fadi332e 23
Postad: 1 nov 2020

Övning 2 Källkritik

Instruktioner

Den här övningen består av en källkritisk analys. Du kan använda dig av ditt anteckningsmaterial från:

Lektion 4: Källkritik: Vad är källkritik
Lektion 5: Källkritikens grunder

 

Ordgräns: 500 ord


 
Att analysera en källas tillförlitlighet och användbarhet

 

För att kunna analysera och dra slutsatser kring olika samhällsförhållanden är det väldigt viktigt att man vet om den information man har stämmer. Om det man läser/ser/hör är tillförlitligt eller inte. Om det ej är tillförlitligt är informationen inte heller användbar. Därför är det viktigt att man alltid gör en ordentlig källkritisk analys av de källor man använder.

 


I den här övningen ska du analysera två källor och avgöra om de är tillförlitliga och användbara för att besvara frågorna:

 


Var värnskatten bra? Bidrog den till välfärden eller hämmade den tillväxten?

 

 


Källor att analysera:

Vad är värnskatt? Ekonomifakta.se

 


Skandal att förtiga att värnskatten är en luftaffär Di.se

 

 

 

För att analysera en källa så behöver du först ha god förståelse om det som står i källan.

Börja med att forska om ämnet värnskatt, vad är det för något?
Leta därefter information om källan: Vem är författaren? Varför skrevs källan? När skrevs den? osv.
Gör därefter en separat analys för varje källa genom att svara på a) och b).

 

Frågor att besvara:

 


a) Värdera källans tillförlitlighet med hjälp av källkriterierna tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet/närhetskriteriet. Vilka slutsatser drar du? Är källan tillförlitlig?

 


b) Berätta vad källan har för relevans för frågeställningarna. Kan den användas för att besvara frågorna: "Var värnskatten bra? Bidrog den till välfärden eller hämmade den tillväxten?"

 


Koppla resonemanget till det du har kommit fram till rörande källans tillförlitlighet i fråga a). I ett välgrundat resonemang om källans relevans görs tydliga kopplingar till källans tillförlitlighet.  

 

------------------------------------

OBS Jag frågade läraren och jag fick inget svar och idag är det min sista dag att skicka in uppgiften. och jag kan inte svara på det kan någon lösa det så att jag kan lära mig. tusen tack

Jonto 4119 – Moderator
Postad: 1 nov 2020 Redigerad: 1 nov 2020

Det här är väldigt mycket instruktioner. Det finns ingen här som kommer kunna lösa allting åt dig. 

Vad i uppgiften är det som du känner att du har svårt med eller inte riktigt förstår? Så kan vi börja i den änden.

 

Vi behöver också veta vilken källa det är du ska analysera.

fadi332e 23
Postad: 1 nov 2020

Tack för ditt svar:)

Allt är svårt och jag vet inte hur jag ska lösa det för jag har inte gjort det tidigare

fadi332e 23
Postad: 1 nov 2020

Källor att analysera:

Vad är värnskatt? 

Ekonomifakta.se

Skandal att förtiga att värnskatten är en luftaffär ?

Di.se

fadi332e 23
Postad: 1 nov 2020

Hoppas att du kan lösa det för mig är bara 500 ord så att jag kan lära mig att skriva det vid nästa uppgift och jag kommer att vara tacksam för dig

Antiken 13
Postad: 1 nov 2020

Det kan vara en bra idé att få klart för sig vad källkritik är. Man säger att det finns fyra kriterier för att en källa ska vara trovärdig, vilka är dessa? Och vad innebär dessa kriterier?

När du väl förstår vad källkritik är kan du börja ställa frågor till dig själv om hemsidorna, i detta fallet ekonomifakta & Di.

Frågor man kan ställa när man pratar om källkritik är:

Vem är det som skriver?
Har den som skriver en politisk agenda bakom sig? 
Vad har den som skriver för grund för vad den skriver, alltså vad använder skribenten för källor för att stödja vad den skriver? 


Mer eller mindre frågorna som redan står på uppgiften. Svarar du på frågorna så kommer du att få ett bra svar och kommer att nå upp till 500 ord. Kom ihåg att det är en uppgift som är till för dig att lära dig om detta och att det är du som ska dra egna slutsatser om källan är trovärdig eller ej. Börja med vad du tycker. Tycker du själv att den är pålitlig eller inte? Så fort du kommer igång märker du att det är mycket enklare att skriva.

lycka till!

fadi332e 23
Postad: 1 nov 2020

Det är mycket svårt

Jonto 4119 – Moderator
Postad: 1 nov 2020

Hej!

Det är ingen här som kommer lösa eller skriva uppgiften åt dig.

Vi hjälper dig gärna men då måste du först beskriva vad det är du behöver hjälp med och hur vi kan hjälpa dig mer specifik, vad det är som du behöver hjälp med. Antiken har redan gett dig ett spår att börja på.,

Svara Avbryt
Close