2 svar
103 visningar
nil22222 74
Postad: 28 apr 2020 14:08 Redigerad: 28 apr 2020 14:08

Översättning

Jag behöver hjälp med att förstå denna korta text. 

"This proof is incomplete, for, although in an equation of two indeterminates one can always express one by a series of ascending powers of the other, it can happen that the coefficients of this series depend themselves on equations which do not have real roots and which introduce into the series other imaginaries besides those which come from the powers of the indeterminate."

Affe Jkpg 6796
Postad: 28 apr 2020 17:54

Eftersom texten innehåller språkliga tveksamheter, undrar man om du kan presentera originaltexten samt dess något av dess sammanhang.

MathematicsDEF 24
Postad: 3 maj 11:16

Texten verkar berätta om ett matematiskt bevis som är ofullständigt. Den sista meningen tyckte jag var lite konstigt/felaktikt formulerad men jag försöker i alla fall. Jag skulle nog översätta det till:

"Det här beviset är ofullständigt, för att även om i en ekvation med två obestämda så kan man alltid uttrycka den ena som en serie med växande potenser av den andra, det kan hända att koefficienterna av denna serie beror på ekvationer som saknar reella rötter/lösningar och som leder till imaginära serier förutom de som kom från potenserna av de obestämda"

Svara Avbryt
Close