ashe_ är nöjd med hjälpen
ashe_ 689
Postad: 14 feb 2023 13:58 Redigerad: 14 feb 2023 19:43

På vilka sätt passar Fairtrade in i de Globala målen?

På vilka sätt passar FAIRTRADE in i de Globala målen? 

Det finns ca 17 globala mål. Ett par av dessa mål är bland annat att avskaffa fattigdom, avskaffa hunger, och ha jämställdhet mellan män och kvinnor. Tanken med Fairtrade är att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i u-länderna. Produkter med denna märkning (Fairtrade) säljs världen över i dagens läge. Syftet med Fairtrade är att bl.a. 

   - förbättra missgynnade producenters villkor på marknaden 

   - främja social jämlikhet

   - skydda miljön

Detta är tre av de sjutton mål som finns med på listan i de Globala målen. Fairtrade hjälper alltså på sätt och vis att nå de globala målen "snabbare", om man kan säga så. Tänker jag rätt? Är detta ett bra svar?

Tack på förhand!

Jonto 9428 – Moderator
Postad: 14 feb 2023 18:05

Jag vet inte hur omfattande frågan/uppgiften är och hur utförligt du förväntas svara.

Jag tycker att du konkret kan koppla Fairtrades syfte till de olika globala målen och ge exempel på globala mål som Fairtrade gynnar:

Här ser du de globala målen. Fairtrade handlar ju om hållbar produktion och hållbara varor. Där ser du ju att mål 9 och mål 12 handlar just om det. Fairtrade skrev du också hade som syfte att skydda miljön (genom varor som tar hänsyn till klimatpåverkan. Det hör ju mycket ihop med mål 13,14 och 15. Du skrev att Fairtrade vill främja social jämlikhet, det hör ju ihop med mål 10.

I det längre loppet kan Fairtrades arbete även ge andra effekter.

Fairtrade skriver exempelvis så här om hur de hjälper till att bekämpa fattigdom:

Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning. De får bland annat:

Minimipris som skyddsnät
Höjda löner
Utbildning
Lön som gör att barnen kan gå i skolan.
I dag arbetar miljontals barn istället för att gå i skolan, eftersom deras föräldrar inte har en tillräcklig inkomst för att försörja familjen. Samtidigt är utbildning en av de viktigaste faktorerna för att minska fattigdom. Genom Fairtrade får föräldrarna ökade möjligheter till försörjning, bland annat genom successivt höjda lönenivåer och ett minimipris som minst täcker produktionskostnaden. Dessutom väljer odlarna ofta att använda Fairtrade-premien till att bygga skolor.

Fairtrade handlar om fattigdomsbekämpning genom handel, med visionen att alla människor ska kunna leva på sitt arbete. Därför är Fairtrade en pådrivande part i det internationella arbetet med att ta fram nivåer för levnadslön eller levnadsinkomst. Det är den inkomst eller lön som behövs för att man ska kunna försörja sig själv och sin familj med basbehov som mat, bostad, utbildning och sjukvård. När nivåerna för en levnadsinkomst fastställts blir det lättare att se hur mycket priset eller lönen behöver öka för att odlare ska kunna uppnå en tillfredställande levnadsstandard. Fairtrade verkar för att successivt sluta gapet mellan odlares faktiska inkomster och levnadsinkomster.

Genom att odlarna går samman i kooperativ får de stordriftsfördelar och en stärkt position på världsmarknaden. Dessutom blir den enskilda odlaren inte lika sårbar. Konsekvensen av en förstörd skörd blir inte lika stor i ett kooperativ där andra skördarna klarar sig – och odlarna delar vinsten emellan sig.

Då skulle man alltså även kunna säga att Fairtrade passar till mål 1 och 2 om att motverka fattigdom och hunger. Detta genom effekter som kommer av Fairtrades arbete.

Citatet ovan hämtade jag från denna sida: https://fairtrade.se/om-fairtrade/det-har-ar-fairtrade/fragor-och-svar/

Där skriver även Fairtrade mer om hur de exempelvis stärker mänskliga rättigheter (vilket också har med globala målen).

ashe_ 689
Postad: 14 feb 2023 18:35
Jonto skrev:

Jag vet inte hur omfattande frågan/uppgiften är och hur utförligt du förväntas svara.

   det är en fråga som "täcker kriterierna för betygen C och A", så man förväntas svara extremt utförligt och detaljerat. 

Jag tycker att du konkret kan koppla Fairtrades syfte till de olika globala målen och ge exempel på globala mål som Fairtrade gynnar:

Här ser du de globala målen. Fairtrade handlar ju om hållbar produktion och hållbara varor. Där ser du ju att mål 9 och mål 12 handlar just om det. Fairtrade skrev du också hade som syfte att skydda miljön (genom varor som tar hänsyn till klimatpåverkan. Det hör ju mycket ihop med mål 13,14 och 15. Du skrev att Fairtrade vill främja social jämlikhet, det hör ju ihop med mål 10.

I det längre loppet kan Fairtrades arbete även ge andra effekter.

tack Jonto detta är väldigt hjälpsamt! 

Fairtrade skriver exempelvis så här om hur de hjälper till att bekämpa fattigdom:

Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning. De får bland annat:

Minimipris som skyddsnät
Höjda löner
Utbildning
Lön som gör att barnen kan gå i skolan.
I dag arbetar miljontals barn istället för att gå i skolan, eftersom deras föräldrar inte har en tillräcklig inkomst för att försörja familjen. Samtidigt är utbildning en av de viktigaste faktorerna för att minska fattigdom. Genom Fairtrade får föräldrarna ökade möjligheter till försörjning, bland annat genom successivt höjda lönenivåer och ett minimipris som minst täcker produktionskostnaden. Dessutom väljer odlarna ofta att använda Fairtrade-premien till att bygga skolor.

Fairtrade handlar om fattigdomsbekämpning genom handel, med visionen att alla människor ska kunna leva på sitt arbete. Därför är Fairtrade en pådrivande part i det internationella arbetet med att ta fram nivåer för levnadslön eller levnadsinkomst. Det är den inkomst eller lön som behövs för att man ska kunna försörja sig själv och sin familj med basbehov som mat, bostad, utbildning och sjukvård. När nivåerna för en levnadsinkomst fastställts blir det lättare att se hur mycket priset eller lönen behöver öka för att odlare ska kunna uppnå en tillfredställande levnadsstandard. Fairtrade verkar för att successivt sluta gapet mellan odlares faktiska inkomster och levnadsinkomster.

Genom att odlarna går samman i kooperativ får de stordriftsfördelar och en stärkt position på världsmarknaden. Dessutom blir den enskilda odlaren inte lika sårbar. Konsekvensen av en förstörd skörd blir inte lika stor i ett kooperativ där andra skördarna klarar sig – och odlarna delar vinsten emellan sig.

Då skulle man alltså även kunna säga att Fairtrade passar till mål 1 och 2 om att motverka fattigdom och hunger. Detta genom effekter som kommer av Fairtrades arbete.

Citatet ovan hämtade jag från denna sida: https://fairtrade.se/om-fairtrade/det-har-ar-fairtrade/fragor-och-svar/

Där skriver även Fairtrade mer om hur de exempelvis stärker mänskliga rättigheter (vilket också har med globala målen).

tack detta var till stor hjälp!! 

Jonto 9428 – Moderator
Postad: 14 feb 2023 18:39 Redigerad: 14 feb 2023 18:39

Så bra! Ingen orsak :)

Svara Avbryt
Close