöver du ha som två separata frågor.

Picimon 130
Postad: 10 jun 2020
Jonto skrev:

Första delen av frågan är ju sluten, "anser du att alla människor borde få en kurs i prepping? Ja, nej, vet ej

och den andra delen där de ska motivera är ju öppen.

Detta behöver du ha som två separata frågor.

okej jag har ändrat den öppna frågan ,kan jag skriva såhär :

"vad är dina åsikter gällande prepping,motivera hur du tänker nere?"

kan jag skriva så 

Picimon 130
Postad: 10 jun 2020
Picimon skrev:
Jonto skrev:

Första delen av frågan är ju sluten, "anser du att alla människor borde få en kurs i prepping? Ja, nej, vet ej

och den andra delen där de ska motivera är ju öppen.

Detta behöver du ha som två separata frågor.

okej jag har ändrat den öppna frågan ,kan jag skriva såhär :

"vad är dina åsikter gällande prepping,motivera hur du tänker nere?"

kan jag skriva så 

hur kan jag skriva frågan öppen? jag skrev motivera under men vill de ska skriva vad de tänker och tycker gällande prepping

Picimon 130
Postad: 10 jun 2020
Picimon skrev:
Picimon skrev:
Jonto skrev:

Första delen av frågan är ju sluten, "anser du att alla människor borde få en kurs i prepping? Ja, nej, vet ej

och den andra delen där de ska motivera är ju öppen.

Detta behöver du ha som två separata frågor.

okej jag har ändrat den öppna frågan ,kan jag skriva såhär :

"vad är dina åsikter gällande prepping,motivera hur du tänker nere?"

kan jag skriva så 

hur kan jag skriva frågan öppen? jag skrev motivera under men vill de ska skriva vad de tänker och tycker gällande prepping

plus glömmde fråga så du tycker jag endast borde ha enkätens utforming och samtyckesblanketen som bilagor . :)

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 10 jun 2020

Det beror ju helt vad du har mer men jag tycker inte du behöver ha alla individuella svar som bilaga. 

Picimon 130
Postad: 10 jun 2020
Jonto skrev:

Det beror ju helt vad du har mer men jag tycker inte du behöver ha alla individuella svar som bilaga. 

jag har ju med diagramen och tabellen som visar på vad elever svarat ,håller med osv,så jag behandlar redan svaren i resultat delen.Men det jag undrar är hur kan jag utveckla min öppna fråga :

" vad tycker du om prepping,är du för eller emot?

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 10 jun 2020 Redigerad: 10 jun 2020

Det är ingen öppen fråga. Det är en sluten fråga. Du kan dela upp den så det blir en sluten och en öppen fråga.

Öppen fråga: Vad tycker du om prepping?

Sluten fråga: Är du för eller emot prepping?

Picimon 130
Postad: 10 jun 2020
Jonto skrev:

Det är ingen öppen fråga. Det är en sluten fråga. Du kan dela upp den så det blir en sluten och en öppen fråga.

Öppen fråga: Vad tycker du om prepping?

Sluten fråga: Är du för eller emot prepping?

hur kan jag skriva en öppen fråga där jag även får med om de är för eller emot prepping,där de kan beskriva fördelar och nackdelar?

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 10 jun 2020

Bättre att dela upp det på två frågor, annars blir det rörigt. Då riskerar du få svar där en del bara skriver ja eller nej utan att säga varför.

Picimon 130
Postad: 10 jun 2020
Jonto skrev:

Bättre att dela upp det på två frågor, annars blir det rörigt. Då riskerar du få svar där en del bara skriver ja eller nej utan att säga varför.

då kör jag på den öppna frågan "vad tycker du om prepping" eller finns det annat sätt jag kan utveckla denna frågan?

annars tänkte jag skriva,"vad tycker du om prepping"Motivera ditt svar nedanför

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 11 jun 2020 Redigerad: 11 jun 2020

Det kan fungera som fråga, berownde på vad du vill ha för svar. 

Det är en väldigt bred och almmän fråga.

Ska din enkät bestå av en enda fråga?

Normalt består en enkät av ett antal olika frågor som tillsammans kan ge svaret på ens huvudfråga, om vad eleverna anser om prepping.

