3 svar
150 visningar
Anonymanvändare 7
Postad: 8 jul 2019

Para ihop imperialismens orsaker till rätt förklaringsmodell!

Jag måste koppla orsakerna 

-Ekonomiska skäl

-Nationalistiska skäl

-Militära faktorer

-Humanitära Faktorer 

till förklaringsmodellerna "Aktör" "Struktur" "Idealism" och "Materialism" 

Hur mycket jag än försöker förstå mig på detta så går det inte riktigt. Om någon kan hjälpa vore jag evigt tacksam!

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggaktuens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Vilken historisk period handlar det om?

Anonymanvändare 7
Postad: 9 jul 2019

Imperialismen på 1800-talet.

 

Som jag försökt så får jag de till:

 

Ekonomiska skäl - Struktur

Nationalistiska Skäl - Aktör

Militära faktorer - Aktör

Humanitära faktorer - ???

 

Osäker på om jag gjort rätt :/

Jag förstår inte riktigt. Är tanken att du enbart ska koppla ihop dem, vilken som hör till vilken där det anses finnas ett givet korrekt svar. Eller är tanken att du ska resonera och förklara hur dessa kan hänga ihop där det kan finnas flera perspektiv att argumentera för.

 

Att förklara förändringar och skeenden med ekonomiska skäl hör oftast ihop med en väldigt materialistisk syn på världen; att resurser, teknologi och pengar är det som utvecklar samhället. Ekonomiska skäl skulle dock också kunna ha och göra med strukturer i samhället om man tänker att de ekonomiska skälen är av sådan karaktär att de uppstår i samhället. Aktörsperspektiv skulle kunna komma ifråga om det är så att de ekonomiska orsakerna har skapats och styrts av beslutsfattare i hög grad.

Nationalistiska orsaker präglas ofta av idealism och tankar om ideal. Även här kan ett aktörsperspektiv komma ifråga om vissa aktörer som personer varit drivande i uppbyggandet av nationalism.

Militära faktorer skulle kunna höra ihop med materialism eftersom militarism kräver resurser och industri.

Humanitära faktorer kopplas ofta ihop med strukturer i samhället, men skulle kanske även kunna höra samman med idealism.

Svara Avbryt
Close