4 svar
286 visningar
Bookworm 406
Postad: 22 dec 2020

Ostabil eller instabil?

Det har bara nu gått upp för mig att vissa säger "ostabil" och andra "instabil". Är det ens någon skillnad på dem? Inte enligt synonymer.se i alla fall :/

 

Vad tycker ni? Vilket brukar ni använda oftare?

Jonto 4108 – Moderator
Postad: 22 dec 2020 Redigerad: 22 dec 2020

Jag skulle nog säga att det som traditionellt använts mest är "instabil". Idag har dock blivit vanligare att göra motsatsord med motsatsprefixet "o-" vilket gjort att "ostabil" slagit igenom mer. Prefixet "in" är idag inget som används aktivt för att skapa nya motsatsord och upplevs som svårt av nya generationer och jag ser många ungdomar göra fel på sådant och säga "okompetent" och "odisponibel". Så jag tror dessa former kommer slå igenom allt mer. I vissa fall som det du nämner så finns två former som existerar parallellt

Jag tycker dock enligt mitt språköra finns en viss skillnad. Om saker som inte är stabila så skulle jag kunna använda vilket som av dem.

Däremot tycker jag inte det fungerar i kontexten om en personer eller mer abstrakta saker. Om man vill säga att en person psykiskt inte är stabila så brukar man säga: "Han/hon är psykiskt instabil". Då fungerar inte "ostabil" i mitt språköra.

Man brukar också prata om "instabil personlighetsstörning" eller "instabila situationer". Där fungerar inte riktigt heller med "ostabil". 

Om föremål och saker så tycker jag dock att båda låter lika rätt. 

Vi kan ju också lägga till "ostadig" i diskussionen ;) . 

Själv föredrar jag instabil eller ostadig.

mag1 1241
Postad: 22 dec 2020

Instabil är den vanligaste formen som återfinns i ordböckerna  (https://svenska.se/tre/?sok=instabil&pz=1). Ostabil saknas helt i Svenska Akademins ordböcker (på svenska.se)

Instabil verkar även användas betydligt mer t.ex. 3,5 miljoner träffar på google, mot endast 125 tusen för ostabil.

Instämmer även med Jontos språköra gällande klangen vid användning.

Qetsiyah Online 4968 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 22 dec 2020 Redigerad: 22 dec 2020

Är det inte så att i alla fall där man kan välja mellan in- och o- så är in- rätt? Jag tänker också på ordet inkonsistent

Jonto 4108 – Moderator
Postad: 22 dec 2020
Qetsiyah skrev:

Är det inte så att i alla fall där man kan välja mellan in- och o- så är in- rätt? Jag tänker också på ordet inkonsistent

Om man med "rätt" menar det som tidigare varit det som används mest och tidigare varit enda normen, så ja oftast. Jag har upplevt att "o-" blivit allt vanligare och att man inte så van vid "in-" som prefix, så man börjar bilda ordet med "-o" istället och till sist så använder så många det, att det också betraktas som korrekt. 

Svara Avbryt
Close