Picimon 130
Postad: 11 jun 2020
Jonto skrev:

Det kan fungera som fråga, berownde på vad du vill ha för svar. 

Det är en väldigt bred och almmän fråga.

Ska din enkät bestå av en enda fråga?

Normalt består en enkät av ett antal olika frågor som tillsammans kan ge svaret på ens huvudfråga, om vad eleverna anser om prepping.

ja,jag tänkte ha med en stor öppen fråga pågrund av tidbrist.jag känner att den frågan är öppen nog för att de ska kunna motivera hur de tänker gällande ämnet "prepping" men också vad de tycker.Det viktigaste jag vill få fram är vilka åsikter de har kring prepping.

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 11 jun 2020

Okej, hoppas du får in de svar du behöver.

Risken om du inte är så specifik i din fråga är att det blir svårt för eleverna att svara.

Picimon 130
Postad: 11 jun 2020
Jonto skrev:

Okej, hoppas du får in de svar du behöver.

Risken om du inte är så specifik i din fråga är att det blir svårt för eleverna att svara.

Tack,en sista fråga ,är det en öppen fråga om jag skriver: "vad tycker du om prepping,är du emot prepping eller för? Motivera under hur du tänker

kan jag skriva så?

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 11 jun 2020

Det pratade vi ju om innan. Det blir både en öppen och sluten fråga i samma fråga och det gör bara att det blir oklart.

Bättre att du delar upp det och först har en mot eller för-fråga och sen en fråga där de får utveckla sitt svar.

Två frågor kan du väl ha? Det blir inte för jobbigt eller för mycket.

Picimon 130
Postad: 11 jun 2020
Jonto skrev:

Det pratade vi ju om innan. Det blir både en öppen och sluten fråga i samma fråga och det gör bara att det blir oklart.

Bättre att du delar upp det och först har en mot eller för-fråga och sen en fråga där de får utveckla sitt svar.

Två frågor kan du väl ha? Det blir inte för jobbigt eller för mycket.

Okej så fråga 1 den öppna "vad tycker du om prepping" motivera under

fråga 2 öppen men sluten , "är du för prepping eller emot? motivera hur du tänker under 

kan jag skriva så som jag skrev ovan,har ändå delat upp frågorna i två frågor :) 

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 11 jun 2020

Ja nu börjar det likna något i alla fall. 
Det du kanske måste fundera över och få fram är vad det betyder att vara "för eller emot prepping"? Betyder det att prepping är någonting man själv skulle vilja genomföra, att man tycker det är okej att andra genomför det, att man tycker att man bör genomföra det? Det bör dessutom finnas ett neutralt alternativ, att man inte vet eller inte har någon åsikt.

Picimon 130
Postad: 12 jun 2020
Jonto skrev:

Ja nu börjar det likna något i alla fall. 
Det du kanske måste fundera över och få fram är vad det betyder att vara "för eller emot prepping"? Betyder det att prepping är någonting man själv skulle vilja genomföra, att man tycker det är okej att andra genomför det, att man tycker att man bör genomföra det? Det bör dessutom finnas ett neutralt alternativ, att man inte vet eller inte har någon åsikt.

Jag undrar en sak,sen när jag har fått in svaren av enkäten hur behandlar jag de öppna frågorna,vilket avsnitt ska jag skriva det i ? tänkte diskusion och slutsats delen detta eftersom jag kan ge exempel iform av en citat vad en elev har skrivit.För mig passar det bäst i diskusion och slutsats delen men vad tycker du?  obs jag delade upp resultat delen i resultat,resultat av enkät och analys.Vet inte riktigt var jag ska behandla alla svaren från den öppna frågan,alltså i vilken avsnitt 

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 12 jun 2020

Detta bör du göra i Resultatdelen. Jag känner inte helt till hur du tänkt med de tre underkategorierna där men om du analyserar svaren så ska det ligga under analys. Det ska absolut inte ligga i Diskussionen. I diskussionen kan du inte föra in någon ny information utan du ska bara sammanfatta och diskutera det som du kommit fram till.

Picimon 130
Postad: 12 jun 2020
Jonto skrev:

Detta bör du göra i Resultatdelen. Jag känner inte helt till hur du tänkt med de tre underkategorierna där men om du analyserar svaren så ska det ligga under analys. Det ska absolut inte ligga i Diskussionen. I diskussionen kan du inte föra in någon ny information utan du ska bara sammanfatta och diskutera det som du kommit fram till.

Okej,men kan  på analysdelen  visa hur en elev har svarat ,dvs ett citat av hur en elev svarade gällande den frågan som var öppen i enkäten? 

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 12 jun 2020

Ja det kan du göra

Picimon 130
Postad: 13 jun 2020
Jonto skrev:

Ja det kan du göra

jag kom på en ny öppen fråga,funkar den?

"vad anser du om preping? Motivera under med egna ord

Picimon 130
Postad: 13 jun 2020

hur kan man utveckla denna  öppna frågan,det ska va med i enkät:

"vad är dina åsikter gällande prepping? Motivera under med egna ord

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 13 jun 2020

Det låter som en mer rimlig öppen fråga

Picimon 130
Postad: 14 jun 2020
Jonto skrev:

Det låter som en mer rimlig öppen fråga

Vad tycker du om prepping ? 

är det också en öppen fråga 

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 14 jun 2020

Ja

Picimon 130
Postad: 17 jun 2020
Jonto skrev:

Ja

såhär skrev jag på analysdelen gällande de som svarade på min öppna fråga,vet du hur jag kan utveckla det? behöver jag ge mer exempel ? men såhär skrev jag i min analysdel:

Analysdelen

"Majoriteten av de som svarade på den öppna frågan anser att alla borde lära sig om peppning, men också på hur man förbereda sig för en kris. Ett exempel från en enkät, så svarade en kille att ” jag tycker peppning är viktigt att förbereda sig för speciellt under karantän, man måste alltid vara förbered”. Majoriteten anser att det är viktigt att lära sig om peppning och det fanns en liknelse i majoriteten av svaren som jag fick in, och det är att majoriteten anser hävdar att peppning är något viktigt som vi alla borde lära oss."

Har du ändrat enkäten till att handla om peppning (att uppmuntra) i stället för prepping (att vara förberedd inför en kris), som du skriv om tidigare?

Picimon 130
Postad: 17 jun 2020
Smaragdalena skrev:

Har du ändrat enkäten till att handla om peppning (att uppmuntra) i stället för prepping (att vara förberedd inför en kris), som du skriv om tidigare?

aa menade peppning,stava fel innan,men hur kan jag utveckla analysdelen?

Picimon 130
Postad: 19 jun 2020

vet någon hur jag kan utveckla analysdelen skrev över min andra fråga här uppe

Du borde nog börja med att definiera vad du menar med prepping alternativt peppning, så att folk har en chans att veta vad det är de skall tycka om.

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 20 jun 2020

Du får visa vad du skrivit i analysdelen för att vi ska kunna veta vad du kan utveckla där.

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 20 jun 2020
Smaragdalena skrev:

Du borde nog börja med att definiera vad du menar med prepping alternativt peppning, så att folk har en chans att veta vad det är de skall tycka om.

Enkäten handlar om prepping, inte peppning. Det är otvetydigt genom tråden. Tramsa dig inte, snälla!

Jonto skrev:
Smaragdalena skrev:

Du borde nog börja med att definiera vad du menar med prepping alternativt peppning, så att folk har en chans att veta vad det är de skall tycka om.

Enkäten handlar om prepping, inte peppning. Det är otvetydigt genom tråden. Tramsa dig inte, snälla!

Det trodde jag också innan jag läste det här inlägget. Det jag skrev är inte menat som trams, låt bli att förolämpa!

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 20 jun 2020 Redigerad: 20 jun 2020

Även om eleven uppenbarligen råkat skriva fel och missa bokstaven "r" på något ställe så anser jag att det är tydligt vad enkäten och uppgiften handlar om, om man ser till tråden som helhet. 

Jonto skrev:

Även om eleven uppenbarligen råkat skriva fel och missa bokstaven "r" på något ställe så anser jag att det är tydligt vad enkäten och uppgiften handlar om, om man ser till tråden som helhet. 

Läs mitt förra inlägg, det trodde jag också.

Picimon 130
Postad: 20 jun 2020

förlåt om det ej var tydligt menade prepping missade ett r någonstans,dock skrev jag såhär på analysdelen:'

Analysdelen

"Majoriteten av de som svarade på den öppna frågan anser att alla borde lära sig om prepping, men också på hur man förbereda sig för en kris. Ett exempel från en enkät, så svarade en kille att ” jag tycker prepping är viktigt ,detta för att förbereda sig för speciellt under karantän, man måste alltid vara förbered”. Majoriteten anser att det är viktigt att lära sig om prepping och det fanns en liknelse i majoriteten av svaren som jag fick in, och det är att majoriteten anser hävdar att peppning är något viktigt som vi alla borde lära oss."

Picimon 130
Postad: 20 jun 2020
Jonto skrev:

Även om eleven uppenbarligen råkat skriva fel och missa bokstaven "r" på något ställe så anser jag att det är tydligt vad enkäten och uppgiften handlar om, om man ser till tråden som helhet. 

Tack för att du har en förståelse,du hade rätt jag missade bokstaven r.

Jonto 4221 – Moderator
Postad: 20 jun 2020

Fanns det svar som avvek eller elever som tyckte annorlunda? Även om det såklart är viktigast vad de flesta tyckte så kan du beskriva svar som avvek eller om det fanns andra typer av svar som återkom i enkäterna.

Ge gärna exempel också på fler olika svar än bara ett av dem.

En liten petitess också, "liknelse" är inte rätt ord i sammanhanget, ordet du söker tror jag är "likhet". 

Picimon 130
Postad: 21 jun 2020
Jonto skrev:

Fanns det svar som avvek eller elever som tyckte annorlunda? Även om det såklart är viktigast vad de flesta tyckte så kan du beskriva svar som avvek eller om det fanns andra typer av svar som återkom i enkäterna.

Ge gärna exempel också på fler olika svar än bara ett av dem.

En liten petitess också, "liknelse" är inte rätt ord i sammanhanget, ordet du söker tror jag är "likhet". 

Hur många många exempel tror du är tillräckligt för vissa vad majoriteten av eleverna tyckte,1 eller 2 svar? 

och sen på de svar som avvek,hur många svar borde jag visa?

Picimon 130
Postad: 21 jun 2020 Redigerad: 21 jun 2020

såhär skrev jag på analys delen tog med fler exempel ,hur kan jag utveckla? Tog med fler svar :)

Analysdelen

"Majoriteten av de som svarade på den öppna frågan anser att alla borde lära sig om prepping, men också på hur man förbereda sig för en kris. Ett exempel från en enkät så svarade en elev att ” jag tycker prepping är viktigt, detta för att förbereda sig för speciellt under  kriser såsom karantän, man måste alltid vara förbered”. Majoriteten anser att det är viktigt att lära sig om prepping och det fanns en likhet i majoriteten av svaren som jag fick in, och det är att majoriteten anser hävdar att peppning är något viktigt som vi alla borde lära oss.”. Ett annat exempel på svar från den öppna frågan så skrev en elev ” Det skede ju nyligen karantän på grund av coronaviruset, kanske hade människor mått bättre om de innan visste om hur man kan förbereda sig ifall något skulle ske”. Eleven menar att det är bra att förbereda sig ifall någonting skulle hända, och han nämner även att en karantän är en av sådana kriser. För att tilläga så fanns en del svar som avvek och som återkommen elev hade skrivit ”jag tycker inte att prepping är så viktigt att lära sig”, dessutom hade en annan elev skrivit ” Det sker ju sällan en kris så varför ska man ens förberedda sig”. Ytterligare så hade en elev skrivit i den öppna frågan ” Det sker nästan aldrig en kris, jag tycker det är slöseri med tid att ens förbereda sig för något som inte kommer hända.” Dessa elever tycker inte att prepping är så viktigt att lära ut och lära sig mer om, detta på grund av att det sällan sker en kris.

Svara Avbryt
Close